Практичні аспекти визначення очікуваної вартості та вибору виду закупівлі при закупівлі робіт, наглядів та експертизи

Любава Стефанюк
3852
10 Серпня 2021
Практичні аспекти визначення очікуваної вартості та вибору виду закупівлі при закупівлі робіт, наглядів та експертизи
3852
10 Серпня 2021

Для того щоб закупівля була ефективною, закупівельник, який її оголошує, повинен володіти не лише знаннями закупівельного законодавства, але й розбиратися у специфіці тих товарів, робіт та послуг, які він придбаває. Особливо це твердження актуальне при здійсненні закупівель робіт, адже щоб правильно спланувати та провести такі закупівлі, обов’язково потрібен принаймні мінімальний обсяг знань щодо будівельних норм і правил, які застосовуються в будівництві.

На превеликий жаль, більшість членів тендерних комітетів та уповноважених осіб такими знаннями не володіють, тому при проведенні закупівель робіт їм доводиться стикатися з масою питань, на які вони не можуть знайти однозначних відповідей.

Питання у закупівельника виникають зазвичай уже на першому етапі — етапі визначення очікуваної вартості й вибору виду закупівель для окремих видів робіт. І саме на специфіку цього етапу — планування закупівель робіт — ми і спробуємо пролити світло у цій статті.

Визначення предмета закупівлі як важливий елемент планування закупівель

Згідно з пунктом 22 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» предмет закупівлі — товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції / пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

У Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженому наказом Мінекономіки № 708 від 15.04.2020, міститься такий порядок визначення предмета закупівлі робіт:

 «визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини 1 статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 ‟Правила визначення вартості будівництваˮ, прийнятого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 (далі — ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013), а також галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 ‟Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робітˮ, затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23.08.2011 № 301».

У ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013, у свою чергу, зазначено, що на об’єкт будівництва виготовляється інвесторська проєктна та кошторисна документація, до складу якої входить, зокрема, зведений кошторисний розрахунок загальної вартості об’єкта будівництва (пункт 5.3.1.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013).

І саме до цього документа ми можемо звернутися, щоб визначити предмети закупівель, які нам слід буде придбати для реалізації проєкту будівництва, та визначитись з їх очікуваною вартістю. 

Відповідний метод визначення очікуваної вартості ми можемо знайти і в наказі Мінекономіки № 275 від 18.02.2020 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі». У цій методиці визначати очікувану вартість закупівлі робіт нам пропонують з урахуванням ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та ГБН Г.1-218-182:2011 відповідно до розробленої та затвердженої проєктно-кошторисної документації.

За нашими спостереженнями, формулювання, наведені в чинному порядку визначення предмета закупівлі робіт, а саме: предмет закупівлі робіт визначається за об’єктом будівництва, більшість замовників розуміє так:

«При плануванні закупівель робіт слід ототожнити поняття ‟об’єкт будівництваˮ з поняттям ‟предмет закупівліˮ. І якщо вартість об’єкта в цілому перевищує межі для застосування Закону, закупівлі всіх видів робіт, передбачених у зведеному кошторисному розрахунку вартості об’єкта будівництва, слід вибирати виходячи з очікуваної вартості об’єкта».

Проте ця думка помилкова, тому що в Законі у визначенні предмета закупівлі, зокрема, вказано, що предмет закупівлі — це роботи, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури. Тобто обов’язковою умовою для того, щоб віднести певні види робіт до одного предмета закупівлі, є можливість замовника придбати їх саме в межах єдиної процедури закупівлі.

При цьому до зведеного кошторисного розрахунку загальної вартості об’єкта будівництва включено, окрім будівельних робіт, які має виконувати потенційний виконавець робіт, у тому числі, і супровідні роботам послуги, які наш потенційний підрядник виконувати не може, а саме:

  • проєктно-вишукувальні роботи(тому що на момент розроблення проєктно-кошторисної документації вони вже мають бути закуплені);
  • авторський нагляд, який має здійснювати лише автор проєкту;
  • здійснення технічного нагляду, тому що ці послуги може надавати лише незалежна від виконавця будівельних робіт організація;
  • інші витрати, пов’язані зі здійсненням будівництва, які буде нести замовник (наприклад, експертиза).

Кожну з цих супровідних роботам послуг, які входять до кошторисної вартості робіт, ми можемо закупити лише в межах окремої процедури закупівлі / спрощеної закупівлі / закупівлі. Відповідно, кожну з цих послуг слід вважати окремим предметом закупівлі. При цьому, оскільки в розумінні Закону супровідні роботам послуги, які входять до кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих робіт, підпадають під визначення поняття «роботи», то предмет закупівель для таких послуг слід визначати за об’єктом будівництва і вибирати вид закупівлі таких послуг виходячи з вартісних меж для закупівлі робіт.

Приклад

У замовника є потреба здійснити закупівлю одночасно технічного нагляду за виконанням робіт на кількох об’єктах будівництва. Дії замовника: замовник не об’єднуватиме вартості всіх технічних наглядів по всіх об’єктах в одну процедуру, а купуватиме технічний нагляд окремо на кожен об’єкт виходячи з вартісних меж.

Розглянемо, як це відбувається на практиці. У зведеному кошторисному розрахунку (Рис. 1) кошторисна вартість об’єкта розподіляється по графах, які визначають вартість «будівельних робіт», «устаткування, меблів та інвентарю», «інших витрат» та «загальну кошторисну вартість».

Рис.1

При цьому в графи, які визначають вартість «будівельних робіт», «устаткування, меблів та інвентарю», як зрозуміло уже з їхньої назви, включаються витрати на виконання будівельних робіт і придбання устаткування, меблів та інвентарю — тобто витрати, які традиційно несе виконавець будівельних робіт, якщо, звичайно, замовник не покладе на себе функцію із забезпечення робіт матеріальними ресурсами.

У графі «інші витрати» враховані в основному інші витрати замовника, які не призначені для освоєння виконавцем будівельних робіт. У цій графі враховані кошти по таких главах:

  • Глава 9. Кошти на інші роботи і витрати (у цій главі можуть бути передбачені різні витрати, які може нести як виконавець робіт, так і замовник) (у наведеному на Рис. 1 прикладі витрати по цій главі не передбачені).
  • Глава 10. Утримання служби замовника.
1234567
    Глава 10. Утримання служби замовника    
3ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 44Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (1,875 %)127,352127,352
  • Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд.
    Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи та авторський нагляд    
4ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 49Вартiсть проектних робiт141,926141,926
5ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 50Вартiсть експертизи проектної документацiї4,6274,627
6ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 51Кошти на здійснення авторського нагляду25,00025,000

Після підсумку глав 1–12 у графі «інші витрати» враховуються:

  • кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;
 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)  –     –   55,22555,225
  • кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;
 ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва121,45814,3845,978141,820
  • податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва.
 Розрахунок N П-154Податок на додану вартість  –     –   1535,1431535,143

Дії замовника при визначенні предмета закупівлі й очікуваної вартості будівельних робіт

При визначенні предмета закупівлі й очікуваної вартості саме будівельних робіт замовник з кошторисної вартості об’єкта будівництва повинен відняти вартість тих робіт та послуг, які він уже закупив до моменту оголошення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі на будівельні роботи (наприклад, вартість послуг, пов’язаних з відведенням земельної ділянки, виготовленням необхідної землевпорядної документації, вартість проєктно-вишукувальних робіт, вартість експертизи проєктної документації) та послуг, які замовник лише планує купувати в межах окремих процедур закупівель / спрощених закупівель (послуги авторського нагляду, здійснення технічного нагляду тощо).

Практично це можна зробити від зворотнього — додавши суми, наведені у графах «будівельні роботи» та «устаткування, меблів та інвентарю», а з графи «інші витрати» вибрати та додати вартість витрат, які буде нести саме підрядник, — це можуть бути кошти перевезення працівників будівельної організації автомобільним транспортом (у випадках, коли місце розташування будівельної організації (пункт збору) знаходиться на відстані більше 3 км від місця роботи, а міський або приміський транспорт відсутній або не забезпечує перевезення працівників на будівництво у зазначений час; відрядження працівників будівельної організації на об’єкт будівництва тощо) та  кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій.

Рис.2

Ось як, до прикладу, ми вираховуємо вартість будівельних робіт, наведених на Рис.1:

Кошторисна вартість будівельних робіт (6 690,689 тис. грн) + кошторисна вартість устаткування, меблів та

інвентарю (791,846 тис. грн) + кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (55,225 тис. грн) = 7 537 760 грн.

До одержаної в результаті додавання суми додаємо ще 20 % суми податку на додану вартість:

7 537 760 грн + 20 % = 9 045 312 грн.

Таким чином, ми вирахували суму, яку буде становити в наведеному прикладі очікувана вартість будівельних робіт.

Зверніть увагу: можлива ситуація, коли вартість об’єкта в цілому перевищує 1,5 тис. грн, але за мінусом інших витрат замовника, вартість саме будівельних робіт, які буде виконувати підрядник (тобто вартість предмета закупівель) є меншою за вартісний поріг для проведення процедур закупівель, у такому випадку замовник може зупинити свій вибір на спрощеній закупівлі.

Дії замовника при визначенні очікуваної вартості інших робіт, які входять до кошторисної вартості об’єкта

При закупівлі робіт з технічного нагляду ми визначаємо очікувану вартість цих робіт виходячи з граничних вартісних витрат, передбачених у графі «інші витрати» у главі 3 «Утримання служби замовника». У цій главі  передбачені кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду) в обґрунтованому розмірі, який, як правило, складає до 2,5 % від підсумку глав 1–9.

При цьому, якщо функції замовника здійснює структурний підрозділ підприємства, який утримується за рахунок основної діяльності, кошти на утримання служби замовника до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва не включаються, що обумовлюється вихідними даними на проєктування.

Процедуру закупівлі / закупівлю для робіт з технічного нагляду ми вибираємо знову ж таки виходячи з вартості цього предмета закупівлі (а не об’єкта в цілому), і вибираємо, як правило, конкурентну процедуру — відкриті торги за умови, що вартість робіт з технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті дорівнює або перевищує 1,5 тис. грн, або спрощену закупівлю, якщо вартість є меншою, проте перевищує 50 тис. грн. У нашому випадку:

3ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 44Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (1,875 %)127,352127,352

Очікувана вартість робіт з технічного нагляду: 127 352,00 грн +20 % (ПДВ)=152 822,4 грн.

Спосіб придбання: спрощена закупівля.

Зверніть увагу: якщо в кошторисну вартість об’єкта вартість послуг з технічного нагляду не включена, але ви все ж прийняли рішення такі послуги придбати, то вибирати процедуру закупівлі слід виходячи з вартісних меж для проведення процедур закупівель / спрощених закупівель, передбачених не для робіт, а для послуг, — 200 тис. грн. Адже обов’язковою умовою для того, щоб вважати супровідні роботам послуги роботами, є врахування витрат на ці послуги в кошторисній вартості об’єкта.

При закупівлі послуг з авторського нагляду та експертизи проєктної документації ми визначаємо очікувану вартість виходячи з граничних вартісних витрат, передбачених на здійснення експертизи проєктної документації  та авторського нагляду проєктними організаціями у графі «Інші витрати» у главі 12 «Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд».

Вид закупівлі, який ми будемо застосовувати, вибираємо знову ж таки виходячи з вартості цих предметів закупівель. При цьому для закупівлі авторського нагляду, як правило, вибираємо неконкурентну закупівлю, тому що у даному випадку замовник враховує обмежений перелік осіб, які можуть виконати роботи / надавати послуги авторського нагляду (згідно з частиною 3 статті 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» це — автор проєкту, інші розробники проєкту, уповноважені автором проєкту особи).

Саме тому замовники можуть застосовувати при закупівлі такого виду робіт переговорну (неконкурентну) процедуру закупівлі (на підставі пункту 2 частини 2 статті 40 Закону). Якщо вартість авторського нагляду буде меншою за вартісний поріг для проведення процедур закупівель, але при цьому перевищуватиме 50 тис. грн, то на підставі частини 7 статті 3 Закону замовник може укласти «прямий» договір і обов’язково оприлюднити в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

У нашому випадку:

4ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 49Вартiсть проектних робiт  –      –    141,926141,926
5ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 50Вартiсть експертизи проектної документацiї  –      –    4,6274,627
6ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п. 51Кошти на здійснення авторського нагляду  –      –    25,00025,000

Очікувана вартість проектних робiт: 141 926 грн + 20 % (ПДВ)* = 170 311,2 грн.

Спосіб придбання: спрощена закупівля.

Очікувана вартість експертизи проектної документації: 4 627 грн + 20 % (ПДВ)*= 5 552,4 грн.

Спосіб придбання: звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Очікувана вартість здійснення авторського нагляду: 25 000 грн + 20 % (ПДВ)* = 30 000 грн.

Спосіб придбання: звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

* Вартість проєктних робіт, експертизи, авторського нагляду в інвесторській кошторисній документації може не враховувати податку на додану вартість, що потрібно врахувати при здійсненні розрахунків.

Висновки

Не слід ототожнювати поняття «предмет закупівлі» та «об’єкт будівництва» при плануванні закупівель робіт. У кошторисній вартості об’єкта будівництва, яка визначена у зведеному кошторисному розрахунку загальної вартості об’єкта будівництва, що входить до складу інвесторської проєктної та кошторисної документації, врахована вартість робіт та послуг, які є окремими предметами закупівель, зокрема проєктно-вишукувальні роботи, будівельні роботи, авторський нагляд, технічний нагляд.

Очікувана вартість таких предметів закупівель визначається виходячи з їх кошторисної вартості, передбаченої у зведеному кошторисному розрахунку загальної вартості об’єкта будівництва, який входить до складу інвесторської проєктної та кошторисної документації.

Вид закупівлі для таких предметів закупівель вибирається виходячи з вартості окремого предмета закупівлі (а не об’єкта в цілому), вартісних меж для закупівлі робіт і наявності підстав для застосування неконкурентної закупівлі (у разі закупівлі авторського нагляду).

Більше про закупівлю робіт читайте на порталі RADNUK.COM.UA в таких статтях:

Закупівля робіт

Публікації, тематикою яких особливості здійснення закупівель робіт

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО