Лист АМКУ про надання інформації

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

№ 300-29.3/01-8286е від 12.07.2023

ТОВ «Тендерне агентство Радник»

Про надання інформації

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши лист товариства з обмеженою відповідальністю «Тендерне агентство Радник» від 26.06.2023 № 26/06-1 (вх. № 8-01/8601 від 26.06.2023) щодо надання роз’яснень, повідомляє.

Щодо питання: Чи може замовник вимагати рішення Комітету про надання дозволу на узгоджені дії?

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» Комітет є державним органом зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері публічних закупівель.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади встановлює Закон України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

Порядок та умови здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування визначається Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (далі – Особливості).

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 1 Закону тендерна документація – документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель.

Пунктом 28 Особливостей передбачено, що тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей.

Частиною другою статті 22 Закону передбачено відомості, які зазначаються у тендерній документації.

Згідно із частиною третьою статті 22 Закону тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Частиною четвертою статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Таким чином, учасникам і замовникам при проведенні процедур закупівель необхідно дотримуватися вимог Закону. Крім того зазначаємо, що відповідно до пункту 4 статті 3, пунктів 12 і 13 частини третьої статті 7 і пункту 7 частини першої статті 13 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції до повноважень Комітету, як вищого колегіального органу у системі органів Комітету, належать, зокрема, офіційне тлумачення власних нормативно- правових актів і надання рекомендаційних роз’яснень з питань застосування законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до пунктів 12 і 13 частини першої статті 9 Закону основними функціями Уповноваженого органу, серед іншого, є надання узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель та надання безоплатних консультацій рекомендаційного характеру з питань закупівель на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу.

Відповідно до пункту 36 частини першої статті 1 Закону Уповноважений орган –
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель.

Згідно з підпунктом 1 пункту 3 Положення про Міністерство економіки України (Мінекономіки), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 124, зі змінами), основними завданнями Мінекономіки є, зокрема, формування та реалізація державної політики у сфері публічних закупівель.

Враховуючи вищевикладене, для отримання роз’яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель необхідно звертатись до Мінекономіки.

Щодо питання: Як отримати погодження Комітету на узгоджені дії (у вигляді об’єднання підприємств) та в яких випадках воно необхідне?

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання.

Узгодженими діями є також створення суб’єкта господарювання, об’єднання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, об’єднання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання, або вступ до такого об’єднання, крім випадків, передбачених Законом України «Про медіа».

Вимоги до узгоджений дій, у разі відповідності яким такі дії дозволяються і не потребують дозволу Комітету визначені Типовими вимогами до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання, затвердженими розпорядженням Комітету 12.02.2002 № 27-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.03.2002 за № 239/6527.

Учасники узгоджених дій мають право звернутись до органів Комітету із заявою про надання дозволу на узгоджені дії або про надання попередніх висновків щодо узгоджених дій в порядку, передбаченому статтями 26, 29 та 34 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Порядок подання та розгляду заяв до органів Комітету щодо надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання встановлений Положенням про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання, затвердженим розпорядженням Комітету 12.02.2002 № 26-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.03.2002 за № 238/6526.

Пунктом 3.2 глави 3 вказаного Положення передбачені випадки, в яких попереднє одержання дозволу органів Комітету на вчинення суб’єктами господарювання узгоджених дій є обов’язковим.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Комітету надають суб’єктам господарювання, органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю на підставі заяви про надання попередніх висновків та доданої до неї інформації попередні висновки стосовно узгоджених дій, в яких зазначається, зокрема, про можливість надання дозволу на узгоджені дії, необхідність чи відсутність необхідності одержання дозволу на узгоджені дії.

За подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії та попередні висновки, відповідно до статті 29 Закону України «Про захист економічної конкуренції», справляється плата в розмірі, передбаченому частиною другою статті 34 цього закону.

Голова Комітету Ольга ПІЩАНСЬКА