Двадцять шостого квітня набирають чинності зміни до статті 17 Закону про держзакупівлі

Редакція
1152
13 Квітня 2015
Двадцять шостого квітня набирають чинності зміни до статті 17 Закону про держзакупівлі
1152
13 Квітня 2015

З початку здійснення державних закупівель перелік підстав для відмови учасникові в участі у процедурі закупівлі та відхилення його пропозиції був значно видозмінений. З набранням чинності Законом України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014 (далі — закон про держзакупівлі) такий перелік у статті 17 в порівнянні з попереднім законом також було змінено та доповнено новими вимогами.

Наразі вже вкотре законодавець розширив перелік підстав статті 17 закону, згідно з якими замовник зобов’язаний вимагати від учасника:

  • документ, виданий Уповноваженим органом, який підтверджує, що учасника внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
  • копію антикорупційної програми учасника (або копію наказу про затвердження антикорупційної програми);
  • копію документа учасника, в якому зазначено, що певна особа визначена уповноваженою з антикорупційної програми учасника.

Дослівно вимога статті 17 закону про держзакупівлі, яка набирає чинності 26 квітня 2015 року, звучить так:

«Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми та (або) уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи».

Нагадаємо, що на день затвердження документації та визначення вимог до учасників замовник має керуватися чинним законодавством. Отже, якщо документація затверджується до 26 квітня 2015 року, то замовник не повинен включати вимогу про надання учасником документів для підтвердження відсутності підстав для відхилення його пропозиції згідно з пунктом 11 статті 17 закону про закупівлі. Якщо документація затверджується рішенням комітету з конкурсних торгів після 26 квітня 2015 року включно, то таку умову потрібно вносити в документацію обов’язково (у разі набрання  чинності даною нормою).

Однак з огляду на те, що на день розкриття пропозицій учасники повинні здійснювати діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства, замовники можуть скористатися правом, наданим пунктом 2 статті 32 закону про закупівлі, та внести зміни до документації, включивши вимогу пункту 11 статті 17 закону про закупівлі до умов документації.

Такі зміни можуть бути внесені до документації, згідно з якою дата розкриття призначена пізніше 26 квітня 2015 року. При цьому зміни до документації можуть бути внесені до дати розкриття, а на день внесення таких змін норма пункту 11 статті 17 закону про закупівлі вже має бути чинною, у зв’язку з чим не радимо призначати дату розкриття поданих пропозицій на 26 квітня 2015 року.

Детальніше про особливості отримання документа з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, антикорупційні програми і визначення вповноважених осіб для їх виконання читайте в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 3 (42) за березень 2015 року на сторінках 22–25.

Необхідно зауважити, що вже після підписання до друку журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 3 (42) за березень 2015 року, в якому детально розкрита дана тема, 04.03.2015 до Закону України «Про запобігання корупції» (далі — Закон про корупцію), який вносить зміни до статті 17 Закону про держзакупівлі, було внесено зміни. Актуальними змінами для суб’єктів сфери державних закупівель є названі далі.

До частини 2 статті 62 Закону про корупцію, яка визначає перелік юридичних осіб та суб’єктів господарювання, керівники яких в обов’язковому порядку мають затвердити антикорупційну програму, внесено зміни. Саме ці зміни стосуються юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель». А саме додано уточнення: якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт — 5 мільйонів гривень.

Проте важливо зауважити, що таке граничне обмеження не було внесено до норми пункту 1-1) статті 17 Закону про держзакупівлі, а враховуючи, що замовник має керуватися Законом про держзакупівлі, то такий зобов’язаний у документацію конкурсних торгів включити вимогу про підтвердження наявності антикорупційної програми в усіх потенційних учасників, незалежно від очікуваної вартості закупівлі.

Дане твердження потребує офіційного уточнення, у зв’язку з чим редакцією журналу було зроблено запит до Мінекономрозвитку для отримання роз’яснення, з текстом якого ми ознайомимо вас на сторінках найближчого випуску нашого журналу.

При цьому вимога Закону про корупцію залишається незмінною щодо обов’язковості затвердження антикорупційної програми керівниками державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень.

Також зміни було внесено до пункту 2 частини 2 статті 64 Закону про корупцію, згідно з якими виключено вимогу, що Уповноважена особа для реалізації антикорупційної програми має бути не молодша тридцяти років та мати вищу економічну або юридичну освіту. Віднині Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними даними, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

Важливі зміни було внесено в частину 4 статті 62 Закону про корупцію, якими зроблено уточнення, що положення антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладаються юридичною особою, а саме положення щодо обов’язковості дотримання такої антикорупційної програми.

У частині 4 статті 64 Закону про корупцію скорочено перелік несумісних з роботою Уповноваженого посад, а конкретніше — такий перелік став вичерпним.

Перелік окреслених змін не є повним, проте всі найбільш значущі, що можуть вплинути на процес затвердження антикорупційної програми та призначення Уповноваженого на її виконання, ми розглянули.

Тендерна документація

Публікації, що стосуються будь-яких питань розроблення, наповнення, зміни, оприлюднення, специфіки тендерної документації та ін.

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО