Постанова КМУ Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 грудня 2019 р. № 1070
Київ

Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1198 від 02.12.2020
№ 865 від 29.07.2022
№ 396 від 18.04.2023}

{Установити, що в умовах воєнного стану дія пункту 4 та абзацу другого пункту 6 цієї Постанови не поширюється на державних замовників у сфері оборони та військові адміністрації під час здійснення попередньої оплати відповідно до підпункту 51 Постанови КМ № 169 від 28.02.2022 згідно з Постановою КМ № 169 від 28.02.2022 з урахуванням змін, внесених Постановами КМ № 195 від 04.03.2022, № 290 від 16.03.2022}

{Установити, що під час реалізації експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури ця Постанова не застосовується згідно з Постановою КМ № 1482 від 27.12.2022, з урахуванням змін внесених Постановою КМ № 617 від 19.06.2023}

{Установити, що на період реалізації експериментального проекту, погодженого Постановою КМ № 256 від 24.03.2023, положення щодо визначення ціни державного контракту (договору) на основі розрахунково-калькуляційних матеріалів та щодо порядку здійснення платежів, встановлені цією Постановою, не застосовуються згідно з Постановою КМ № 256 від 24.03.2023}

{Установити, що положення пунктів 1, 4 та абзацу другого пункту 6 цієї Постанови не поширюються на придбання рухомого складу для перевезення пасажирів у рамках бюджетної програми “Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництво та реконструкція об’єктів інфраструктури суб’єктів господарювання залізничного транспорту державного сектору економіки” згідно з Постановою КМ № 517 від 19.05.2023}

{Установити, що під час реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь, Хортиця (ДВС2) – Томаківка, положення цієї Постанови не застосовуються згідно з Постановою КМ № 566 від 06.06.2023}

{Установити, що під час виконання Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що спрямовуються на відновлення пошкоджених/зруйнованих об’єктів нерухомого майна житлового призначення внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції в результаті збройної агресії Російської Федерації та надання компенсації за такі об’єкти, положення цієї Постанови не застосовуються згідно з Постановою КМ № 609 від 16.06.2023}

{Установити, що під час реалізації експериментального проекту з водозабезпечення у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях ця Постанова не застосовується згідно з Постановою КМ № 771 від 25.07.2023}

{Установити, що під час виконання договорів, зазначених у пункті 7 Порядку, затвердженого Постановою КМ № 790 від 28.07.2023, вимоги цієї Постанови в частині видатків за рахунок бюджетної програми 3111020 “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення” не застосовуються згідно з Постановою КМ № 790 від 28.07.2023}

{Установити, що під час виконання контрактів у рамках Грантової угоди вимоги абзацу четвертого пункту 1 цієї Постанови не застосовуються згідно з Постановою КМ № 885 від 19.08.2023}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (крім закордонних дипломатичних установ) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати попередню оплату в разі закупівлі:

товарів, робіт і послуг за поточними видатками – на строк не більше трьох місяців;

товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними контрактами (договорами); періодичних видань – на строк не більше 12 місяців;

товарів, робіт і послуг, що закуповуються за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), укладеними на виконання міжнародних зобов’язань; товарів, робіт і послуг, що закуповуються для забезпечення національної безпеки та оборони держави; товарів, робіт і послуг, що закуповуються для забезпечення участі України у міжнародних, національних та всесвітніх виставкових заходах, – на строк не більше 24 місяців.

Розмір та строк попередньої оплати в межах строків, визначених у абзацах другому – четвертому цього пункту, кількість платежів з попередньої оплати в межах строку, а також положення щодо здійснення в поточному бюджетному періоді попередньої оплати тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду, визначаються головним розпорядником бюджетних коштів виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва.

Головні розпорядники бюджетних коштів відповідають за прийняте рішення, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

Розпорядники бюджетних коштів – закордонні дипломатичні установи у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти передбачають попередню оплату відповідно до рішення Міністерства закордонних справ.

2. Установити, що:

попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім’я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів;

у рішеннях Кабінету Міністрів України з питань використання бюджетних коштів, виконання загальнодержавних програм економічного і соціального розвитку, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, державних цільових програм, державних програм соціальної допомоги, формування державного замовлення у разі необхідності можуть визначатися додаткові або інші  умови попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти;

розрахунки з попередньої оплати за договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, бюджетні зобов’язання за якими взяті на облік у Державній казначейській службі до набрання чинності цією постановою, можуть здійснюватися до повного виконання таких договорів;

на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, здійснюється розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029);

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1198 від 02.12.2020}

період дії воєнного стану не зараховується до строку, на який Національним агентством з питань запобігання корупції була здійснена попередня оплата за договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг за капітальними видатками, укладеними у 2021 році на умовах 100-відсоткової попередньої оплати.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 865 від 29.07.2022}

Для проведення робіт з реконструкції першої черги Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору в Україні по вул. Лаврській, 3, у Печерському районі м. Києва, в тому числі закупівлі матеріалів і обладнання для зазначеного Меморіального комплексу, замовник може здійснювати попередню оплату (виплату авансу) в розмірі до 100 відсотків вартості таких робіт, матеріалів та обладнання за договором (контрактом) на строк до 31 грудня 2023 року.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 396 від 18.04.2023}

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечувати заходи щодо виявлення виконавців робіт, постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів, укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, діяльність яких координується через них та які отримують бюджетні кошти на виконання бюджетних програм, щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

4. Розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів не здійснювати платежі з попередньої оплати виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів у мережі безпосереднього головного розпорядника бюджетних коштів.

5. Державній аудиторській службі під час здійснення заходів державного фінансового контролю перевіряти дотримання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів законодавства щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

6. Рекомендувати розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів  укладати договори про закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства з урахуванням такого:

нездійснення попередньої оплати виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг, якими порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів у мережі безпосереднього головного розпорядника бюджетних коштів;

повернення після закінчення строку, визначеного у договорі про закупівлю товарів, робіт і послуг, виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг невикористаних сум попередньої оплати та застосування штрафних санкцій у разі невчасного повернення таких коштів;

спрямування сум попередньої оплати за капітальними видатками та державними контрактами виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім’я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів.

7. Міністерствам підготувати та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до актів Кабінету Міністрів України, що випливають з цієї постанови.

8. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

9. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр УкраїниО.ГОНЧАРУК
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. № 1070

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 448 “Деякі питання забезпечення будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 76, ст. 2151).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 536 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2393).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 589 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 90, ст. 2581).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 657 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2782).

6. Підпункт 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 613 “Деякі питання запровадження паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2653).

7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. № 619 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2654).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 102 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 22, ст. 603).

9. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 270 “Деякі питання здійснення попередньої оплати закупівлі обладнання і устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1143).

10. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 1 жовтня 2014 р. № 518, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 465 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1794).

11. Підпункт 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 2015 р. № 546 “Деякі питання запровадження паспорта громадянина України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 62, ст. 2032).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 757 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2015 р., №  78, ст. 2615).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 946 “Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3210).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 959 “Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 94, ст. 3220).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 972 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3293).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 975 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3294).

17. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 996 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 98, ст. 3353).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1041 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 101, ст. 3479).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1070 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 1, ст. 8).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 р. № 1190 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 9, ст. 412).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1104 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 95).

22. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 1 жовтня 2014 р. № 518, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 172 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 23, ст. 901).

23. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 14 січня 2015 р. № 6, затверджених постановою  Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2016 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 36, ст. 1399).

24. Абзац третій постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 618 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 і від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2466).

25. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 771 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 88, ст. 2885).

26. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 781 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 89, ст. 2918).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 810 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 92, ст. 2997).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 809 “Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 92, ст. 3000).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 872 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3151).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 891 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 97, ст. 3166).

31. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 924 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 98, ст. 3195).

32. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 936  (Офіційний вісник України, 2016 р., № 101, ст. 3297).

33. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 962 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 4).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 934 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 100, ст. 3253).

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 995 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 2, ст. 40).

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 996 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 2, ст. 41).

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 49 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 14, ст. 397).

38. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 11 жовтня 2016 р. № 710, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 131 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 675).

39. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 200 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 29, ст. 857).

40. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 349 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 43, ст. 1348).

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 382 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 47, ст. 1465).

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 444 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 53, ст. 1614).

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 670 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 73, ст. 2247).

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 692 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 76, ст. 2332).

45. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 707 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 78, ст. 2397).

46. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 760 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 83, ст. 2543).

47. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. № 761 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 84, ст. 2568).

48. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 788 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва та реконструкції об’єктів державного підприємства “Український дитячий центр “Молода гвардія” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 86, ст. 2613).

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 876 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 95, ст. 2895).

50. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877 “Про затвердження Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 95, ст. 2899).

51. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 897 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 97, ст. 2973).

52. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 899 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 100, ст. 3062).

53. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 908 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 98, ст. 2994).

54. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 р. № 788 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 916 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 99, ст. 3036).

55. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 919 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 99, ст. 3038).

56. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 923 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 100, ст. 3067).

57. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 1013 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 2, ст. 53).

58. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1038 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 3, ст. 126).

59. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 17 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 10, ст. 361).

60. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 73 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 18, ст. 606).

61. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 238 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 31, ст. 1087).

62. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 258 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 32, ст. 1114).

63. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 481 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 51, ст. 1791).

64. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 512 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 54, ст. 1884).

65. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 636 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 68, ст. 2275).

66. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 583 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 59, ст. 2064).

67. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 627 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 68, ст. 2291).

68. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 634 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 68, ст. 2296).

69. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 644 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 68, ст. 2303).

70. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 707 “Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 72, ст. 2431).

71. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 811 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 80, ст. 2683).

72. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 856 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 86, ст. 2828).

73. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 864 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2018 рік, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 86, ст. 2838).

74. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 890 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 88, ст. 2910).

75. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 983 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 95, ст. 3133).

76. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 947 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 92, ст. 3051).

77. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 961 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 92, ст. 3063).

78. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 р. № 962 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 92, ст. 3064).

79. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 994 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 97, ст. 3200).

80. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 998 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 96, ст. 3174).

81. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 1003 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 96, ст. 3179).

82. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 1067 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст. 3309).

83. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1011 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст. 3310).

84. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1023 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3241).

85. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1033 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3246).

86. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1074 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 2, ст. 29).

87. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1076 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 2, ст. 30).

88. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1046 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст. 3314).

89. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 100, ст. 3319).

90. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1093 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 2, ст. 37).

91. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1084 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 2, ст. 41).

92. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1119 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 112).

93. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1129 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 122).

94. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 57 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 943” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 14, ст. 505).

95. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 18 квітня 2018 р. № 414, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 122 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 21, ст. 712).

96. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 134 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 20, ст. 682).

97. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 346 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1266).

98. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 23 серпня 2016 р. № 557, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 347 “Деякі питання закупівлі медичних імунобіологічних препаратів” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1267).

99. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 471 “Деякі питання функціонування державної установи “Український інститут” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 47, ст. 1608).

100. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 491 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 49, ст. 1663).

101. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 633 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 60, ст. 2064).

102. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 654 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 60, ст. 2068).

103. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 795 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2426).

104. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 796 (Офіційний вісник України, 2019 р., №  69, ст. 2427).

105. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 907 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 89, ст. 2965).

106. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2014 р. № 117 і від 11 жовтня 2016 р. № 710, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 930 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 94, ст. 3098).

107. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 909 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 90, ст. 2995).

108. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 910 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 90, ст. 2996).

109. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 969 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 96, ст. 3169).

110. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 966 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 96, ст. 3174).

111. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 982.