Відхилення за частиною 2 статті 17 Закону: аргументи обох сторін та думка АМКУ

Ганна Довгая
1953
5 Липня 2021
Відхилення за частиною 2 статті 17 Закону: аргументи обох сторін та думка АМКУ
1953
5 Липня 2021

Частиною 2 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) віддано на розсуд замовника визначення «достатності підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності». Тому аналізуємо рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі — Колегія) від 29.04.2021 № 9554-р/пк-пз (оголошення № UA-2021-01-16-003963-a), і ви дізнаєтесь, як необхідно підтверджувати вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі.

Підстава відхилення: відповідно до протоколу від 30.03.2021 № 439 підставою відхилення тендерної пропозиції скаржника було наступне: «Начальник відділу розвитку та моніторингу профілактичних програм та немедичного супроводу Особа_1 повідомила, що в лютому 2021 року із БФ ‟С” був достроково розірваний договір про закупівлю від 27.03.2020 № 222, укладений з ДУ ‟Ц” (далі — Центр).

Договір про закупівлю від 27.03.2020 № 222 був розірваний з вини учасника, та накладено санкції у вигляді штрафу в розмірі 32 693,51 грн. Факт розірвання договору про закупівлю підтверджується листом Центру від 12.02.2021 № 25/745/21, який був надісланий БФ ‟С” на підставі пунктів 5.1.11, 8.4.3 договору про закупівлю від 27.03.2020 № 222 (копія листа додається)».

Позиція скаржника: скаржник зазначає, що у своїй тендерній пропозиції надав файл «Сплата штрафних санкцій.pdf», у якому відповідно до частини 2 статті 17 Закону надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності. Вказаний файл підтверджує сплату відповідних зобов’язань і відшкодувань замовнику, тобто було виконано усі вимоги документації замовника і його тендерна пропозиція не мала бути відхилена.

Позиція замовника: невиконання зобов’язань скаржником призвело до дострокового розірвання договору про закупівлю від 27.03.2020 № 222 і, відповідно, порушило безперервність надання послуг догляду і підтримки людей, що живуть з ВІЛ у Львівській області.

Позиція Колегії: відповідно до інформації, оприлюдненої на вебпорталі Уповноваженого органу, скаржник завантажив файл «Довідка про відсутність невиконаних зобов’язань.pdf», у якому міститься довідка про підтвердження відсутності невиконаних зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю із замовником, сплату зобов’язань, а також про підтвердження вжиття заходів для доведення надійності БФ «С», у якій зазначено, зокрема:

«Даною довідкою БФ ‟С” (надалі — Фонд, Виконавець) як переможець процедури закупівлі (ДК 021:2015) — 85140000-2 Послуги у сфері охорони здоров’я різні (послуги догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ у Львівській області) 2 напрямки, 12 найменувань (далі — закупівля) відповідно до частини 2 статті 17 Закону України “Про публічні закупівлі” підтверджує наступне:

 1. на даний час відсутні невиконані Фондом (Виконавцем) зобов’язання за раніше укладеним із ДУ «Ц» (надалі — замовник) договором про закупівлю, а саме: договору про закупівлю послуг у сфері охорони здоров’я № 222 від 27.03.2020 (надалі — договір) про надання послуг з профілактики ВІЛ серед групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (ЛВН1) у Львівській області (надалі — послуги).

  Вказане підтверджується відповідними актами приймання-передачі наданих послуг, які були замовником без застережень прийняті та оплачені у повному обсязі за весь період дії даного договору (акти додаються);
 2. Фонд сплатив свої зобов’язання за раніше укладеним договором, зокрема виставлені замовником у рамках даного договору штрафні санкції. Так, вказаний штраф був сплачений 15.02.2021 в сумі 32 693,51 грн, тобто в повному обсязі, своєчасно та у встановлений замовником строк (документ про сплату штрафу додається);
 3. Фонд гарантує та підтверджує готовність і спроможність забезпечення своєчасного та належного надання послуг, що є предметом цієї закупівлі. Зокрема:
  — Фонд володіє необхідною для надання послуг матеріально-технічною базою;
  — Фонд забезпечений необхідним кадровим ресурсом для надання послуг, зокрема достатньою кількістю штатних працівників, а також виконавців, які залучаються для виконання таких послуг на підставі цивільно-правових договорів;
  — Фонд має багаторічний досвід (із 1996 року і дотепер) діяльності та надання послуг у відповідній сфері. Так, у послужному списку Фонду — більше сотні успішних проєктів, спрямованих на промоцію здоров’я і профілактику хвороб. Партнерами та спонсорами Фонду були такі серйозні організації, як UNICEF, програми ЄС, Global Fund for Women, Dreyfus Health Foundation, GF. OSI, а також Посольства Королівства Нідерландів, Канади, Японії та Великої Британії. Фонд впроваджує програми «зменшення шкоди» з 1999 року і має багатолітній успішний досвід роботи з представниками уразливих груп. До роботи Фонду в процесі його багатолітньої діяльності у зазначеній сфері ніколи не виникало серйозних претензій зі сторони замовників чи донорів проєктів — ні щодо якості наданих послуг, ні до фінансової звітності;
 4. Фонд ужив відповідних заходів для доведення своєї надійності, зокрема вчинив дії, спрямовані на усунення порушень та недоліків у роботі, які були виявлені замовником у рамках договору за результатами моніторингового візиту замовника 24.02.2021, що стали підставою для відмови замовника та дострокового розірвання даного договору з 17.02.2021, та забезпечення умов для подальшого належного надання послуг.

  Зокрема, питання щодо виявлених недоліків та порушень за результатами моніторингового візиту замовника 24.02.2021 було предметом розгляду загальних зборів учасників Фонду, де було детально розглянуто та проаналізовано висловлені замовником претензії. Учасники Фонду взяли під особистий контроль питання щодо належного надання послуг (лист учасників Фонду № 54 від 19.02.2021 на ім’я генерального директора замовника додається).

  Зокрема, збори учасників Фонду зобов’язали:
  – керівника напряму посилити контроль за роботою аутріч-працівників та працівників пунктів обміну шприців і здійснювати ретельну перевірку первинної документації;
  – інвентаризаційну комісію зробити постійно діючою для забезпечення регулярних перевірок залишків ТМЦ по факту та в бухгалтерському обліку. Всім працівникам Фонду та виконавцям за цивільно-правовими договорами звернути особливу увагу на необхідність неухильного дотримання порядку та умов належного надання послуг;
  – проведено бесіду з соціальними працівниками аутріч-команди щодо належного виконання своїх обов’язків під час роботи на пункті обміну шприців та під час аутріч-діяльності. За виявлені порушення під час надання послуг притягнуто до дисциплінарної відповідальності працівників Фонду, які перебувають у трудових відносинах. Зокрема, оголошені догани:
  — комірнику Особа_2 — за неналежний облік та видачу матеріальних цінностей, внаслідок чого було допущено виникнення на складі фактичного надлишку шприців та 7 презервативів (документи про видачу були оформлені, але соціальні працівники фізично не забрали їх зі складу);
  — документатору Особа_3 — за несвоєчасне надання інформації про зміну графіку роботи працівників на пункті обміну шприців, у зв’язку з чим виникла невідповідність фактичного графіку роботи пункту надання послуг з графіком, який був затверджений ЦГЗ в електронній базі;
  — керівнику проєкту Особа_4 — за недостатній контроль за виконанням працівниками та виконавцями своїх обов’язків та зобов’язань. З соціальними працівниками, які допустили порушення щодо оформлення документів (зокрема, в частині розходження підписів на різних документах), на даний час припинені договірні відносини (цивільно-правові договори) і у випадку укладення договору з замовником у рамках даної закупівлі з такими особами цивільно-правові угоди укладатися не будуть.

Звертаємо увагу також на той факт, що за рішенням зборів учасників Фонду на даний час був змінений директор Фонду (виконавчий орган, керівник). Враховуючи вищенаведене, керуючись частиною 2 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», підтверджуємо, що БФ «С»:

 1. вжив заходи щодо доведення своєї надійності;
 2. не має невиконаних зобов’язань за попередніми укладеними договорами про закупівлю із замовником;
 3. своєчасно та в повному обсязі сплатив зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю, а саме: виставлений замовником штраф;
 4. спроможний надавати послуги, що є предметом даної закупівлі.

Замовник не довів та документально не підтвердив, що скаржник надав неналежне підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності та не сплатив відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.

Враховуючи інформацію, наведену в мотивувальній частині рішення, пропозиція скаржника була неправомірно відхилена замовником з наведених вище підстав. Замовника зобов’язано скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції скаржника та рішення про визначення переможця оскаржуваної процедури закупівлі (UA-2021-01-16-003963-a).

Також читайте:

Ще більше практики знайдете на порталі RADNUK.COM.UA в е-книзі «Збірник рішень АМКУ, як Органу оскарження». Та не забувайте у разі виникнення питань, що стосуються проведення публічних закупівель, долучатись до телеграм-каналу «ПоРадник у сфері публічних закупівель». Група для обговорення!

Практика оскарження закупівель

Показові рішення органу оскарження та ексклюзивні коментарі голови АМКУ , що обов’язково стануть у нагоді кожному учаснику

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО