Як об’єднанню учасників отримати дозвіл на узгоджені дії

Олена Швець
761
20 Вересня 2023
Як об’єднанню учасників отримати дозвіл на узгоджені дії
761
20 Вересня 2023

Нещодавно на порталі RADNUK.COM.UA ми розглядали ситуацію, у якій у закупівлі бере участь об’єднання учасників: «У торгах бере участь об’єднання учасників? Проводимо закупівлю без паніки!». Там ми допомагали замовникам розібратися з поняттям «об’єднання учасників» та тим, як встановити вимоги в тендерній документації щодо об’єднань учасників.

Водночас однією з вимог до об’єднань є отримання дозволу на узгоджені дії. Розберімось, що ж таке узгоджені дії та яким чином учаснику як об’єднанню отримати такий дозвіл.

АМКУ про дозвіл на узгоджені дії

Тож, ураховуючи специфіку та особливість потреби бізнесу в контексті цього питання, Радник звернувся до Антимонопольного комітету України (далі — АМКУ) за роз’ясненнями, і листом від 12.07.2023 № 300-29.3/01-8286е АМКУ повідомляє, зокрема:

«…Відповідно до частини першої статті 5 Закону України „Про захист економічної конкуренції“ узгодженими діями є укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання.

Узгодженими діями є також створення суб’єкта господарювання, об’єднання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, об’єднання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання, або вступ до такого об’єднання, крім випадків, передбачених Законом України „Про медіа“.

Вимоги до узгоджених дій, у разі відповідності яким такі дії дозволяються і не потребують дозволу Комітету, визначені Типовими вимогами до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання, затвердженими розпорядженням Комітету 12.02.2002 №27-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.03.2002 за № 239/6527.

Учасники узгоджених дій мають право звернутись до органів Комітету із заявою про надання дозволу на узгоджені дії або про надання попередніх висновків щодо узгоджених дій в порядку, передбаченому статтями 26, 29 та 34 Закону України „Про захист економічної конкуренції“.

Порядок подання та розгляду заяв до органів Комітету щодо надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання встановлений Положенням про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання, затвердженим розпорядженням Комітету 12.02.2002 № 26-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.03.2002 за № 238/6526.

Пунктом 3.2 глави 3 вказаного Положення передбачені випадки, в яких попереднє одержання дозволу органів Комітету на вчинення суб’єктами господарювання узгоджених дій є обов’язковим.

Відповідно до статті 29 Закону України „Про захист економічної конкуренції“ органи Комітету надають суб’єктам господарювання, органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю на підставі заяви про надання попередніх висновків та доданої до неї інформації попередні висновки стосовно узгоджених дій, в яких зазначається, зокрема, про можливість надання дозволу на узгоджені дії, необхідність чи відсутність необхідності одержання дозволу на узгоджені дії.

За подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії та попередні висновки, відповідно до статті 29 Закону України „Про захист економічної конкуренції“, справляється плата в розмірі, передбаченому частиною другою статті 34 цього закону».

Наведене вище дозволяє підсумувати та зробити такі висновки щодо порядку отримання дозволу на узгоджені дії:

  1. Загалом здійснення узгоджених дій об’єднанням учасників дозволяється лише за умови отримання таким об’єднанням спеціального дозволу від держави. В особі держави виступають конкурентні органи АМКУ або, в окремих випадках, Кабінет Міністрів України.
  2. Відповідно до загального правила вчинення об’єднанням учасників узгоджених дій можливе лише після надання вказаного дозволу, а не до нього. Проте з цього правила є виключення, які регламентовані Типовими вимогами до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання, затвердженими розпорядженням АМКУ від 12.02.2002 № 27-р. Узгоджені дії, які підпадають під дію цих Типових вимог, є дозволеними, а тому не потребують видачі спеціального дозволу конкурентних органів АМКУ.
  3. Конкретний перелік антиконкурентних узгоджених дій, які потребують отримання дозволу, визначено в статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
  4. Узгоджені дії об’єднання учасників можуть бути дозволені лише у випадку, якщо учасники цих дій зможуть довести, що антиконкурентні узгоджені дії не призводять до суттєвого обмеження конкуренції на ринку та сприяють: удосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару; техніко-технологічному, економічному розвитку; розвитку малих або середніх підприємців; оптимізації експорту чи імпорту товарів; розробленню та застосуванню уніфікованих технічних умов або стандартів на товари; раціоналізації виробництва.
  5. Порядок надання дозволів на узгоджені дії визначений, зокрема, у статті 33 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
  6. Конкретизована процедура розгляду заяви та отримання дозволу на вчинення узгоджених дій детально регламентується Положенням про узгоджені дії, затвердженим розпорядженням АМКУ від 12.02.2002 № 26-р (далі — Положення про узгоджені дії). Згідно з цією процедурою задля отримання дозволу об’єднанню учасників необхідно звернутися до АМКУ або його територіальних відділень із заявою про надання дозволу на узгоджені дії. До заяви необхідно додати перелік підтвердних документів (підпункт 6.10 пункту 6 Положення про узгоджені дії). Плата справляється відповідно до частини другої статті 34 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у вигляді збору у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 10 200 грн). Плата вноситься у гривнях. Суб’єкти господарювання з місцезнаходженням за межами України можуть вносити плату у євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку України на день внесення такої плати. Тобто документ, що підтверджує сплату збору, подається разом із заявою.
  7. Заява вважається прийнятою до розгляду після 15 днів з дня її надходження, якщо протягом цього часу державний уповноважений Антимонопольного комітету України, голова його територіального відділення не повернули заявнику заяву із повідомленням, що вона та інші документи не відповідають встановленим Антимонопольним комітетом України вимогам і це перешкоджає її розгляду та якщо концентрація не заборонена відповідно до Закону України «Про санкції». Розгляд заяви про надання дозволу на узгоджені дії відбувається згідно з частиною 3 статті 30 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (не повинен перевищувати трьох місяців).

    Перебіг строку починається з дня подання заявником (заявниками) у повному обсязі інформації та отримання висновку експерта згідно з частинами 1 та 2 статті 30 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Якщо протягом строку розгляду справи органами АМКУ рішення не прийнято, вважається, що на узгоджені дії чи концентрацію надано дозвіл з дня прийняття її до розгляду. Днем прийняття рішення про надання дозволу вважається останній день строку розгляду заяви. Копія рішення надсилається заявнику впродовж десяти днів та оприлюднюється на офіційному сайті АМКУ.
  8. Дозвіл на узгоджені дії видається на конкретно визначений строк. У разі необхідності його продовження потрібно за три місяці до закінчення дії дозволу звернутися до органів АМКУ з заявою про продовження його дії.

Начебто питання і складне, але досліджуючи його суть, маємо рішення.

«Радник у сфері публічних закупівель» знаходить конкретні відповіді й готові рішення, що допоможуть як замовнику, так і учаснику закупівельного процесу.

Будьте з нами тепер і завжди!

Воєнний стан

Публікації, що розкривають специфіку закупівель під час воєнного стану

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО