Розрахунки за договорами, що передбачають оплату в іноземній валюті

Олена Жадан
1985
9 Серпня 2017
Розрахунки за договорами, що передбачають оплату в іноземній валюті
1985
9 Серпня 2017

У процесі виконання державного та місцевих бюджетів розпорядники бюджетних коштів розрахунки за товари роботи і послуги з резидентами України можуть здійснювати лише в національній валюті — гривні.

Для здійснення розрахунків за отримані товари, роботи або послуги розпорядники бюджетних коштів відкривають в органах Державної казначейської служби України (надалі — органи Казначейства) рахунки в національній валюті, керуючись Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України [1]. Однак можуть виникати ситуації, в яких договори передбачають здійснення оплати в іноземній валюті.

Порядки казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, зокрема проведення видатків розпорядників бюджетних коштів в іноземній валюті, визначено наказами Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 [2] та від 23.08.2012 № 938 [3] відповідно.

Порядок проведення видатків в іноземній валюті коштом місцевих бюджетів

Порядки проведення видатків розпорядників бюджетних коштів в іноземній валюті, визначені наказами Міністерства фінансів України [2, 3] для державного та місцевих бюджетів, є аналогічними. Детально такий порядок розглянемо на прикладі проведення видатків коштом місцевих бюджетів.

На початковому етапі розпорядник бюджетних коштів для здійснення операцій в іноземній валюті відкриває рахунок в установі комерційного банку за відповідним балансовим рахунком згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України [3]. Після відкриття в установі банку рахунка для обліку операцій в іноземній валюті розпорядник бюджетних коштів подає до відповідного органу Казначейства, в якому він обслуговується, довідку банку про відкриття рахунка на його ім’я.

У разі необхідності здійснення розрахунків в іноземній валюті за зобов’язаннями, що виникли внаслідок укладення договорів, розпорядники бюджетних коштів подають до органів Казначейства платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів у національній валюті з відповідних рахунків на рахунки, відкриті на ім’я розпорядників бюджетних коштів в установах банків, для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України [3].

Також Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів [3] передбачено, що при проведенні операцій в іноземній валюті розпорядники бюджетних коштів складають довідку про операції в іноземній валюті, форма якої передбачена Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами [2], яку подають на паперових та електронних носіях до органу Казначейства протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо.

За достовірність інформації, відповідність проведених операцій вимогам законодавства, правильність складання та своєчасність подання до органу Казначейства довідки про операції в іноземній валюті відповідає розпорядник бюджетних коштів.

Проведення розрахунків відповідно до проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

Процеси євроінтеграції, що відбуваються в нашій країні, та проведення реформ в усіх сферах діяльності потребують залучення додаткових фінансових ресурсів. Одним з таких напрямів в Україні є сфера охорони здоров’я, від успішного розвитку якої залежить здоров’я нації.

У зв’язку із цим пропонуємо розглянути особливості здійснення розрахунків за договорами, які передбачають оплату в іноземній валюті, на прикладі сфери охорони здоров’я.

Відповідно до частини другої статті 16 Бюджетного кодексу України кредити (позики) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів держава залучає на підставі міжнародних договорів України [4].

З метою покращення сфери охорони здоров’я між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі — МБРР) укладено Угоду про позику від 19.03.2015 р. № 8475-UA [5], відповідно до умов якої МБРР надає позику для України на фінансування Проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (далі — Проект), цілями якого є вдосконалення якості медичних послуг в окремих адміністративно-територіальних одиницях (областях) України, із особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань і раку, та поліпшення ефективності системи охорони здоров’я.

Бюджет Проекту включає усі витрати, необхідні для його впровадження на центральному та регіональному рівнях. Складання (перегляд) повного та щорічних бюджетів Проекту здійснює МОЗ на основі Плану закупівель та з урахуванням очікуваного обсягу використання коштів позики на чинні і заплановані в поточному році контракти [6].

Рахунок позики відкривають у доларах США в уповноваженому банку на ім’я Державної казначейської служби України на строк дії Угоди про позику [5] та використовують для зняття коштів позики Міністерством охорони здоров’я на підставі відповідних письмових заявок на зняття коштів. Для здійснення витрат за Проектом, які відповідно до мети та умов Проекту мають фінансувати коштом позики МБРР, а саме розрахунків в іноземній та національній валюті, використовують окремі відповідні рахунки, відкриті на ім’я Міністерства охорони здоров’я [6].

Відповідно до умов Угоди про позику [5] Міністерство охорони здоров’я забезпечує підтримку і реалізацію діяльності від впровадження Проекту, зокрема забезпечення створення, підтримки та реалізації групи управління частиною Проекту в департаменті охорони здоров’я певної області України. Зазначена група повинна бути укомплектована персоналом для надання підтримки наявним працівникам, а саме: консультантами, що працюють згідно з технічним завданням і мають кваліфікацію, прийняту для МБРР (з питань закупівель, інформаційних технологій тощо).

Так, наприклад, для забезпечення реалізації необхідних для Проекту послуг Міністерство охорони здоров’я (або його орган) укладає з консультантом з питань закупівель договір надання послуг, умовами якого передбачено, що оплату здійснюють відповідно до умов Угоди про позику [5] в національній валюті України за офіційним курсом Національного банку України на день виставлення рахунку на банківський рахунок консультанта не пізніше ніж через 30 днів після підписання звіту про надані послуги та відповідного акта про надані послуги.

Отже, розпорядник бюджетних коштів надає до органу Казначейства для реєстрації бюджетних зобов’язань договір про надання послуг консультанта з питань закупівель, в якому сума прописана в доларах США із обов’язковим зазначенням еквівалента цієї суми в гривнях. Казначейство перераховує суму в гривнях на валютний рахунок консультанта, відкритий у комерційному банку для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Таким чином, розглянувши порядок проведення видатків в іноземній валюті з бюджетних коштів, можна сказати, що казначейська система обслуговування розпорядників бюджетних коштів передбачає, що вони можуть відкривати рахунки в органах Казначейства виключно в національній валюті, з яких потім перераховують кошти на рахунки комерційних банків для купівлі іноземної валюти.


Список використаних джерел:

  1. Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України: затв. наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 р. № 758, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 р. за № 1206/21518 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1206-12.
  2. Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами: затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. № 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 р. за № 130/22662 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0130-13.
  3. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів: затв. наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 р. за № 1569/21881 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1569-12/page.
  4. Бюджетний кодекс України: Кодекс від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page.
  5. Угода про позику (Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19.03.2015 р. № 8475-UA: Міжнародний документ від 19.03.2015 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996_075.
  6. Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Операційний посібник проекту (частина 3 Керівництво з управління фінансами): затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.06.2015 р. № 338. 2015. — 50 с.
Журнали за 2017 рік

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в 2017 році

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО