Закупівля періодичних видань та програмного забезпечення на умовах попередньої оплати

Олена Жадан
1040
2 Грудня 2021
Закупівля періодичних видань та програмного забезпечення на умовах попередньої оплати
1040
2 Грудня 2021

Наприкінці бюджетного періоду замовники, керуючись положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), здійснюють закупівлі для потреб наступного року. Проте на окремі предмети закупівлі необхідно укладати договори про закупівлю та здійснювати оплату вже наприкінці поточного року, але за товари (послуги), які будуть поставлені (надані) у наступному, зазвичай на умовах попередньої оплати. У цій статті розглянемо особливості здійснення попередньої оплати за періодичні видання та програмне забезпечення.

Які товари, роботи або послуги можна закуповувати з попередньою оплатою?

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (далі— Постанова № 1070) визначено напрями видатків, при здійсненні яких у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг можна передбачати попередню оплату, та максимальні строки, на які її можна надавати, а саме:

  • за поточними видатками — на строк не більше трьох місяців;
  • за капітальними видатками, державними контрактами (договорами) та на закупівлю періодичних видань — на строк не більше 12 місяців;
  • за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), укладеними на виконання міжнародних зобов’язань; товарів, робіт і послуг, що закуповують для забезпечення національної безпеки та оборони держави, а також для забезпечення участі України в міжнародних, національних та всесвітніх виставкових заходах, — на строк не більше 24 місяців.

Однак у зв’язку з поширенням хвороби COVID-19 законодавством було встановлено обмеження для застосування окремих положень Постанови № 1070. Так, відповідно до пункту 2 Постанови № 1070 на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, здійснюється розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі— Постанова № 641).

Пунктом 151 Постанови № 641 на період дії карантину накладається заборона на здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, а органам Державної казначейської служби України (далі — Казначейство) — на здійснення відповідних платежів. Однак цим самим пунктом зазначено перелік виняткових випадків, коли дозволяється здійснення попередньої оплати.

Одним із найпоширеніших предметів закупівлі є періодичні видання, які завжди закуповуються на умовах попередньої оплати. Тому нормами Постанови № 641 дозволено у випадках, якщо предметом договору про закупівлю є вітчизняні періодичні друковані видання та послуги з їх доставки, здійснювати передплату на строк не більше 12 місяців.

Окрім періодичних виданьпунктом 151 Постанови № 641 визначається, що здійснювати попередню оплату дозволяється у разі, якщо предметом закупівлі є інші товари, роботи і послуги, а розмір такої оплати не перевищує 30 % вартості їх річного обсягу на строк не більше трьох місяців.

Ще одним предметом, який замовники також часто закуповують, є програмне забезпечення, придбання якого останнім часом набуває більшої актуальності в умовах розвитку інформаційних технологій. Згідно зі змістом пункту 151 Постанови № 641 замовникам дозволяється закуповувати програмне забезпечення із попередньою оплатою до 30 % вартості його річного обсягу на строк не більше 3 місяців.

Основні умови договорів про закупівлю періодичних видань з попередньою оплатою

Розглянемо застосування попередньої оплати у разі закупівлі наприкінці 2021 року періодичних видань, постачання яких буде здійснюватись у 2022 році. Для здійснення закупівлі на наступний рік замовнику необхідно передбачити відповідні умови у договорі про закупівлю (Приклад 1).

Приклад 1. Примірний витяг з
договору про закупівлю періодичних видань

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ* № 1

м. Київ 

від 18.11.2021

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується оформити передплату друкованих періодичних видань (ДК 021:2015 22210000-5 «Газети») згідно зі Специфікацією (додаток 1 до цього Договору) та здійснювати їх доставку Передплатнику на його адресу, а Передплатник зобов’язується прийняти та оплатити такі видання.

1.2. Ціна, кількість, асортимент періодичних видань, що підлягають доставці у 2022 році, зазначаються у Специфікації.

2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

2.1. Передплатник здійснює 100 % передоплату періодичних видань на період січень — грудень 2022 року у сумі 166 820,76 грн (сто шістдесят шість тисяч вісімсот двадцять грн 76 коп.) без ПДВ, на підставі рахунку-фактури, згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», відповідно до рішення головного розпорядника бюджетних коштів на строк не більше 12 місяців.

2.2. Передплатник здійснює оплату періодичних видань у формі безготівкового розрахунку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання відповідного рахунку-фактури.

3. ДОСТАВКА ВИДАНЬ

3.1. Доставка періодичних видань здійснюється за адресою: ___________________ згідно з терміном виходу кожного видання у період з 01.01.2022 до 31.12.2022.

3.2. Для підтвердження факту отримання періодичних видань Сторони щомісячно підписують Акт про прийняття-передання періодичних видань.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2022, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

Додаток до Договору про закупівлю № 1

Специфікація періодичних видань на 2022 рік

№ з/п

Найменування

Період передплати (місяців)

Періодичність виходу (од./міс.)

Кількість комплектів, одиниць

Ціна за 1 комп-лект на місяць, без ПДВ, грн

Сума без ПДВ, грн

1

Журнал «Радник в сфері державних закупівель», друкована версія

12

1

1

535,28

6 423,36

2

Журнал «Радник в сфері державних закупівель», друкована версія + інтернет-портал

12

1

3

727,32

26 183,52

Всього без ПДВ

 

 

31

 

166 820,76

* Окремі пункти із тексту договору про закупівлю наведено для прикладу та не є обов’язковими до застосування.

Зверніть увагу: розмір попередньої оплати для закупівлі періодичних видань законодавством не обмежується, тому замовник для цього предмета закупівлі може передбачити передплату у розмірі 100 %.

Реєстрація зобов’язань за договором про закупівлю періодичних видань, укладеним для потреб 2022 року, буде здійснюватись органами Казначейства в поточному році на підставі Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (далі — Порядок № 309).

Строк реєстрації бюджетних зобов’язань залежить від того, чи договір про закупівлю було укладено за результатами процедури закупівлі / спрощеної закупівлі, чи договір укладено без застосування електронної системи закупівель (Таблиця).

Таблиця

Прямий договір

Договір про закупівлю

У разі укладання «прямого» договору, тобто без застосування електронної системи закупівель, розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання (укладення договору про закупівлю) подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

У разі взяття бюджетного зобов’язання, за яким було застосовано процедуру закупівлі / спрощену закупівлю товарів, робіт і послуг, розпорядник бюджетних коштів подає до органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати оприлюднення звіту про результати проведення процедури закупівлі / звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель у разі наявності в обліку органу Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів) або протягом 7 робочих днів з дати взяття на облік органом Казначейства кошторису (плану використання бюджетних коштів).

Закупівля періодичних видань через електронний каталог

Звертаємо увагу замовників, що закупівлю періодичних видань можна здійснити через електронний каталог. Так, відповідно до частини 3 статті 3 Закону в разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тис. грн, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель, у тому числі електронні каталоги для закупівлі товарів.

Розглянемо, як знайти в електронному каталозі періодичні видання для закупівлі. Для пошуку періодичного видання необхідно зайти в каталог товарів Prozorro Market на електронному майданчику, на якому працює замовник.

Наведемо приклад закупівлі через Prozorro Market на електронному майданчику Zakupki.prom періодичного видання — журналу «Радник в сфері державних закупівель». Для того щоб знайти потрібне періодичне видання, необхідно у стрічці пошуку ввести його назву та натиснути кнопку «Знайти», після чого відкривається інформація про вибране видання (Рис. 1).

Рис.1

Якщо ж очікувана вартість закупівлі періодичних видань як товару дорівнює або перевищує 50 тис. грн, однак є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 та 2 частини 1 статті 3 Закону, то згідно з пунктом 7 частини 7 статті 3 Закону закупівля може здійснюватися без застосування порядку проведення спрощених закупівель за умови використання електронного каталогу.

Одним із прикладів застосування електронного каталогу може бути закупівля за запитом ціни пропозицій, який замовник може оголошувати в разі, якщо сума планованої закупівлі менше 200 тис. грн, а вартість конкретного товару дорівнює або перевищує 50 тис. грн. За результатами проведення запиту ціни пропозицій формується звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Замовникам знадобиться: «Алгоритм здійснення закупівель через електронний каталог (ProZorro Market) до 50 тис. грн» та «Алгоритм проведення закупівель через ProZorro Market від 50 тис. грн».

Реєстрація в Казначействі договору за результатом використання електронного каталогу

У розпорядників та одержувачів бюджетних коштів нерідко виникають запитання щодо контрольних функцій органів Казначейства при реєстрації бюджетних зобов’язань за договорами, укладеними за результатами застосування запиту ціни пропозицій, адже сума за таким договором дорівнює або перевищує 50 тис. грн.  

Відповідно до частини 2 статті 7 Закону до здійснення оплати за договором про закупівлю органи Казначейства перевіряють наявність річного плану, договору про закупівлю та звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель, що підтверджують проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі та за результатами якої укладено договір про закупівлю.

Використання електронного каталогу для закупівель, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. грн, звільняє замовника від обов’язку застосовувати спрощені закупівлі. До процедур закупівель, визначених статтею 13 Закону, закупівлі з використанням електронного каталогу теж не належать.

Висновок: норма статті 7 Законув частині здійснення контролю Казначейством не розповсюджується на закупівлі, проведені через електронний каталог.

Чи потрібно при поданні до органів Казначейства на реєстрацію бюджетних зобов’язань договорів, укладених за результатами застосування електронних каталогів, зазначати унікальний ідентифікатор закупівлі у Реєстрах бюджетних зобов’язань?

Порядком № 309 визначено, що ідентифікатор закупівлі у таких Реєстрах проставляється, тільки якщо бюджетне зобов’язання взято розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів із застосуванням процедур закупівель / спрощених закупівель.

Оскільки закупівлі, здійснені із застосуванням електронного каталогу, у розумінні Закону не вважаються ні процедурами закупівель, ні спрощеними закупівлями, то ідентифікатор закупівлі в Реєстрі бюджетних зобов’язань у разі застосування електронного каталогу зазначати не потрібно.

Органи Казначейства здійснюють реєстрацію бюджетних зобов’язань за договорами, укладеними за результатами застосування електронного каталогу, відповідно до вимог, які існують для договорів про закупівлю, укладених без застосування електронної системи закупівель.

Закупівля програмного забезпечення з передплатою

Окрім періодичних видань у замовників часто виникає необхідність у здійсненні попередньої оплати під час придбання програмного забезпечення. Для прикладу розглянемо особливості закупівлі послуг з доступу до порталу «Радник у сфері публічних закупівель». Звертаємо увагу замовників, що таку закупівлю можна здійснити через електронний каталог Prozorro Market (Рис. 2).

Рис.2

Під час здійснення закупівлі програмного забезпечення на умовах попередньої оплати замовник вибирає код за ДК 021:2015 – Пакети програмного забезпечення для продажу та реалізації продукції і бізнес-аналітики. Строком надання послуг у даному випадку може бути зазначено термін, який виходить за межі поточного року.

Припустимо, замовнику потрібно закупити послуги з доступу до порталу «Радник у сфері публічних закупівель» терміном на 1 рік. У такому разі замовник у договорі зазначає відповідний термін надання послуг, наприклад з квітня 2021 року по квітень 2022 року.

Після заповнення даних в електронній системі закупівель інформація на сайті Prozorro матиме такий вигляд (Рис. 3).

Рис.3

В умовах оплати програмного забезпечення за договором у випадку застосування попередньої оплати замовник зазначає термін, протягом якого здійснюється оплата, та найменування підтвердних документів для її проведення.

Висновок

Замовники здійснюють попередню оплату за договорами про закупівлю / «прямими» договорами з урахуванням вимог постанов № 1070 та № 641. Закупівлю періодичних видань та програмного забезпечення можливо здійснювати із застосуванням електронного каталогу Prozorro Market. У разі закупівель через електронний каталог, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 50 тис. грн, замовники подають до органів Казначейства на реєстрацію відповідні договори про закупівлю відповідно до вимог, що визначені для договорів, укладених без застосування електронної системи закупівель.

Більше про здійснення передоплати читайте на порталі RBB.RADNYK.UA в статті «Попередня оплата при закупівлі товарів, робіт і послуг, що закуповують за бюджетні кошти», а стосовно Prozorro Market читайте на порталі RADNUK.COM.UA такі корисні статті:

Планування закупівель

Публікації щодо особливостей планування надпорогових та допорогових закупівель