Чи необхідно замовникові при проведенні переговорної процедури закупівлі, оприлюднювати інформацію англійською мовою?

Юлія Лісова
2786
2 Серпня 2017
Чи необхідно замовникові при проведенні переговорної процедури закупівлі, оприлюднювати інформацію англійською мовою?
2786
2 Серпня 2017

Доволі часто в замовників виникає питання: «Чи потрібно оприлюднювати інформацію про переговорну процедуру закупівлі англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує європороги?»

Проведення переговорної процедури закупівлі передбачено статтею 35 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон, Закон про публічні закупівлі), якщо наявні підстави для її проведення та є підтвердження існування (обґрунтування)зазначених підстав [з детальнішою інформацією про проведення переговорної процедури ви можете ознайомитись у випуску журналу № 6 (69) за червень 2017 року на стор. 30–38].

Переговорна процедура закупівлі за Законом про публічні закупівлі

Згідно з частиною четвертою статті 10 Закону, оголошення про проведення процедури закупівлі у строки, установлені у частині першій цієї статті, обов’язково додатково оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг — 133 тисячам євро, для робіт — 5 150 тисячам євро. Курс євро визначається згідно з офіційним курсом Національного банку України, установленим на день надання для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

По-перше, саме із цієї норми Закону випливає твердження щодо публікації оголошення англійською мовою за зазначених вартісних меж.

По-друге, виходячи з положень Закону про публічні закупівлі та затвердженого на його виконання підзаконного акту — наказу Мінекономрозвитку України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», — оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюють лише за двома видами процедур, а саме відкриті торги і конкурентний діалог. При проведенні переговорної процедури закупівлі Законом не передбачено створення та оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі. Важливо зауважити, що виключенням є переговорна процедура закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони, особливості проведення якої закріплено в Законі України від 12.05.2016 № 1356-VIII «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони». На цьому ми зупинимось детальніше в окремому розділі даної статті.

Таким чином, звертаємо увагу замовників, що якщо при проведенні переговорної процедури очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг — 133 тисячам євро, для робіт — 5 150 тисячам євро, то Законом про публічні закупівлі не передбачено обов’язку для замовника створювати та оприлюднювати в системі будь-яку інформацію з перекладом англійською мовою чи будь-якою іншою іноземною мовою.

Також по підтвердження вищевикладеної інформації можна звернутись до реалізації норм закупівельного законодавства на електронних майданчиках, які забезпечують розміщення, отримання і передавання інформації та документів під час проведення процедур закупівель. Для прикладу розглянемо функціонал електронного майданчика Smarttender.biz.

Так, на вищевказаному майданчику, по-перше, інструкцією зі створення переговорної процедури закупівлі не передбачено технічних можливостей саме зі створення оголошення переговорної процедури закупівлі. По-друге, і при створенні повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури закупівлі — відсутня можливість вибору здійснення публікації англійською мовою. Отже, функціонал майданчика в цій частині повністю відповідає нормам Закону.

Зі змісту статті 35 Закону випливають строки для укладення договору за результатами проведення переговорної процедури закупівлі, а саме не раніше ніж через 10 (5) днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір. Разом із цим у частині четвертій статті 35 Закону зазначено, що замовник відміняє переговорну процедуру закупівлі, зокрема, у разі непідписання учасником договору про закупівлю у строк 35 днів (20 днів). При цьому строк для укладення договору залежить від підстав застосування переговорної процедури та від конкретно визначених видів товарів і послуг (частина третя та четверта статті 35 Закону). Однак Закон не містить розмежувань на звичайну та скорочену переговорну процедуру закупівлі, хоча дійти такого висновку дає змогу аналіз його положень.

У той же час при створенні повідомлення про намір укласти договір функціонал електронного майданчика (у нашому прикладі йдеться про майданчик Smarttender.biz) надає замовникові можливість обрати вид процедури з двох варіантів: переговорна процедура закупівлі та переговорна процедура скорочена. Як видно з рис. 1, навіть майданчик не пропонує замовникові робити публікацію англійською мовою. На противагу вищевикладеному, для порівняння на рис. 2 при створенні оголошення про проведення конкурентного відбору, майданчик відсилає замовника у тому числі і до частини четвертої статті 10 Закону, тобто надає можливість обрати такий вид процедури, як відкриті торги з публікацією англійською мовою. До речі, аналогічна ситуація і зі створенням на майданчику оголошення про проведення конкурентного діалогу. Функціонал майданчика дає змогу обрати вид процедури: конкурентний діалог або конкурентний діалог з публікацією англійською мовою.

Рис. 1

Нагадуємо замовникам, що під час проведення переговорної процедури закупівлі в електронній системі відбуваються такі етапи: оприлюднення переговорної процедури, тобто оприлюднення повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, оприлюднення договору з постачальником, далі звіт про результати проведення процедури закупівлі система формує автоматично [з детальнішою інформацією про етапи проведення переговорної процедури ви можете ознайомитись у випуску журналу № 5 (56) за травень 2016 року на стор. 22–25].

Рис. 2

Переговорна процедура закупівлі для гарантованого забезпечення потреб оборони

Слід зазначити, що Закон України від 12.05.2016 № 1356-VIII «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» (далі — Закон про здійснення закупівель для забезпечення потреб оборони) закріплює дещо інший порядок дій при здійснення закупівель, аніж Закон про публічні закупівлі. Відповідно до преамбули Закону про здійснення закупівель для забезпечення потреб оборони цей Закон визначає особливості здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, у період проведення антитерористичної операції, у період введення надзвичайного стану [з детальнішою інформацією про особливості застосування Закону про здійснення закупівель для забезпечення потреб оборони та про алгоритм дій при проведенні закупівель за цим Законом ви можете ознайомитись у випуску журналу № 7 (58) за липень 2016 року на стор. 8–19].

Відповідно до статті 2 Закону про здійснення закупівель для забезпечення потреб оборони виокремлюють такі суб’єкти, на які поширюється дія даного нормативного документа:

 • Міністерство оборони України та його розвідувальний орган;
 • Міністерство внутрішніх справ України;
 • Служба безпеки України;
 • Національна гвардія України;
 • Національна поліція України;
 • Державна прикордонна служба України;
 • Служба зовнішньої розвідки України;
 • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України;
 • Державна спеціальна служба транспорту;
 • Державна служба України з надзвичайних ситуацій;
 • Управління державної охорони України;
 • та інші військові формування та/або частини, які здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий період, у період проведення антитерористичної операції, у період введення надзвичайного стану, якщо вартість товарів і послуг дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт — 1,5 мільйона гривень.

Проте в контексті даної статті нас цікавить, чи потрібно оприлюднювати інформацію англійською мовою при проведенні переговорної процедури закупівлі для потреб оборони.

Так, відповідно до статті 3 Закону про здійснення закупівель для забезпечення потреб оборони в разі прийняття замовником рішення про застосування переговорної процедури закупівлі відбір учасників відбувається через електронну систему закупівель у порядку, визначеному цим Законом.

Зважаючи на особливості проведення переговорної процедури закупівлі для потреб оборони, відповідно до частини 7 статті 3 Закону про здійснення закупівель для забезпечення потреб оборони оголошення про проведення відбору обов’язково додатково оприлюднюють через авторизовані електронні майданчики на веб-порталі Уповноваженого органу англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму:

 • для товарів і послуг — 35 тисяч євро;
 • для робіт — 1 500 тисяч євро.

Звертаємо увагу, що замість звичних порогів, установлених частиною 4 статті 10 Закону про публічні закупівлі, а саме: для товарів і послуг – 133 тисяч євро, для робіт – 5 150 тисяч євро, Закон про здійснення закупівель для забезпечення потреб оборони встановлює значно менші суми для опублікування оголошення англійською мовою. Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони, після відповідної реєстрації на майданчику має змогу обрати тип процедури «Переговорна процедура для потреб оборони». Як видно з рис. 3 (на прикладі майданчика Smarttender.biz), функціонал майданчика пропонує замовникові додатково заповнити відповідні поля англійською мовою в разі, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує вартісні межі, закріплені частиною 7 статті 3 Закону про здійснення закупівель для забезпечення потреб оборони.

Рис. 3

Також слід звернути увагу, що на майданчику не реалізовано можливість перекладу всієї інформації, яка повинна бути зазначена в оголошенні, а можна заповнити лише окремі поля. Створити оголошення повністю англійською мовою у замовника не має можливості. Тому для уникнення даної ситуації доцільно буде, окрім розміщеної інформації англійською мовою в електронній формі оголошення, додатково перекласти оголошення про проведення відбору англійською мовою та розмістити в системі в сканованому вигляді разом з тендерною документацією.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО