Щодо строків надання переможцем забезпечення виконання договору про закупівлю

Редакція
919
31 Серпня 2021
Щодо строків надання переможцем забезпечення виконання договору про закупівлю
919
31 Серпня 2021

Згідно з частиною 1 статті 27 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) замовник має право вимагати від переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією або оголошенням про проведення спрощеної закупівлі.

Відповідно до частини 6 статті 33 Закону замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його тендерної пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів. Отже, Законом встановлено, що договір укладається протягом 20 днів з моменту визначення переможця (але не раніше ніж через 10 днів, які надаються Законом для оскарження рішення замовника) та передбачено, що учасник вносить забезпечення не пізніше дати укладання договору про закупівлю. Отже, Законом передбачено, що учасник має право внести забезпечення протягом 20 днів з дати визначення його переможцем торгів.

Законом не передбачено встановлення замовником строку, протягом якого учасник повинен внести забезпечення виконання договору про закупівлю, отже, замовник не повинен встановлювати вимогу в тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі щодо чіткого строку внесення переможцем забезпечення виконання договору про закупівлю.

Наведемо приклад з практики Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Колегія), рішення № 16451-р/пк-пз від 19.07.2021, оголошення № UA-2021-06-09-003050-b.

Замовник вимогами тендерної документації передбачив, що учасник-переможець повинен внести забезпечення виконання договору про закупівлю у вигляді грошового завдатку, не раніше 10 та не пізніше 14 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Потенційний учасник / скаржник не погодився з такою вимогою замовника та звернувся зі скаргою до Колегії, у якій зауважив, що така вимога обмежує права учасників, у тому числі і скаржника, оскільки замовник скорочує строк на внесення забезпечення на 6 днів, що не відповідає вимогам Закону.

Колегія постановила, що Законом не передбачено встановлення строку, протягом якого учасник повинен внести забезпечення виконання договору про закупівлю, зокрема не передбачено внесення забезпечення виконання договору про закупівлю саме не пізніше 14 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до тендерної документації в цій частині.

Статті за темою на порталі RADNUK.COM.UA:

Тендери

Публікації для учасників щодо особливостей участі при проведенні замовниками відкритих торгів (в тому числі відкритих торгів з публікацією англійською мовою), торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу: алгоритм, поради, кейси з практики, тощо.