Мінекономрозвитку роз’яснило, що філія юридичної особи не може виступити замовником у процедурах державних закупівель

Редакція
999
10 Квітня 2015
Мінекономрозвитку роз’яснило, що філія юридичної особи не може виступити замовником у процедурах державних закупівель
999
10 Квітня 2015

Немало запитань виникає в замовників щодо того, чи мають право їхні філії, представництва та/або інші відокремлені підрозділи здійснювати закупівлі самостійно. Доцільність таких дій головна організація зазвичай обґрунтовує тим, що безпосередньо філія або представництво краще обізнані в потребах та періоді для початку здійснення необхідних закупівель. Проте нерідко передання повноважень щодо здійснення процедур закупівель таким відокремленим підрозділам може призвести до поділу предмета закупівлі, що всупереч частині 5 статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) може свідчити про уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування Закону.

Вичерпне роз’яснення Мінекономрозвитку із цього питання ми пропонуємо вашій увазі нижче.

Також нагадуємо, що детальніше про роль філії юридичної особи як учасника та замовника торгів ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 11 (38) за листопад 2014 року на сторінках 18–21.

Витяг з роз’яснення Мінекономрозвитку 
№ 3302-05/31442-07 від 11.09.2014


Відповідно до статті 95 Цивільного кодексу України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.
Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, то розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.
Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.
Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.
З огляду на викладене, філії та представництва юридичних осіб, які не мають статусу юридичних осіб, не можуть від свого імені виступати замовником у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до норм Закону. У зазначеному випадку замовником може виступати саме юридична особа, яка здійснює закупівлю через уповноважений належним чином структурний підрозділ. Договір про закупівлю від імені юридичної особи-замовника підписують керівники філій та представництв на підставі довіреності, виданої відповідно до чинного законодавства.
Таким чином, головна організація може створювати комітети з конкурсних торгів у відокремлених підрозділах з метою забезпечення ефективного безперервного функціонування роботи замовника та структурних підрозділів як єдиного цілого.
Крім того, надання повноважень філіям, не може бути спрямоване на уникнення проведення процедур закупівель, передбаченим Законом, головною організацією, що утворила філію.
Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО