Поради щодо оприлюднення звіту про укладені договори

Редакція
3078
3 Листопада 2016
Поради щодо оприлюднення звіту про укладені договори
3078
3 Листопада 2016

Із введенням у дію для всіх замовників Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон про публічні закупівлі, Закон) дедалі більше стають відчутними всі внесені цим Законом зміни. Чи не найсуттєвішими з них є порядок оприлюднення інформації про закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель через авторизовані електронні майданчики та введення нових форм документів, які замовник повинен створювати та оприлюднювати. Одним із нововведень є й обов’язок замовника щодо оприлюднення звіту про укладений договір.

Нормативна база

Частиною 1 статті 2 Закону встановлено, що в разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини 1 статті 2 Закону [тобто якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 200 тисяч гривень, а робіт — 1,5 мільйона гривень — для замовників та якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 1 мільйон гривень, а робіт — 5 мільйонів гривень — для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання), замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 Закону. У частині 1 статті 10 Закону визначено перелік документів, які замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, установленому Уповноваженим органом та Законом, зокрема й звіт про укладені договори, — протягом одного дня з дня укладення договору.

Також звертаємо вашу увагу на те, що відповідно до підпункту 7 пункту 4.1.1 Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого наказом державного підприємства «Зовнішторгвидав України» вiд 13.04.2016 № 35 (ДП «Зовнішторгвидав України» перейменовано в ДП «ПРОЗОРРО» згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.07.2016 № 1220), передбачено обов’язок для операторів, які отримали 1-й рівень акредитації відповідно до Порядку функціонування системи електронних закупівель, забезпечити замовникові можливість оприлюднення звіту про укладені договори та скан-копії договору про закупівлю.

Форми документів у сфері публічних закупівель, у тому числі й форма звіту про укладені договори, затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490. У формах документів є обов’язкові поля, які замовники заповнюють шляхом внесення в них наявної інформації в електронній системі закупівель. У разі необхідності замовник може зазначити додаткову інформацію про закупівлю, якщо заповнить необов’язкові поля, передбачені системою. Після внесення всієї обов’язкової інформації, передбаченої формою документа, на неї накладають електронний цифровий підпис. Електронна система закупівель автоматично створює документ, який у разі потреби можна роздрукувати.

Зверніть увагу! Додаток до річного плану закупівель, до якого вносять інформацію про закупівлі, очікувана вартість яких не перевищує сум, зазначених в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону, складають за формою річного плану закупівель шляхом заповнення відповідних полів в електронній системі закупівель. І відповідно до статті 4 Закону про публічні закупівлі річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.

Отже, вищезазначені витяги з чинних нормативно-правових актів дають замовникам певну уяву про механізм дій під час укладення договорів, вартість яких не перевищує сум, зазначених в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону, але їх виконання буває вкрай нелегким. Проте практичний досвід є запорукою успіху, тому пропонуємо вам ознайомитися нижче з порадами та порядком дій стосовно оприлюднення звіту про укладені договори на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

Порядок дій

По-перше, до моменту укладення договору замовникові необхідно внести предмет закупівлі до додатка до річного плану та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня його затвердження.

По-друге, замовник повинен отримати інформацію від контрагента, із яким планує укласти договір, щодо таких даних:

  • найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи);
  • код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг;
  • місцезнаходження постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефона, телефаксу;
  • контактна особа постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг (повні П. І. Б., телефон, факс, електронна пошта);
  • остаточна вартість договору (під час публікації використовують формулювання «пропозиція учасника-переможця»);
  • номер договору, дата його підписання, початок та завершення дії договору.

По-третє, у день укладення договору доречним буде провести засідання тендерного комітету з метою затвердження звіту про укладений договір (зразок протоколу засідання тендерного комітету дивіться в додатку 1).

По-четверте, у процесі оприлюднення звіту про укладений договір електронна система запропонує додати документ. Наприклад, на майданчикові smarttender.biz така вимога є щодо кваліфікації учасника, а саме обґрунтування визнання учасника переможцем (на різних електронних майданчиках назви «вікон» відрізняються, але орієнтовно — на етапі визначення учасника переможцем системою буде запрошено даний документ). Замовник може прикріпити, наприклад, протокол про затвердження звіту про укладений договір або інший документ на власний розсуд. Або не прикріпляти жодних документів та продовжувати оприлюднення далі. У будь-якому випадку дана вимога є не обов’язковою за Законом.

Доречним буде нагадати, що вимога щодо оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель звіту про укладені договори стосується лише тих закупівель (укладених договорів), які були здійснені з 1 серпня 2016 року — для замовників та з 1 квітня 2016 року — для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, оскільки закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, а це означає, що вони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності (норма закріплена в статті 58 Конституції України).

Також потрібно наголосити, що, згідно з частиною 1 статті 10 Закону, відповідальними за повноту й достовірність інформації, оприлюднену на веб-порталі Уповноваженого органу, є голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи).

З детальнішою інформацією про розміщення звіту про укладений договір ви можете ознайомитися в статті «Допорогові закупівлі: оприлюднюємо звіт про укладені договори», опублікованій у журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 8 (59) за серпень 2016 року на стор. 8 –13.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО