Чи може одна особа бути уповноваженою особою на декількох різних підприємствах одночасно?

Редакція
578
3 Червня 2021
Чи може одна особа бути уповноваженою особою на декількох різних підприємствах одночасно?
578
3 Червня 2021

Відповідаючи на головне питання цієї статті, хочеться відразу кричати, що може, хай працює із задоволенням. Але ж це був би не «Радник в сфері державних закупівель», якби ми не підтвердили такі слова нормативно-правовою базою. Тому далі по порядку.

Уповноважена особа (особи) —  це службова (посадова) чи інша особа (-и), яка (-і) є працівником (-ами) замовника і визначена (-ені) відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель згідно із цим законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту) (пункт 35 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон)).

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

З наведеного вбачаємо, що уповноважена особа має перебувати із замовником у трудових правовідносинах. Адже законодавець чітко вказує на характер відносин, які виникають між роботодавцем (замовником) та уповноваженою особою, а саме на те, що це — трудові відносини. При цьому сумісництво також є однією з форм трудових відносин.

Сумісництво — це виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому чи на іншому підприємстві, в установі, організації або в суб’єкта господарювання фізичної особи по найму.

Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України (далі — КМУ). Керуватися при цьому потрібно статтями 21 та 102-1 КЗпП, а за основу взяти постанову КМУ від 03.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій». Тому в комунальних закладах, установах та підприємствах це має бути визначено відповідним актом органу місцевого самоврядування. Більше читайте в статті «Сумісництво та суміщення посад в ОМС».

Важливо: Закон містить чітку заборону залучати таких фахівців за цивільно-правовими угодами. Так, відповідно до частини 4 статті 11 Закону не може бути визначена уповноваженою особа, залучена замовником (у разі такого залучення) за договором про надання послуг для проведення процедур закупівель / спрощених закупівель.

Про правову природу  цивільно-правових і трудових договорів читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Цивільно-правові угоди в публічних закупівлях».

Інших обмежень щодо статусу уповноваженої особи Закон України «Про публічні закупівлі» не містить.

Водночас замовник має забезпечити дотримання вимог частини 5 статті 11 Закону, якою встановлено, що визначення або призначення уповноваженої особи не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі / спрощеної закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість ухвалення рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі.

Для цілей цього Закону конфліктом інтересів вважається:

  • наявність приватного інтересу у працівника замовника чи будь-якої особи або органу, які діють від імені замовника і беруть участь у проведенні процедури закупівлі / спрощеної закупівлі або можуть вплинути на результати цієї процедури закупівлі / спрощеної закупівлі, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі, та / або
  • наявність суперечності між приватним інтересом працівника замовника чи будь-якої особи або органу, які діють від імені замовника і беруть участь у проведенні процедури закупівлі / спрощеної закупівлі та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі.

Отже, чи може одна особа бути уповноваженою особою на декількох різних підприємствах одночасно? — Так, може.

Не забувайте про електронний помічник Уповноважених осіб — електронну книгу «Уповноважена особа».

Рекомендуємо на порталі RADNUK.COM.UA прочитати такі статті:

Тендерний комітет/уповноважена особа

Публікації, тематикою яких є особливості організації закупівельної діяльності замовника