Механізм проведення маркетингових досліджень у сфері оборони

Ганна Довгая
1764
1 Липня 2021
Механізм проведення маркетингових досліджень у сфері оборони
1764
1 Липня 2021

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 625 «Про затвердження Порядку проведення маркетингових досліджень ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення» (далі — Порядок) затверджено Порядок проведення маркетингових досліджень ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Зважаючи, що Порядок не є примірним чи рекомендаційним, його положення є обов’язковими для усіх державних замовників у сфері оборони.

Порядок визначає механізм проведення державними замовниками у сфері оборони маркетингових досліджень ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які плануються до закупівлі (далі — маркетингові дослідження), зокрема за імпортом, з метою відбору постачальника (виконавця).

Етапи маркетингового дослідження

Маркетингові дослідження проводяться у три етапи (Таблиця).

Таблиця

Найменування етапу

Виконувані дії замовника

Етап перший

Вивчення завдань, умов, встановлення проблем і формування цілей, розроблення плану та напрямів дослідження

У рамках етапу:

·       вивчається і усвідомлюється мета дослідження;

·       здійснюється формування вимог до вихідних даних досліджень (кількісні, якісні, цінові, технічні, часові, виробничі та сервісні показники, інформація про постачальників / виробників, джерела інформації та методи її збору тощо);

·       уточнюються (у разі потреби) критерії досліджень;

·       визначаються спроможності проведення аналізу: можливість отримання необхідної інформації, часу і ресурсів, прогнозу результатів тощо.

Етап другий

Відбір джерел і збір інформації про визначений тип (вид, зразок) предмета закупівлі і потенційних іноземних постачальників / виробників

У рамках етапу:

·       використовуються всі доступні інформаційні ресурси, у тому числі Головний каталог посилань для логістики НАТО (NATO Master Catalogue of References for Logistics (NMCRL)), база даних боєприпасів НАТО (NATO Ammunition Database (eNADB)) тощо;

·       здійснюється пошук інформації про номенклатурні номери НАТО предметів закупівлі, їх основні позначення, можливості використання цих позначень під час закупівлі в конкретних (певних) виробників та інформації про країни, у яких ці предмети перебувають в експлуатації (використанні). Використовується Каталог предметів постачання в системі кодифікації НАТО;

·       оформляється пропозиція щодо необхідності включення до контракту на закупівлю вимог відповідно до угоди НАТО із стандартизації STANAG 4177 (у разі відсутності номенклатурного номера НАТО (NSN) за результатами маркетингового дослідження);

·       розміщується інформація про потреби в предметах закупівлі в місцях їх виробництва або продажу, організовується офіційне листування з виробниками такої продукції або з їх уповноваженими представництвами, з компетентними органами з питань оборони іноземних держав, у яких вона виробляється / закуповується, порушуються відповідні питання під час офіційних візитів з метою отримання комерційних пропозицій тощо;

·       формується перелік іноземних суб’єктів господарювання, які можуть залучатися до постачання предметів закупівлі (у тому числі ті, які містять відомості, що становлять державну таємницю);

·       створюються відповідні бази даних за визначеними категоріями, у тому числі за комерційними пропозиціями постачальників / виробників.

Порядок обміну інформацією з обмеженим доступом з компетентними органами з питань оборони іноземних держав та іноземними суб’єктами господарювання під час проведення маркетингових досліджень та відповідних закупівель визначається державними замовниками у сфері оборони відповідно до вимог законодавства України з охорони інформації з обмеженим доступом, зокрема міжнародних договорів про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Етап третій

Маркетинговий аналіз

У рамках етапу:

·      аналізується інформація, що міститься в Інтернеті, засобах масової інформації, отримана у відповідях на офіційні запити від Агенції НАТО з підтримки та постачання, Агенції НАТО із зв’язку та інформації та їх структур, а також з інших джерел;

·      здійснюється вивчення, проводяться дослідження та аналіз комерційних пропозицій і розподіл їх від найбільш привабливих за сукупністю показників. За наявності єдиного постачальника / виробника проводяться дослідження та аналіз комерційної пропозиції на її відповідність вимогам державного замовника у сфері оборони та світового ринку озброєнь.

Для проведення аналізу комерційних пропозицій потенційних постачальників / виробників предметів закупівлі враховуються такі основні критерії оцінки:

·      ціна;

·      якість;

·      відповідність вимогам (перебуває на озброєнні або допущено до експлуатації у Збройних Силах України чи в країнах НАТО);

·      строки та умови виробництва і постачання предметів закупівлі;

·      наявність і умови сервісного та логістичного забезпечення;

·      можливість отримання експортних ліцензій;

·      можливість та умови укладення компенсаційних (офсетних) договорів;

·      відповідність спроможностей і можливостей потенційних постачальників / виробників предметів закупівлі та їх системи менеджменту та якості вимогам угоди НАТО із стандартизації STANAG 4177 (стандарти НАТО серії AQAP контрактного типу).

За результатом проведення маркетингового дослідження складається акт про проведення маркетингових досліджень ринку для закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за  такою формою.

Акт проведення маркетингового дослідження ринку для закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення

Результати маркетингових досліджень використовуються під час розроблення пропозицій до планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також під час відбору виконавців без застосування конкурентних процедур у разі, коли така закупівля становить державну таємницю і здійснюється в іноземних суб’єктів господарювання.

Пам’ятайте, під час проведення маркетингових досліджень державний замовник у сфері оборони може звертатися до інших центральних органів виконавчої влади, розвідувальних органів держави, установ та організацій незалежно від форми власності щодо отримання (сприяння отриманню) інформації про можливих постачальників / виробників предметів закупівлі, перелік продукції, наявні комерційні пропозиції тощо.

Про оборонні закупівлі читайте на порталі RADNUK.COM.UA в таких статтях:

Оборонні закупівлі

Публікації, тематикою яких є особливості здійснення закупівель для потреб оборони з урахуванням окремого закону

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО