Корисний лайфхак при закупівлі робіт з розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва

Олег Підгірський
287
14 Травня 2022
Корисний лайфхак при закупівлі робіт з розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва
287
14 Травня 2022

Всеукраїнською громадською організацією «Гільдія проектувальників у сфері будівництва» розроблено перелік інженерів-проєктувальників за повідомленнями про внесення інформації в реєстр інженерів-проєктувальників станом на певну дату у формі реєстру-переліку в табличному форматі.

З цим реєстром можна ознайомитися за посиланням. Цей перелік містить інформацію про інженерів-проєктувальників, яким видано кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) за напрямом «інженерно-будівельне проектування». Реєстр, зокрема, включає таку інформацію, як: прізвище, ім’я та по батькові; професія; дата рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката; номер кваліфікаційного сертифіката; про дійсність кваліфікаційного сертифіката; кваліфікаційний рівень; позбавлення.

Проте для чого ця інформація закупівельникам?

З огляду на норми пункту 27 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII визначення роботи включає в себе розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва. Такі роботи в свою чергу виконуються інженерами-проєктувальниками.

Інженером-проєктувальником є інженер, який виконує роботу з інженерно-будівельного проєктування, тобто розроблення проєктної документації на об’єкти будівництва. Ця професія належить до категорії інженерів у галузі цивільного будівництва за кодом класифікатора професій 2142.2.

Відповідно до пункту 9 підрозділу «Професіонали» розділу 1 випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.1999 № 249, за кваліфікаційними вимогами виділяють:

  • Провідний інженер-проектувальник;
  • Інженер-проектувальник I категорії;
  • Інженер-проектувальник II  категорії;
  • Інженер-проектувальник.

За зміною № 8 до цього довідника, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.01.2014 № 26, визначено такі кваліфікаційні вимоги до цих працівників:

  • Провідний інженер-проєктувальник: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-проєктувальника І категорії — не менше 2 років. Підвищення кваліфікації згідно із законодавством. Наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).
  • Інженер-проєктувальник І категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста стаж роботи за професією інженера-проєктувальника IІ категорії – не менше 2 років. Підвищення кваліфікації згідно із законодавством. Наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки).
  • Інженер-проєктувальник ІІ категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-проєктувальника – не менше 2 років. Підвищення кваліфікації згідно із законодавством. Наявність кваліфікаційного сертифіката. Наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки).
  • Інженер-проєктувальник: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

У свою чергу згадані кваліфікаційні вимоги до провідного інженера-проєктувальника, а також інженера-проєктувальника І та ІІ категорій поширюються на спеціалізації: інженер-проєктувальник з шуму, інженер-проєктувальник з енергоефективності споруд, інженер-проєктувальник з механічного опору та стійкості, інженер-проєктувальник автомобільних доріг, інженер-проєктувальник з охорони здоров’я та навколишнього середовища, інженер-проєктувальник з безпеки експлуатації споруд, інженер-проєктувальник з пожежної безпеки. Крім того, зважаючи на зміст цих вимог, зазначені спеціалісти повинні обов’язково мати відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Відповідно до частин 1 і 2 статті 16 Закону № 922 замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник може установити один або декілька кваліфікаційних критеріїв, зокрема наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Тому для забезпечення виконання норм законодавства у сфері публічних закупівель та дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності, в умовах таких закупівель робіт замовнику потрібно встановити вимогу щодо надання учасником у складі пропозиції інформації про наявність працівника – інженера-проєктувальника та чинного кваліфікаційного сертифіката цього працівника. Замовнику також доцільно конкретизувати у вимогах до такого інженера умови щодо його кваліфікації залежно від виду робіт та класу наслідків.

Що собою являє цей реєстр?

За частиною 4 статті 22 Закону № 922 тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» (від 13.01.2011 № 2939-VI) та / або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Єдиними державними реєстрами є автоматизовані системи обліку інформації про осіб, майно, документи, які створюються та ведуться визначеними державними органами з метою реалізації своїх функцій.

Гільдія за організаційно-правовим статусом є громадською організацією та, відповідно, не є державним органом.

Згідно з частинами 1 і 4 статті 10-1 Закону № 2939  публічна інформація у формі відкритих даних — це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному вебпорталі відкритих даних та на своїх вебсайтах.

Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України обов’язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом.

Створення та забезпечення функціонування єдиного державного вебпорталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування.

Такий перелік визначено Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835.

Таким чином, згаданий реєстр, хоча і розміщений у відкритому доступі, проте не відноситься як до єдиних державних реєстрів, так і до відкритих даних у розумінні Закону № 2939.

Тоді як такий перелік допоможе замовнику?

Якщо замовник має сумніви щодо чинності кваліфікаційного сертифіката, наданого учасником, чи навіть для «підстраховки» правильності прийняття рішення щодо пропозиції цього учасника в цій частині, замовник може скористатися переліком Гільдії для встановлення необхідної йому інформації.

Частиною 15 статті 29 Закону № 922 передбачено, що замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною 1 статті 17 Закону № 922, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Як вже зазначено вище, такий перелік не є державним реєстром чи відкритими даними в розумінні Закону № 2939.

Таким чином, у випадку, якщо в переліку Гільдії відсутня інформація про інженера-проєктувальника або наявна інформація, що сертифікат не є дійсним, замовник може звернутися до органу, який видав кваліфікаційний сертифікат, наданий у складі пропозиції, для встановлення достовірності наданої учасником інформації. У випадку отримання відповіді від такого органу, якою буде встановлено недостовірність наданої інформації, замовник повинен буде прийняти відповідні міри щодо негативної кваліфікації такого учасника.

У своїй роботі замовник може скористатися зразком протоколу про звернення до організацій відповідно до  частини 15 статті 29 Закону № 922 та продовження строку розгляду пропозиції.

Читайте також публікації:

Закупівля робіт

Публікації, тематикою яких особливості здійснення закупівель робіт