МЕРТУ надало інформаційний лист щодо застосування санкцій

Редакція
1344
20 Січня 2017
МЕРТУ надало інформаційний лист щодо застосування санкцій
1344
20 Січня 2017

Редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» звертає увагу замовників та учасників процедур закупівель, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеним у дію Указом Президента України від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, продовжено дію персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), застосованих рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року (зі змінами, внесеними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України від 17 вересня 2015 року та від 20 травня 2016 року), уведеним у дію Указом Президента України від 16 вересня 2015 року № 549, строком на один рік.

Мінекономрозвитку України листом від 24.11.2016 № 3302-06/38090-06 доводить до відома всіх причетних інформацію щодо застосування замовниками вимог Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII (далі – Закон про санкції). Повний текст листа наводимо нижче.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
(Мінекономрозвитку України)
вих. № 3302-06/38090-06 від 24.11.2016

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, підприємства та інші суб’єкти сфери публічних закупівель

Щодо застосування санкцій

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України доводить до відома інформацію щодо застосування замовниками вимог Закону України «Про санкції».

Частиною третьою статті 5 Закону України «Про санкції» встановлено, що рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи – нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1 – 21, 23 – 25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов’язковим до виконання.

Так, Указом Президента від 17.10.2016 № 467/2016 «Про рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», відповідно до якого РНБО вирішила підтримати пропозиції щодо продовження і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені Кабінетом Міністрів України (розпорядження від 31 серпня 2016 року № 639-р), Службою безпеки України та Національним банком України.

Пунктом 2 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – рішення Ради) встановлено продовжити дію персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), застосованих рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року (із змінами, внесеними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України від 17 вересня 2015 року та від 20 травня 2016 року), уведеним в дію Указом Президента України від 16 вересня 2015 року № 549. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на один рік до:

  1. фізичних осіб згідно з додатком 1;
  2. юридичних осіб згідно з додатком 2.

При цьому до суб’єктів, визначених пунктами 23, 30, 100, 101 і 104 додатка 2 до рішення Ради, застосовано, зокрема заборону здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом.

До суб’єкта, визначеного пунктом 104 додатка 2 до рішення Ради, застосовано заборону здійснення державних закупівель та використання органами державної влади України антивірусних програмних продуктів «Kaspersky» виробництва російських комерційних структур.

Водночас пунктом 3 рішення Ради встановлено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) строком на один рік до:

  1. фізичних осіб згідно з додатком 3;
  2. юридичних осіб згідно з додатком 4.

До суб’єктів, визначених пунктами 316, 317, 318, 319 і 331 додатка 3 до рішення Ради, застосовано, зокрема заборону здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом. До суб’єктів, визначених пунктами 35, 37, 38, 39, 40, 132, 133 і 139 додатка 4 до рішення Ради, застосовано, зокрема заборону здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг в юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом.

Разом з тим частиною другою статті 6 Закону України «Про санкції» встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Таким чином, при здійсненні закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» замовникам необхідно ураховувати вимоги Закону України «Про санкції» та Указу Президента від 17.10.2016 № 467/2016 «Про рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Директор департаменту
регулювання державних закупівель
Мінекономрозвитку України
Олександр Стародубцев


КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Санкції – спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які можуть застосовуватися з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави (відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про санкції»).

Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»:

  • прийнято відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII;
  • введено в дію Указом Президента України від 17 жовтня 2016 року № 467/2016.

Коментар: рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1-21, 23-25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов’язковим до виконання (відповідно до частини 3 статті 5 Закону про санкції).

Звертаємо вашу увагу, що заборона здійснення державних закупівель стосується:

  • закупівель у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі»;
  • усіх інших закупівель товарів, робіт і послуг незалежно від вартісних меж ціни такої закупівлі.

Коментар: одним з видів санкцій відповідно до Закону про санкції є заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом (пункт 10 частини 1 статті 4 Закону про санкції). Детальний перелік видів санкцій згідно з Законом України «Про санкції» наведено у частині першій статті 4 цього Закону.

Заборони щодо здійснення відповідних закупівель стосуються товарів, робіт і послуг, котрі:

  • пропонують/надають/розповсюджують/виробляють юридичні особи, реквізити яких містяться в додатку 2 та додатку 4 Рішення РНБО від 16.09.2016;
  • пропонують/розповсюджують інші суб’єкти господарювання (постачальники, які не є виробниками, посередниками тощо) згідно з положеннями додатка 2 та додатка 4 Рішення РНБО від 16.09.2016.

Коментар: підставами для застосування санкцій (відповідно до статті 3 Закон України «Про санкції»).

Таблиця 1

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) щодо заборони здійснення державних закупівель (згідно з додатком 2)

Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України «Про санкції»)Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України «Про санкції»)
1Товариство з обмеженою відповідальністю «Доктор Веб» (общество с ограниченной ответственностью «Доктор Веб»), місцезнаходження юридичної особи — 125124, Російська Федерація, м. Москва, вул. Ямського поля, 2, корпус 12аДії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території УкраїниЗаборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом
2Закрите акціонерне товариство «Лабораторія Касперського» (закрытое акционерное общество «Лаборатория Касперского»), код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 48856491, ідентифікаційний номер — 7713140469, місцезнаходження юридичної особи — 125212, Російська Федерація, м. Москва, Ленінградське шосе, 39а, будівля 3, Бізнес-Центр «Олімпія парк»Дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території УкраїниЗаборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом
3Державне підприємство Міністерства оборони України «Севастопольське авіаційне підприємство» перереєстровано відповідно до російського законодавства, змінено його назву на Государственное унитарное предприятие «Севастопольское авиационное предприятие» (приєдналось до холдингу «Акционерное общество «Вертолеты России» — власність російського відкритого акціонерного товариства «Оборонно-промисловий комплекс «Оборонпром», що входить до складу російської державної корпорації «Ростехнологии», Російська Федерація, м. Москва), основний державний реєстраційний номер — 1149204020437, ідентифікаційний номер — 9201006697, м. Севастополь, вул. Льотчиків, 2Дії іноземної держави, юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свободЗаборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом
4Державне підприємство «Євпаторійський авіаційний ремонтний завод», Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, вул. 5-й городок, 206, перереєстровано відповідно до російського законодавства, змінено його назву на Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Евпаторийский авиационный ремонтный завод», яке інтегрувалося до відкритого акціонерного товариства «Об’єднана авіабудівельна корпорація», основний державний реєстраційний номер — 1149102102016, ідентифікаційний номер —9110005671, Російська Федерація, м. Москва, Уланський пров., будівля 22Дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свободЗаборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом
5Товариство з обмеженою відповідальністю «Лабораторія Касперського Україна» (общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Касперского Украина» (дочірнє підприємство компанії «Лаборатория Касперского», код згідно із загальноросійським класифікатором підприємств та організацій (ОКПО) — 37027604, м. Москва, Російська Федерація), м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс 312Дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свободЗаборона здійснення закупівель та використання органами державної влади України антивірусних програмних продуктів «Kaspersky» виробництва російських комерційних структур

Таблиця 2

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) заборони здійснення державних закупівель (згідно з додатком 4)

Ідентифікаційні дані (повна назва та реквізити юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)Підстава для запровадження санкцій (відповідно до Закону України «Про санкції»)Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України «Про санкції»)
1Закрите акціонерне товариство «Конструкторське бюро «Панорама» (закрытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Панорама»), юридична адреса — 119180, Російська Федерація, м. Москва, вул. Б. Полянка, 28, буд. 1, поштова адреса — 119017, Російська Федерація, м. Москва, пров. Піжевський, 5, офіс 4, ОГРН 1067746583080, ИНН 7706619500, КПП 770601001 (119017, Российская Федерация, г. Москва, пер. Пижевский, 5, оф. 4)Дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території УкраїниЗаборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг в юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом
2Закрите акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання «Спецнєфтєгаз» (закрытое акционерное общество «Научно- производственное объединение «Спецнефтегаз»), місцезнаходження юридичної особи — 142717, Російська Федерація, Московська область, Ленінський район, с. Развилка, буд. 9, ОГРН 1026200861631, ИНН 6204003145, КПП 500301001 (142717, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, с. Развилка, дом 9)Дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території УкраїниЗаборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг в юридичних осіб — резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом
3Федеральна державна бюджетна установа «Національний дослідний центр «Курчатовський інститут» (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»), місцезнаходження юридичної особи — Російська Федерація, м. Москва, вул. Академіка Курчатова, 1, ОГРН 1027739576006, ИНН 7734111035, КПП 773401001 (Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Курчатова, 1)Дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свободЗаборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг в юридичних осіб — резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом
4Закрите акціонерне товариство «Діаконт» (закрытое акционерное общество «Диаконт»), місцезнаходження юридичної особи — Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, Петродворець, Ропшинське шосе, 4, ОГРН 1037841000075, ИНН 7819013502, КПП 781901001 (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петродворец, Ропшинское шоссе, 4)Дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свободЗаборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг в юридичних осіб — резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом
5Дослідне конструкторське бюро «Гідропрес» (опытное конструкторское бюро «Гидропресс»), місцезнаходження юридичної особи — Російська Федерація, м. Подільськ, вул. Орджонікідзе, 21, ОГРН 1025601719681, ИНН 5611003815 (Российская Федерация, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, 21)Дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свободЗаборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг в юридичних осіб — резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом
6Об’єднана компанія «Русал» (Объединенная компания «Русал»), 109240, м. Москва, вул. Николоямська, 13, будівля 1, ИНН 7709329253, ОГРН 1027700467332, КПП 770901001, ОКПО 54976909Дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або призводять до окупації території України, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свободЗаборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг в юридичних осіб — резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом
7«Джадсон Трейдінг Лімітед» («Judson Trading Limited»), Кіпр, Нікосія, 1101, Tagmatarchou Pouliou, 23, оф 4-5, реєстраційний номер 1486301Дії, які створюють загрозу національній безпеці, завдають майнових втрат та перешкоджають сталому економічному розвитку державиЗаборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг в юридичних осіб — резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності іноземної держави, а також державних закупівель в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно із Законом
8«Державне унітарне підприємство Республіки Крим «Кримські генеруючі системи» («Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымские генерирующие системи»), State Unitary Enterprise of the Repabiik of Crimea «Crimean Generating Systems» код та дата внесення до ЕГРЮЛ РФ — 1149102022222 від 21.07.2014, ИНН/КПП 9102015115/910201001, Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Набережна, 69 «В»Дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні загрози національним інтересам України, призводять до завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку державиЗаборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави

З детальнішою інформацією щодо даного питання редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» пропонує ознайомитись у статті «Економічні санкції і державні (публічні) закупівлі» — випуск журналу № 8 (59) за серпень 2016 року, стор. 18–21.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО