Особливості закупівлі авторського та технічного нагляду

Максим Колдоба
10827
21 Жовтня 2020
СПЕЦВИПУСК
Особливості закупівлі авторського та технічного нагляду
10827
21 Жовтня 2020

Авторський та технічний нагляд є невід’ємною складовою кожного процесу створення об’єкту архітектури, не зважаючи на те чи нове це будівництво, реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єкту. На даний час, враховуючи нову редакцію Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон, Закон про публічні закупівлі), яка набула чинності 19.04.2020 року, досить актуальним для замовників є  питання: «який вид закупівлі обрати?», «як правильно визначити предмет закупівлі?».

В даній статті ми розберемо правові підстави авторського та технічного нагляду, визначимо порядок та способи правового регулювання даної діяльності та з’ясуємо нюанси проведення закупівлі авторського та технічного нагляду відповідно до Закону.

Основним законодавчим та нормативно-правовим актом, що регулює зазначену діяльність є Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 року № 687-XIV та Порядок здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 903 (далі – Постанова).

Авторський нагляд

Відповідно до Постанови під авторським наглядом розуміється діяльність автора проекту будівництва, інших розробників проекту або уповноважених осіб направлену на контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту.

Іншими словами, особа, що здійснює авторський нагляд:

 • контролює процес здійснення будівельних робіт на їх відповідність проектній документації;
 • фіксує та вносить до журналу зауваження стосовно відхилення підрядної організації від проекту;
 • надає пропозиції стосовно усунення таких відхилень.

В разі невиконання підрядником пропозицій, авторський нагляд повідомляє про виявлені відхилення (порушення) замовника будівництва та відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття відповідних, передбачених законодавством, заходів.

В окремих випадках авторський нагляд проводиться також за розробленням робочої документації або її окремих частин в тому випадку, коли розробка такої стадії проекту здійснюється не особою, що здійснює авторський нагляд.

Авторський нагляд, здійснюється:

 • автором проекту;
 • іншими розробниками проекту;
 • уповноваженими автором проекту особами.

Виконавець авторського нагляду визначається в договорі, укладеному між замовником та автором проекту (генеральним проектувальником). В окремих випадках до здійснення авторського нагляду можуть бути залучені особи (проектні організації), які приймали участь у розробленні окремих розділів проектної документації.

Технічний нагляд

Технічний нагляд відповідно до Порядку полягає у:

 • здійсненні перевірки та контролю за якісними характеристиками будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, що використовуються під час виконання будівельних робіт;
 • відповідності виконаних будівельних робіт проектним рішенням, вимогам державних будівельних норм та правил;
 • відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації, проведенні перевірки разом із замовником будівництва результатів виконаних будівельних робіт, в тому числі прихованих робіт та інше.

Технічний нагляд здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. Виконання вказаних робіт (послуг) здійснюється на підставі договору укладеному із замовником будівництва.

На відміну від авторського нагляду, здійснення технічного нагляду забороняється особам, які працюють в проектних та будівельних організаціях, які безпосередньо здійснюють проектування та будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Визначаємо правильно предмет закупівлі

Діюче законодавство України, що регулює відносини під час здійснення авторського та технічного нагляду, в окремих випадках відносять даний вид діяльності до послуг, а в інших до робіт.

Наприклад, положенням ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 «Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом», затверджена наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.12.2014 року № 393 здійснення авторського нагляду віднесено до робіт.

Наказом міністерства розвитку громад та територій України від 13.04.2020 року № 89, яким затверджено примірні форми договорів про здійснення технічного нагляду та про надання  інженерно-консультаційних послуг у будівництві, технічний нагляд визначено як послуга.

Основним законодавчим актом, що регулює будівельну діяльність в України, а саме Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI  далі – Закон № 3038-VI взагалі зазначено, що авторський та технічний нагляд є роботи.

Отже, щоб правильно визначити предмет закупівлі замовникам необхідно звернутись до спеціальних законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють порядок визначення предмета закупівлі, а саме до:

 1. Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон);
 2. Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 року № 708;
 3. Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.06.2020 року № 1082.

Предмет закупівлі послуг визначається замовником згідно з пунктами 21 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника. Послуги – це будь-який предмет закупівлі, окрім товарів та робіт.

Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятий наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, а також галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301.

Окрім того, наказом Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082 затверджено Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі. Пунктом 13 визначеного наказу встановлено обов’язок замовника додатково в окремих полях заповнювати інформацію зокрема, щодо коду за показниками другої – п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника, у разі визначення предмета закупівлі – роботи.

Норма пункту 27 частини першої статті 1 Закону дає визначення, який предмет закупівлі відноситься до робіт, та в якому разі послуги повинні визначатись замовником при оприлюдненні закупівлі як роботи.

Відповідно до вказаного пункту роботами в тому числі визначено розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об’єктів, а також супровідні даним роботам послуги, та інші послуги, що включені до кошторисної вартості робіт, та які не перевищують вартість самих робіт.

Враховуючи вищезазначене замовникам, при закупівлі авторського та технічного нагляду, в разі, якщо такі роботи (послуги) включені до кошторисної вартості самих робіт та за умови, що авторський та технічний нагляд не перевищують вартість робіт для проведення яких вони закуповуються, необхідно зазначати предмет закупівлі саме як роботи.

В протилежному випадку, якщо авторський та технічний нагляд не включено до кошторисної вартості робіт, а також у разі, якщо авторський та технічний нагляд перевищує вартість самих робіт, для здійснення яких вони закуповуються, то в даному випадку необхідно при їх закупівлі визначати предметом закупівлі саме як послуги.

Зауважимо, що зазначені висновки стосуються закупівлі авторського та технічного нагляду при виконанні саме будівельних робіт в розумінні Закону № 3038-VI (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єкта будівництва).

В разі закупівлі авторського та технічного нагляду під час проведення поточного ремонту та інших видів робіт, які відповідно до чинного законодавства не є будівельними роботами, замовникам необхідно визначати такий предмет закупівлі як послуги. Детально щодо розмежування понять роботи та послуги читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Що таке роботи та коли не потрібно плутати поняття «послуги» і «роботи»»

Вид закупівлі

Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється замовником з дотриманням вимог Закону, керуючись вартісними межами, встановленими у статті 3 Закону.

Під час проведення процедури закупівлі технічного нагляду замовникам необхідно обирати конкурентну процедуру наприклад застосовувати відкриті торги. Оскільки закупівля такого виду робіт не підпадає під ознаки умов, встановлених для проведення переговорної процедури закупівлі.

Також, у разі якщо вартість технічного нагляду буде складати 50 тис. грн і до порогів Закону, замовники застосовують спрощену закупівлю,Що стосується закупівлі авторського нагляду, закупівля даного виду робіт має свою специфіку, пов’язану безпосередньо з виконавцем робіт. Як зазначалось вище, здійснювати авторський нагляд можуть автор проекту об’єкта архітектури, інші розробники проекту, або уповноважені автором особи.

Враховуючи обмежений перелік осіб, які можуть виконати роботи по авторському нагляду за відповідністю будівельно-монтажних робіт проекту, замовники можуть застосовувати при закупівлі такого виду робіт переговорну (неконкурентну) процедуру закупівлі або якщо вартість авторського нагляду буде складати 50 тис. грн і до порогів Закону то на підставі ч. 7 ст. 3 Закону замовник може укласти прямий договір і обов’язково оприлюднити в електронній системі закупівель відповідно до статті 10  Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

У випадках, коли автор проекту, або особи, які можуть виконувати роботи по авторському нагляду, відмовились від виконання авторського нагляду, або передали права інтелектуальної власності на проектну документацію замовнику, останній  повинен застосовувати конкурентну процедуру закупівлі, а саме  відкриті торги. Крім того, по аналогії з технічним наглядом, в залежності від вартості закупівлі в даному випадку замовник може також застосовувати спрощену закупівлі.

Висновки

Авторський та технічний нагляд є невід’ємною частиною будівельних робіт та має супроводжувати процес нового будівництва, реконструкції, реставрації або капітального ремонту об’єкту.

При визначенні предмету закупівлі замовникам необхідно в першу чергу з’ясувати чи закуповується авторський та технічний нагляд саме для проведення будівельних робіт в розумінні Закону № 3038-VI. При обранні виду закупівель необхідно виходити із очікуваної вартості предмета закупівлі та кола осіб, спроможних виконати ці роботи або надати послуги.

Варто запам’ятати:

 1. при закупівлі авторського та технічного нагляду, в разі, якщо такі роботи (послуги) включені до кошторисної вартості самих робіт та за умови, що авторський та технічний нагляд не перевищують вартість робіт для проведення яких вони закуповуються, необхідно зазначати предмет закупівлі саме як роботи.
 2. якщо авторський та технічний нагляд не включено до кошторисної вартості робіт, а також у разі, якщо авторський та технічний нагляд перевищує вартість самих робіт, для здійснення яких вони закуповуються, то в даному випадку необхідно при їх закупівлі визначати предметом закупівлі послуги.
 3. в разі закупівлі авторського та технічного нагляду під час проведення поточного ремонту та інших видів робіт, які відповідно до чинного законодавства не є будівельними роботами, замовникам необхідно визначати такий предмет закупівлі як послуги.

Підписуйтесь на портал RADNUK.COM.UA на Вас чекає багато цінної та важливої інформації, без якої не можливо провести закупівлі!

Планування закупівель

Публікації щодо особливостей планування надпорогових та допорогових закупівель

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО