Чи потрібен звіт після відміни або визнання торгів такими, що не відбулися?

Крістіна Бєлякова
1364
11 Грудня 2015
Чи потрібен звіт після відміни або визнання торгів такими, що не відбулися?
1364
11 Грудня 2015

Деякі замовники, які відміняють торги, дотримуються хибної думки, що в разі відміни або визнання торгів такими, що не відбулися, звіт про результати проведення процедури розміщувати не потрібно.

Для того щоб розвіяти вищезазначений міф, розглянемо чинне законодавство, що регулює сферу державних закупівель.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон про закупівлі, Закон), Уповноважений орган має право вимагати від замовників подання звіту про результати проведення процедури закупівлі та звіту про виконання договору про закупівлю згідно із цим Законом.У статті 19 Закону про закупівлі встановлено основні положення звіту про результати проведення процедури закупівлі.

Витяг із Закону про закупівлі, стаття 19

Стаття 19. Звіт про результати проведення процедури закупівлі

 1. У звіті про результати проведення процедури закупівлі обов’язково зазначаються:
  • найменування предмета закупівлі;
  • кількість учасників процедури закупівлі та найменування і місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю;
  • ціни пропозицій конкурсних торгів (цінові пропозиції або ціна пропозиції на переговорах в разі застосування переговорної процедури закупівлі) та сума, визначена у договорі про закупівлю;
  • дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону;
  • дата оприлюднення повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі), розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону;
  • дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі, розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону;
  • адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності);
  • у разі, якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю, — підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, якщо таке мало місце;
  • дата укладення договору про закупівлю;
  • зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 цього Закону, із зазначенням відповідних підстав;
  • у разі закупівлі робіт або послуг — повне найменування та місцезнаходження кожного юридичного суб’єкта господарювання, якого учасник, з яким укладено договір про закупівлю, буде залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю, якщо про це зазначено в договорі про закупівлю.
 2. Звіт про результати проведення процедури закупівлі оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 цього Закону.
 3. Усі документи щодо державних закупівель, передбачені цим Законом, зберігаються замовником протягом трьох років.

Також затвердження звіту про результати процедури закупівлі в разі відміни або визнання такими, що не відбулися, передбачено формами звітів. Форми звітів про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, запиту цінових пропозицій, переговорної процедури закупівлі затверджені наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» (далі — Наказ № 1106).

Так, відповідно до п. 12 Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації,затвердженої Наказом № 1106, зазначено, що п. 12 звіту заповнюється в разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, із зазначенням дати та причин для прийняття такого рішення з урахуванням положень статті 30 Закону.

Також аналогічні приписи містить п. 10 Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати проведення запиту цінових пропозицій,затвердженої Наказом № 1106, а саме: п. 9 вищезазначеного звіту заповнюється в разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, із зазначенням дати та підстав для прийняття такого рішення відповідно до положень статті 30 Закону.

Також у п. 11 Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати проведення переговорної процедури закупівлі,затвердженої Наказом № 1106, зазначено, що в п. 9 даного звіту зазначаються дата та підстава для прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі (якщо таке мало місце).

Отже, у кожній з вищезгаданих форм звіту передбачено пункт, в якому зазначається інформація про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися.

Також не хотілося оминати й відповідальності замовників за нерозміщення звітів (у разі відміни або визнання торгів такими, що не відбулися) на веб-порталі Уповноваженого органу. Статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено санкції за порушення вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель, у тому числі за неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства: неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, відображення недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення зазначеної процедури призводить до накладення штрафу на посадових осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 11 900 до 17 000 грн. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, призводять до накладення штрафу на посадових осіб від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 17 000 до 25 500 грн.

Нижче розглянемо, в які строки потрібно розмістити звіти, щоб не порушувати вимоги норм чинного законодавства.

Строки оприлюднення звіту

Згідно з абзацом 11 ч. 1 ст. 10 Закону про закупівлі, замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, установленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме звіт про результати проведення процедури закупівлі, — не пізніше як через три дні з дня його затвердження.

У даному випадку потрібно звернути увагу на те, що Законом встановлено дату розміщення звіту після затвердження — три календарні дні, але чітко не встановлено, коли потрібно затверджувати звіт.Тому замовники, які не затвердили звіти за відміненими процедурами, можуть їх затвердити та подати на оприлюднення на веб-портал Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів з дня його затвердження, дотримуючись вимог Закону.

Що ж стосуються замовників, які поспішають відмінити торги і подають звіт, не дочекавшись виходу оголошення про результати, то в такому випадку потрібно зробити застереження, що відповідно до частини 1 статті 19 Закону у звіті про результати проведення процедури закупівлі обов’язково зазначають дату оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі, що розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

При складанні вищезазначеного документа замовник керується формою оголошення про результати процедури закупівлі та звіту про результати проведення процедури закупівлі, що затверджені Наказом № 1106. Так, пунктом 5.4 форми Звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, затвердженої Наказом № 1106, також передбачено зазначати дату і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.

Отже, замовникові, щоб заповнити та затвердити звіт про результати проведення процедури закупівлі, необхідно знати фактичну дату оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі. Таким чином, замовник не може оприлюднити звіт про результати процедури закупівлі раніше, ніж буде оприлюднено та відповідно встановлено фактичну дату оприлюднення оголошення про результати процедури закупівлі. Детальнішу інформацію з приводу даного питання ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 5 (44) за травень 2015 року на сторінці 22, а також у журналі № 6 (45) за червень 2015 року на сторінці 26.

Після розгляду законодавства можна дійти висновку, що замовники  повинні оприлюднювати звіт про результати процедури закупівлі після публікації оголошення про результати кожної процедури закупівлі, яка не відбулася або була відмінена, а також, згідно із ч. 3 ст. 19 Закону, зберігати дані звіти протягом трьох років.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО