Трудові чи цивільно-правові відносини: як залучати уповноважену особу?

1243
11 Березня 2020

Поради від Радника

Згідно з новою редакцією Закону, уповноважена особа (особи) —  це службова (посадова) чи інша особа (особи), яка (-і) є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель згідно із цим законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту) (п. 35 ч. 1 ст. 1 Закону). Стаття 11 нової редакції Закону присвячена організації закупівельної діяльності замовника уповноваженими особами, також певні норми містяться і в перехідних та прикінцевих положеннях Закону, ось про це й поговоримо далі докладно.

З наведеного вище визначення уповноваженої особи одразу вбачаємо, що уповноважена особа має перебувати із замовником у трудових правовідносинах.

До цього моменту слід привернути особливу увагу замовників. Адже законодавець чітко вказує на характер відносин, які виникають між роботодавцем (замовником) та уповноваженою особою, а саме на те, що це — трудові відносини. Додатково Закон містить чітку заборону залучати таких фахівців за цивільно-правовими угодами. Так, відповідно до ч. 4 ст. 11 нової редакції Закону не може бути визначена уповноваженою особа, залучена замовником (у разі такого залучення) за договором про надання послуг для проведення процедур закупівель / спрощених закупівель. Нагадаю, що предметом цивільно-правового договору є результат роботи, а предметом трудового договору є праця працівника в процесі роботи. Виконавець, який працює за цивільно-правовим договором, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, самостійно організовує свою роботу й виконує її на власний ризик. Такого виконавця не зараховують до штату підприємства (організації), щодо нього не вносять запис до трудової книжки та не видають розпорядчий документ про прийняття на роботу на певну посаду. Зважаючи на зазначене та специфіку організації роботи уповноваженої особи, законодавець передбачив саме трудові правовідносини між працівником (уповноваженою особою) та роботодавцем (замовником).

Наостанок бажаємо всім учасникам та замовникам успіху в вашій нелегкій праці. І, звісно, в цьому вам допоможе редакція журналу «Радник в сфері публічних закупівель» — наші професійні навчання, публікації, поради й консультації.

Підпишись на розсилку від Радника, щоб не пропустити найголовніші події у сфері публічних закупівель.

    load
    digest icon digest icon
    Обмін знаннями та досвідом в сфері публічних закупівель