Плануємо та проводимо закупівлі 2018 року на 2019 рік. Як відобразити інформацію в плані та в протоколі?

Редакція
1151
12 Грудня 2018
Плануємо та проводимо закупівлі 2018 року на 2019 рік. Як відобразити інформацію в плані та в протоколі?
1151
12 Грудня 2018

Не за горами кінець року, і замовники для забезпечення невідкладних потреб у товарах, роботах і послугах у наступному році можуть наприкінці поточного року планувати проведення процедур закупівель за відповідними предметами закупівель на наступний рік. Але при плануванні таких процедур у багатьох виникають певні труднощі. Тому в даній публікації розберемо декілька проблематичних питань, які наразі дуже актуальні.

Питання № 1. Замовник планує в грудні поточного року проведення закупівлі на 2019 рік. До якого плану закупівель його вносити — до річного плану закупівель на 2018 рік? Чи необхідно затверджувати річний план на 2019 рік?

Згідно з частиною 3 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), однією із функцій тендерного комітету або уповноваженої особи є планування закупівлі, складання та затвердження річного плану закупівель. Згідно з частиною 1 статті 4 Закону, закупівлю здійснюють відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження. Отже, перед розміщенням річного плану на майданчикові тендерному комітетові або уповноваженій особі необхідно такий план затвердити протоколом, оскільки, згідно з частиною 4 статті 11 Закону, рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюють протоколом. У рішенні відображено результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні тендерного комітету, з кожного питання. Протокол підписують усі члени комітету, присутні на його засіданні, або всі уповноважені особи. У разі відмови члена тендерного комітету або однієї з уповноважених осіб підписати протокол про це зазначають у протоколі з обґрунтуванням причин відмови. Отже, перед внесенням плану на майданчик спочатку рекомендуємо скласти протокол про затвердження річного плану на 2019 рік, а в тексті самого протоколу розписати, що для забезпечення невідкладних потреб у товарах, роботах і послугах у наступному, 2019-му, році в грудні 2018 року заплановано оголосити певні процедури закупівлі. Приклад складання такого протоколу наводимо нижче.

Питання № 2. Якщо замовник у грудні 2018 року формує річний план та планує оголошувати закупівлю на 2019 рік у поточному році, то як правильно це відобразити на майданчикові у формі річного плану?

Згідно з частиною 1 статті 4 Закону, закупівлю здійснюють відповідно до річного плану. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 490 від 22.03.2016 (далі — Наказ 490) затверджено форми документів у сфері публічних закупівель. Відповідно до пункту 2 даного Наказу 490 формами документів затверджують обов’язкові поля, які заповнює замовник у результаті внесення в них наявної інформації в електронній системі закупівель. У разі необхідності замовник може зазначити додаткову інформацію про закупівлю, якщо заповнить необов’язкові поля, передбачені системою. Слід звернути увагу, що Законом та нормативно-правовими актами, розробленими на його виконання, не визначено, яким чином замовникові необхідно відображати закупівлю на наступний рік, яку він планує оголосити в поточному році. Але з власної практики й технічних можливостей майданчика можемо порекомендувати: якщо заплановано закуповувати товар чи послугу 2018 року для потреб 2019-го, то в даному випадкові рекомендуємо у формі річного плану на майданчикові у відповідному полі («Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі») зазначити місяць початку процедури (наприклад, грудень 2018 року). А в полі «Рік» рекомендуємо зазначити «2019 рік», оскільки це закупівля 2019 року, фінансуватимуть яку 2019-го. Також звертаємо увагу, що у формі плану передбачено пункт «Примітки». Замовник може в разі необхідності зазначити додаткову інформацію про закупівлю, а саме те, що це закупівля на 2019 рік, яку оголошують та проводять 2018-го. Приклад відображення даної інформації на майданчикові smarttender.biz  наведено нижче.

Детальніше зі статтями про планування можна ознайомитися у таких випусках журналу «Радник в сфері державних закупівель» :

  • Стаття «Плануємо на початку та протягом року. Найголовніші нюанси планування» — випуск журналу № 1 (76) за січень 2018 року, стор. 10–16;
  • Стаття «Рекомендації щодо планування. Моніторинг цін при формуванні очікуваної вартості предмета закупівлі» — випуск журналу № 1 (76) за січень 2018 року, стор. 23–28;
  • Стаття «Рекомендації щодо планування. Особливості планування закупівель замовниками» — випуск журналу № 4 (67) за квітень 2017 року, стор. 34–37;
  • Стаття «МЕРТУ надало роз’яснення щодо здійснення закупівель відповідно до тимчасового і постійного кошторисів та щодо здійснення закупівель, які замовник об’єктивно не міг передбачити на початку року або на момент здійснення первинної закупівлі» — випуск журналу № 10 (61) за жовтень 2016 року, стор. 38–42.
Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО