Нацагентство з питань державної служби надало роз’яснення

Редакція
2882
7 Лютого 2018
Нацагентство з питань державної служби надало роз’яснення
2882
7 Лютого 2018

щодо віднесення посад фахівців з публічних закупівель до посад державної служби та/або до посад працівників, що виконують функції з обслуговування

Національне агентство України з питань державної служби висловилося з питання віднесення посад фахівців (спеціалістів) з публічних закупівель в апараті державного органу до посад державної служби та/або до посад працівників, що виконують функції з обслуговування. Керуючись пунктом 3 частини 3 статті 13 Закону України «Про державну службу», ми звернулися до Національного агентства України з питань державної служби, щоб з’ясувати, до якої категорії посад належить посада фахівця (спеціаліста) з публічних закупівель в апараті державного органу-замовника: до посад державної служби з усіма належними надбавками, вислугою і мінімум 30-денною відпусткою чи до обслуговуючого персоналу? Дослівний текст запиту та повний текст листа-відповіді Національного агентства України з питань державної служби від 12.10.2017 № 8508/13-17 наводимо нижче.


Національне агентство України
з питань державної служби

Про надання роз’яснення

Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 13 Закону України «Про державну службу» прошу надати роз’яснення з питань віднесення до посад державної служби та/або обслуговуючих посад посади фахівця з питань публічних закупівель.

Так, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» замовник, до числа яких відносяться усі державні органи, може не створювати тендерний комітет, а доручити організацію та проведення публічних  закупівель уповноваженій особі.  Відповідно до пункту 33 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» уповноважена особа (особи) — службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору (контракту).  Права та повноваження уповноваженої особи визначені статтею 11 зазначеного Закону та Примірним положенням, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 № 557.

Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» не містить професії «уповноважена особа», однак містить професію «фахівець з публічних закупівель» (код 2419.2 «Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності).

Відповідно до абзаців 1 і 7 пункту 1 Критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 271, до обслуговуючих зараховують посади працівників, критеріями визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, є зміст і характер виконуваної ними роботи, що в переважній більшості не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною 1 статті 1 Закону України «Про державну службу», а також робота яких пов’язана, зокрема, із матеріально-технічним та господарським забезпеченням. При цьому пунктом 5 частини 1 статті 1 Закону України «Про державну службу» встановлено, що  державна служба — це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням.

У зв’язку з викладеним, прошу роз’яснити:

 1. Чи вважається посада фахівець (спеціаліст) з публічних закупівель з урахуванням завдань та функцій, визначених статтею 11 Закону України «Про публічні закупівлі» та Примірним положенням, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 № 557,  такою, що не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною 1 статті 1 Закону України «Про державну службу», а натомість пов’язана із матеріально-технічним та господарським забезпеченням?
 2. Чи вважається посада фахівець (спеціаліст) з публічних закупівель з урахуванням завдань та функцій, визначених статтею 11 Закону України «Про публічні закупівлі» та Примірним положенням, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 № 557,  такою, що  пов’язана з управлінням державними фінансовими ресурсами?
 3. Чи належить посада фахівець (спеціаліст) з публічних закупівель в апараті державного органу до посад державної служби?
 4. Чи належить посада фахівець (спеціаліст) з публічних закупівель в апараті державного органу до категорії обслуговуючих?


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
вих. № 8508/13-17 від 12.10.2017

Національне агентство з питань державної служби в межах повноважень розглянуло ваше звернення від 08 вересня 2017 року щодо надання роз’яснень законодавства про державну службу.

Відповідно до пункту 4 Положення, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАДС надає роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про державну службу» (далі — Закон) державна служба — це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:

 1. аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;
 2. забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;
 3. забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;
 4. здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;
 5. управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;
 6. управління персоналом державних органів;
 7. реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.

Пунктом 8 частини першої статті 2 Закону визначено, що функції з обслуговування — це діяльність працівників державного органу, яка не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою статті 1 цього Закону.

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону передбачено, що критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, за поданням керівника державної служби у відповідному органі.

Критеріями визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 271 (далі — Критерії), є зміст і характер виконуваної ними роботи, що в переважній більшості не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою статті 1 Закону України «Про державну службу», а також роботи, що пов’язана із забезпеченням належних умов функціонування державного органу, різновид якої визначений абзацом другим пункту 1 Критеріїв.

Із зазначеного слідує, що зміст і характер виконуваної роботи за посадою працівника державного органу, який виконує функції з обслуговування, одночасно може передбачати здійснення повноважень, не в переважній їх більшості, безпосередньо пов’язаних із виконанням завдань та функцій, визначених частиною першою статті 1 Закону, а також повноважень, визначених абзацом другим пункту 1 Критеріїв.

Згідно з пунктом 33 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» уповноважена особа (особи) — це службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору (контракту).

Частиною другою статті 11 вищезазначеного Закону передбачено, що уповноважена особа (особи) здійснює свою діяльність на підставі укладеного з замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника. Уповноважена особа повинна мати вищу освіту.

Відповідно до пунктів 3.11 та 3.12 Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 березня 2016 року № 557, уповноважена особа (особи) має право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;

пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;

приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;

вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель;

брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками уповноваженої особи (осіб);

давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи (осіб);

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

Уповноважена особа (особи) зобов’язана:

дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель;

у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель.

Враховуючи викладене, віднесення посади працівника державного органу до посад державної служби чи до посад працівників, які виконують функції з обслуговування, з огляду на основні функції, закріплені за посадою працівника, що займають більшу частину його робочого часу, є виключно компетенцією та передбаченим обов’язком керівника державної служби у відповідному державному органі.

Окремо повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають лише роз’яснювальний (інформаційний) характер і не встановлюють правових норм.

З повагою

Голова К. О. Ващенко


КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Національне агентство України з питань державної служби листом від 12.10.2017 № 8508/13-17 роз’яснило, що віднесення посади працівника державного органу до посад державної служби чи до посад працівників, які виконують функції з обслуговування, з огляду на основні функції, закріплені за посадою працівника, що займають більшу частину його робочого часу, є виключно компетенцією та передбаченим обов’язком керівника державної служби у відповідному органі. У листі підкреслено, що посадова інструкція працівника може одночасно передбачати як виконання завдань і функцій державної служби, так і роботи, що пов’язана із забезпеченням належних умов функціонування державного органу. Вирішальне значення для класифікації посади фахівця (спеціаліста) з публічних закупівель має те, яким завданням він присвячує більшу частину свого робочого часу. Рішення про зміст та характер виконуваної роботи приймає керівник державного органу, затверджуючи відповідні положення та посадові інструкції, структуру і штатний розпис. Остаточне віднесення посади до категорії обслуговуючих здійснюють у результаті затвердження Національним агентством України з питань державної служби та його територіальними органами  за поданням керівника державної служби у відповідному органі переліку посад працівників такого органу, які виконують функції з обслуговування.

Таким чином, статус фахівця (спеціаліста) з публічних закупівель у державному органі залежить цілком та виключно від змісту відповідних положення та посадової інструкції, що визначатимуть його завдання, функції та повноваження. І хоча зазначені документи складають на базі Примірного положення,   затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 30.03.2016 № 557, саме керівник державної служби у відповідному органі визначить, чим займається його фахівець (спеціаліст) з публічних закупівель більшу частину свого робочого дня: бере участь в управлінні державними фінансовими ресурсами і майном, організовуючи та проводячи публічні закупівлі (державна служба), чи задіяний у матеріально-технічному  та господарському забезпеченні (функції з обслуговування).

Отже, члени тендерного комітету та уповноважена(і) особа(и) замовника можуть бути або державними службовцями, або, якщо їхні посади віднесено до обслуговуючих, звичайними найманими працівникам. Проте, у жодному випадку особа не може поєднувати ці дві ролі (тобто, одночасно обіймати посаду державної служби і обслуговуючу посаду), адже у такому випадку матиме місце сумісництво, яке державним службовцям заборонено. 

Детальніше про організацію роботи тендерного комітету (уповноваженої особи) читайте у випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» 11 (74) за листопад 2017 року на сторінках 815.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО