Безкоштовно виправляємо помилки в інформації на веб-порталі після оприлюднення

Ганна Удачіна
2443
6 Січня 2016
Безкоштовно виправляємо помилки в інформації на веб-порталі після оприлюднення
2443
6 Січня 2016

У журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 9 (48) за вересень 2015 року на стор. 30–31 уже розглянуто питання безкоштовного виправлення помилок замовника на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до роз’яснення Мінекономрозвитку. Наразі Мінекономрозвитку ще раз підтвердило дану можливість, а веб-портал Уповноваженого органу її втілив. Наразі Мінекономрозвитку ще раз підтвердило дану можливість, а веб-портал Уповноваженого органу її втілив.

Звертаємо увагу на те, що, згідно з листом Мінекономрозвитку від 01.12.2015 № 3302-05/40086-08 (див. додаток) щодо виправлення технічних (механічних) помилок, допущених при заповненні форм документів у сфері державних закупівель, після їх оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу рішення про виправлення технічної (механічної) помилки, допущеної замовником, може бути прийняте на засіданні комітету з конкурсних торгів і має бути відображене у відповідному протоколі, в якому відображено результати поіменного голосування членів комітету з конкурсних торгів [з прикладом даного протоколу ви маєте можливість ознайомитися в журналі № 11 (50) за листопад 2015 року на стор. 22–24], скан-копію якого (у форматі pdf) безкоштовно оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу.

Зверніть увагу, що можливість розмістити протокол засідання комітету з конкурсних торгів про виправлення технічних (механічних) помилок забезпечена для всіх процедур закупівель.

У зв’язку із цим восьмого грудня 2015 року на головній сторінці веб-порталу з’явилося повідомлення про зміни в порядку виправлення помилок в інформації на веб-порталі після оприлюднення. Там сказано про реалізацію технічної можливості публікації скан-копії протоколів про виправлення помилок у всіх «кабінетах» («Веб-сервіс замовника», «Кабінет замовника», «Кабінет замовника з ЕЦП»).

Додаток
Лист Мінекономрозвитку № 3302-05/40086-08 від 01.12.2015

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) розглянуло лист Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» від 04.11.2015 № 206/3202/01 щодо виправлення помилок, допущених комітетом з конкурсних торгів при заповненні форм документів у сфері державних закупівель, та повідомляє.
Закон України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.
Відповідно до частини першої статті 10 Закону замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю. При цьому, наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» (далі — наказ 1106) затверджені форми документів у сфері державних закупівель та Інструкції щодо їх заповнення.
Таким чином, при заповненні форм документів у сфері державних закупівель замовник керується наказом 1106.
При цьому, виходячи зі змісту статті 11 Закону, організація та проведення процедур закупівлі є компетенцією комітету з конкурсних торгів замовника. Згідно з частиною п'ятою статті 11 Закону рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, у якому відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.
З огляду на викладене та враховуючи, що Закон не містить механізму виправлення технічних (механічних) помилок, допущених комітетом з конкурсних торгів при заповненні форм документів у сфері державних закупівель після оприлюднення відповідної інформації, комітет з конкурсних торгів може прийняти рішення про виправлення таких помилок, шляхом оформлення відповідного протоколу, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів.
Разом з тим, відповідно до пункту 7 частини першої статті 8 Закону, однією з основних функцій Уповноваженого органу є забезпечення функціонування безоплатного веб-порталу Уповноваженого органу (далі — веб-портал). Наказом Мінекономрозвитку України від 25.06.2014 № 743 доручено здійснювати наповнення веб-порталу Державному підприємству «Зовнішторгвидав України».
Ураховуючи вищезазначене та з метою забезпечення замовниками дотримання таких принципів здійснення закупівель, як відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників, запобігання корупційним діям і зловживанням, та у зв'язку із необхідністю відображення на веб-порталі достовірної інформації про закупівлю, рекомендуємо замовникам оприлюднювати копію окремого протоколу засідання комітету з конкурсних торгів, що містить інформацію про виправлення технічних (механічних) помилок, допущених комітетом з конкурсних торгів при заповненні форм документів у сфері державних закупівель.
У зв'язку із цим інформуємо, що за результатами робочої наради, проведеної 16.11.2015, Державне підприємство «Зовнішторгвидав України» забезпечить можливість безоплатного подання та розміщення копії такого протоколу через автоматизоване робоче місце замовника на веб-порталі файлом-вкладенням у вигляді сканованого оригіналу документа у форматі «.pdf».
Крім того, для однозначного застосування Закону суб'єктами сфери державних закупівель просимо центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та органи, які здійснюють контроль відповідно до статті 7 Закону, довести до відома підпорядкованих територіальних органів цей лист.

Поняття технічних (механічних) помилок

Законодавство не містить чіткого поняття технічних (механічних) помилок. Загалом дане поняття технічних (механічних) помилок можна визначити, як описки, друкарські, граматичні, арифметичні та інші помилки, які замовник зробив ненавмисно і випадково під час проведення торгів.

Але звертаємо увагу, що замовники не повинні зловживати даною можливістю виправлення помилок, оскільки потім до них можуть виникнути питання в контрольних органів. Наприклад, може визвати сумнів, на нашу думку, виправлення строків, установлених Законом, виправлення предмета закупівлі, суттєва зміна ціни — особливо в бік збільшення, зміна переможця та інші суттєві помилки.

Порядок подання протоку засідання про виправлення помилок

Нижче детально розглянемо порядок подання протоколу засідання комітету з конкурсних торгів про виправлення технічних (механічних) помилок (далі — протокол про виправлення помилок) після оприлюднення через сервісну послугу доступу до веб-порталу «Кабінет замовника» та безоплатний доступ до веб-порталу «Веб-сервіс замовника». Також звертаємо увагу, що Законом та іншими нормативно-правовими актами не передбачено строку щодо розміщення даного протоколу про виправлення помилки. Отже, замовник не обмежений у строках розміщення протоколу про виправлення помилок, але радимо не затягувати і подавати протокол про виправлення помилки в день його затвердження.

Оприлюднення протоколу про виправлення помилок через «Кабінет замовника»

Отже, для подання на оприлюднення протоколу про виправлення помилок в «Кабінеті замовника» необхідно:

Біля відповідної закупівлі в розділі «Супровідні документи» за абревіатурою «ПВП» знайти відповідний документ і натиснути «Створити» (рис. 1).

Рис. 1

З’являється нове вікно «Створити документ», в якому за допомогою кнопки «Обрати» необхідно прикріпити протокол про виправлення помилок у вигляді сканованого оригіналу документа у форматі «.pdf» (рис. 2).

Рис. 2

Далі необхідно натиснути кнопку «Створити» (рис. 3).

Рис. 3

Документ отримує статус «В черзі» і вважається поданим на веб-портал (рис. 4).

Рис. 4

Оприлюднення протоколу про виправлення помилок через «Веб-сервіс замовника»

Для створення у «Веб-сервісі замовника» такого документа, як протокол про виправлення помилок, необхідно:

Навпроти стартового оголошення потрібної закупівлі натиснути іконку додавання документа (рис. 5).

Рис. 5

Із переліку, який випадає, необхідно обрати «Протокол засідання ККТ про виправлення помилок в інформації» та натиснути кнопку «Далі» (рис. 6).

Рис. 6

Після цього необхідно приєднати скановану копію протоколу про виправлення помилок у форматі «pdf» та натиснути кнопку «Створити» (рис. 7).

Рис. 7

Новостворений документ потрапляє в чергу на обробку і отримує статус «В обробці», а наступного дня після обробки документа системою — «В черзі» (рис. 8).

Рис. 8

Після успішного опрацювання Веб-сервісом поданий супровідний документ отримує статус «Оприлюднено», і колір фону рядка з даними про документ зміниться на зелений (рис. 9).

Рис. 9

Звичайно, можливість комітету приймати рішення про виправлення технічних (механічних) помилок значно полегшує роботу комітету з конкурсних торгів, проте не є панацеєю, оскільки вищевказані дії передбачають виправлення виключно технічних (механічних) помилок.

Бажаємо проводити торги без помилок і радимо перед виправленням помилки протоколом консультуватися з обслуговуючим Держказначейством про доцільність виправлення технічних (механічних) помилок для уникнення неприємної ситуації під час реєстрації договору

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО