Держказначейство повідомило, як відрахувати термін для реєстрації зобов’язання

Редакція
1290
18 Грудня 2014
Держказначейство повідомило, як відрахувати термін для реєстрації зобов’язання
1290
18 Грудня 2014

Завершивши процедуру закупівлі без жодних порушень законодавства України про здійснення державних закупівель, замовник у подальшому має також слідкувати за вчасним та правильним виконанням бюджетного законодавства, у тому числі тих його аспектів, що стосуються порядку реєстрації договорів про закупівлю в органах Казначейства.                

Тож найчастіше на цьому етапі виникає запитання щодо того, з якого часу потрібно правильно відраховувати термін для реєстрації договірних зобов’язань у відповідному органі Казначейства. Детальне роз’яснення із цього приводу надано в листі Державної казначейської служби України, з яким знайомимо вас далі.


ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

24 червня 2014 року № 17-08/623-14742

<…>

Згiдно з пунктом 2.2 Порядку реєстрацiї та облiку бюджетних зобов’язань розпорядникiв бюджетних коштiв та одержувачiв бюджетних коштiв в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.03.2012 № 309 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.03.2012 за № 419/20732 (далi — Порядок), розпорядники бюджетних коштiв протягом 7 робочих днiв з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до вiдповiдного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядникiв (одержувачiв) бюджетних коштiв за формою згiдно з додатком 1 (далi — Реєстр) на паперових (у двох примiрниках) та електронних носiях i оригiнали документiв або їх копiї, засвiдченi в установленому порядку тощо.

Датою виникнення бюджетного зобов’язання є дата пiдписання документа, що пiдтверджує факт узяття бюджетного зобов’язання.

Вiдповiдно до пункту 2.4 Порядку розпорядники бюджетних коштiв протягом 7 робочих днiв з дати прийняття ними до виконання бюджетного фiнансового зобов’язання, якщо iнше не передбачено бюджетним зобов’язанням, подають до вiдповiдного органу Казначейства Реєстр фiнансових зобов’язань за формою згiдно з додатком 2 на паперових (у двох примiрниках) та електронних носiях, а також оригiнали документiв або їх копiї, засвiдченi в установленому порядку, що пiдтверджує факт узяття бюджетного зобов’язання та бюджетного фiнансового зобов’язання.

Вiдлiк термiну починається з дати отримання розпорядником бюджетних коштiв первинних документiв, що пiдтверджують факт узяття бюджетного фiнансового зобов’язання, про що свiдчить штамп вхiдної кореспонденцiї або резолюцiя керiвництва.

Перший заступник Голови                                                                                                                

О. Даневич


Фактично ДКСУ даним листом повідомляє, що вiдлiк термiну для реєстрації зобов’язання  починається з дати отримання розпорядником бюджетних коштiв первинних документiв, що пiдтверджують факт узяття бюджетного фiнансового зобов’язання, про що свiдчить штамп вхiдної кореспонденцiї або резолюцiя керiвництва.

Згідно з пунктом 2.1 наказу Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», первинні документи — це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Таким чином, з моменту отримання та присвоєння вхідного номера або резолюції документа, що підтверджує факт здійснення господарської операції зі взяття бюджетного зобов’язання (договору, додаткової угоди, рахунка тощо), замовник протягом 7 робочих днів зобов’язаний подати до вiдповiдного органу Казначейства Реєстр фiнансових зобов’язань, а також оригiнали документiв або їх копiї, засвiдченi в установленому порядку, що пiдтверджує факт узяття бюджетного зобов’язання.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО