Кабінет Міністрів України прийляв постанову «Про ефективне використання державних коштів»

Редакція
1674
10 Листопада 2016
Кабінет Міністрів України прийляв постанову «Про ефективне використання державних коштів»
1674
10 Листопада 2016

Даною постановою уряд затвердив заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів. Ідеться про видатки, передбачені для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету.

Документ містить перелік заходів, спрямованих на скорочення державних видатків, які є непрофільними для державних установ і не впливають на якість їхньої роботи. Зокрема, встановлено заборони на придбання форменого одягу, на оплату чартерних рейсів, на службове використання більше одного легкового автомобіля, на здешевлення харчування для працівників за державні кошти, на використання видатків бюджету для проведення заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв тощо. Окрім цього, для ефективного використання страхових внесків державних соціальних фондів обмежено видатки на організацію роботи фондів, зокрема організаційно-управлінські витрати, капітальні вкладення, видатки на інформатизацію. При цьому знято заборони на придбання меблів, побутової техніки, проведення ремонту, здійснення заповнення вакантних посад тощо. Також спрощено процедуру погодження відряджень за кордон для працівників державних установ.

Прийняте рішення уряду дасть можливість державним установам покращити якість їхнього матеріально-технічного забезпечення та стимулюватиме працівників до підвищення ефективності роботи, забезпечуючи при цьому раціональне використання бюджетних коштів. Даною постановою також визнано такими, що втратили чинність, п’ятдесят два акти Кабінету Міністрів України.


Кабінет Міністрів України
Постанова
від 11 жовтня 2016 р. № 710
Про ефективне використання державних коштів

З метою ефективного використання державних коштів Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, згідно з додатком.
 2. Державній казначейській службі здійснювати платежі:
  1. у першочерговому порядку в повному обсязі — за видатками загального фонду державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату видатків, пов’язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; забезпечення роботи спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними частинами, послугами зв’язку); обслуговування державного боргу; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам; оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; дослідження і розробки, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм, субсидії та трансферти підприємствам, установам та організаціям в частині оплати праці з нарахуваннями, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв; видатками за рахунок коштів резервного фонду бюджету; видатками спеціального фонду державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, реалізацію проектів у рамках програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства, оплату видатків, пов’язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; видатків, що здійснюються на виконання зобов’язань за міжнародними договорами з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема щодо співфінансування проектів соціально-економічного розвитку;
  2. за іншими видатками, крім видатків, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та наданням кредитів державного бюджету — з урахуванням ресурсної забезпеченості загального фонду державного бюджету, наявних та прогнозних залишків коштів на єдиному казначейському рахунку, зареєстрованих бюджетних зобов’язань та пріоритетності проведення видатків і надання кредитів.
 3. Рекомендувати Правлінню Пенсійного фонду України, правлінням фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування:
  1. установити питому вагу видатків на організацію роботи (адміністративні, організаційно-управлінські, капітальні видатки, видатки на інформатизацію) в доходах без урахування залишку за попередній рік у таких розмірах:
   Пенсійний фонд України — 1 відсоток доходів Фонду;
   Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності — 4,2 відсотка доходів Фонду;
   Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 14,9 відсотка доходів Фонду;
   Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань — 5,9 відсотка доходів Фонду;
   Фонд соціального страхування — 4,7 відсотка доходів Фонду;
  2. вжити заходів до ефективного та раціонального використання коштів, передбачених на утримання фондів, з урахуванням заходів, затверджених цією постановою.
 4. Рекомендувати з урахуванням затверджених цією постановою заходів:
  1. органам місцевого самоврядування — затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів;
  2. суб’єктам управління об’єктами державної власності — забезпечити розгляд, зокрема на загальних зборах або засіданнях наглядових рад господарських товариств, питання щодо ефективного та раціонального використання державних коштів;
  3. Конституційному Суду України, Верховному Суду України, вищим спеціалізованим судам, Державній судовій адміністрації — затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуального законодавства;
  4. Рахунковій палаті — затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень статті 98 Конституції України та Закону України «Про Рахункову палату»;
  5. Апарату Ради національної безпеки і оборони України — затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень статті 107 Конституції України та Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України»;
  6. Центральній виборчій комісії — затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України «Про Центральну виборчу комісію»;
  7. Національному антикорупційному бюро — затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України».
 5. Державній аудиторській службі забезпечити здійснення постійного контролю за виконанням затверджених цією постановою заходів та інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про стан їх виконання.
 6. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                                 
В. ГРОЙСМАН

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО