Заходи із захисту довкілля в системі публічних закупівель

Світлана Берзіна
6370
6 Серпня 2019
Заходи із захисту довкілля в системі публічних закупівель
6370
6 Серпня 2019

Наразі публічні закупівлі — найбільший ринок у країні (більше мільйона процедур з оборотом 700 млрд грн щорічно).

Згідно з пунктом 3 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (надалі — Закон), чітко встановлено, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

При цьому переважна більшість замовників ставиться до цієї вимоги суто формально, вимагаючи від постачальника товару, надавача послуг чи виконавця робіт «виконання заходів із захисту довкілля», не вказуючи, яких саме, а також в який спосіб підтверджувати їх виконання. Учасник торгів підтверджує довідкою в довільній формі, що він «зобов’язується виконувати заходи із захисту довкілля», іноді посилаючись на дотримання природоохоронного законодавства. Ось і вся «екологічна» складова в технічній специфікації.

Замовник нехтує можливостями, згідно із Законом, запобігати забрудненню довкілля й екологічним ризикам закуповувати гарантовано більш безпечну продукцію та зменшувати витрати, що пов’язані з експлуатацією та утилізацією придбаного.

Чому так? Результати опитувань замовників доводять, що переважна більшість не має у складі тендерного комітету фахівців у сфері охорони довкілля, тому не знає, які саме вимоги встановити до заходів із захисту довкілля, як обґрунтувати необхідність їх застосування та перевірити їх виконання.

Поняття «заходи із захисту довкілля»

Отже, давайте визначимось із поняттям «заходи із захисту довкілля». Це можуть бути заходи, спрямовані на:

 • зниження та попередження впливу предмета закупівлі на стан довкілля протягом життєвого циклу;
 • забезпечення раціонального використання природних ресурсів;
 • пом’якшення негативного впливу на зміни клімату та адаптацію до зміни клімату;
 • захист об’єктів довкілля та біорізноманіття;
 • відновлення природного середовища.

Встановлюючи вимоги до предмета закупівлі, замовники, згідно із Законом, можуть посилатися на нормативно-правові акти та міжнародні або національні стандарти. Вимоги можуть містити посилання на стандартні характеристики, кількісні чи якісні показники. Або в разі потреби замовники можуть установлювати спеціальні критерії.

Використовуючи такий набір можливостей, замовник, залежно від мети й предмета закупівлі, може встановлювати різні критерії до його екологічних характеристик. Наприклад, вимоги до ефективного використання водних ресурсів, подальшої утилізації, безпеки (зважаючи на потенційні впливи на довкілля), емісій тощо.

Насамперед це стосується будівельних робіт, при проектуванні та виконанні яких потрібно передбачати необхідні заходи для мінімізації використання негативного впливу на довкілля, недопущення забруднення повітря, води, ерозії ґрунту, знищення рослинного покриву, диких тварин тощо.

Але заходи із захисту довкілля варто розглядати і в ширшому за впливи на об’єкти довкілля під час виконання робіт значенні.

Такі критерії до товарів, матеріалів, виробів, засобів чи конструкцій, як ресурсоефективність, безпека та надійність, забезпечать як зменшення впливів на довкілля, так і сприятимуть створенню безпечніших і комфортніших умов життєдіяльності, зменшенню відходів, експлуатаційних витрат і запобігатимуть необхідності частих закупок.

Заходи із захисту довкілля визначають залежно від предмета закупівлі

Застосування заходів із захисту довкілля визначають залежно від предмета закупівель, вони можуть передбачати:

 1. дотримання учасником тендерних процедур вимог природоохоронного законодавства;
 2. наявність на виробничих потужностях учасника тендерних процедур функціонуючої системи екологічного керування згідно з ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування;
 3. досягнення в процесі експлуатації (споживання, використання, будівництва чи реконструкції) предметом закупівлі встановлених показників впливів на довкілля;
 4. відповідність хімічних речовин та їх сумішей установленим показникам впливів на довкілля за класом і категорією небезпеки згідно із системою ООН щодо класифікації та маркування хімічних речовин і сумішей (СГС, англ. GHS);
 5. наявність у предмета закупівлі певних екологічних характеристик згідно з ДСТУ ISO 14021;
 6. відповідність предмета закупівлі вимогам екологічних стандартів та критеріїв оцінювання життєвого циклу згідно з ДСТУ ISO 14024;
 7. досягнення показників екологічної результативності згідно з вимогами стандарту «Зелений офіс».

Ефективність. Розглядаючи бажані заходи із захисту довкілля, необхідно провести аналіз можливості ринку щодо їх виконання без порушень конкурентних умов.

Для забезпечення ефективної закупівлі необхідно визначити економічну доцільність необхідності застосування заходів із захисту довкілля.

При цьому в методиці оцінювання за критерієм «ціна» варто брати до уваги повну вартість життєвого циклу предмета закупівлі.

Встановлюючи заходи з охорони довкілля, необхідно забезпечити, щоб такі заходи:

 1. стосувалися безпосередньо предмета закупівель;
 2. були чітко визначені;
 3. були об’єктивними, вимірними та піддавалися перевірці.

Вартість життєвого циклу предмета закупівлі

Вартість життєвого циклу може охоплювати частини або всі витрати протягом життєвого циклу предмета закупівлі, зокрема:

 1. витрати замовника або інших користувачів:
  1. витрати при використанні (наприклад, споживання енергії, розхід засобу чи ресурсу тощо);
  2. витрати в кінці життєвого циклу, зокрема витрати на збір та утилізацію тощо;
 2. витрати, віднесені до зовнішніх екологічних аспектів, пов’язаних з предметом закупівлі протягом життєвого циклу, за умови, що їхня грошова вартість може бути визначена й підтверджена (наприклад, за-бруднення атмосферного повітря, стічних вод, вики-ди парникових газів, утилізація відходів).

Іноді вища початкова ціна екологічно вигідної пропозиції значною мірою компенсується нижчими витратами, пов’язаними з користуванням (експлуатацією) та утилізацією.

Для багатьох товарів витрати на використання становлять дуже велику частину коштів, яку повинні сплачувати замовники — користувачі. Переважно це стосується енергозатратних виробів (транспортні засоби, обладнання, прибори для освітлення і, звичайно, будівлі — для будівель експлуатаційні витрати можуть становити до 85 % вартості життєвого циклу).

Мовою цифр

За даними ProZorro, 2018 року на ремонт і будівництво доріг було витрачено 44,5 млрд грн, на ремонтно-будівельні роботи — 251,9 млрд грн. На цей рік план — близько 49 млрд грн і 277 млрд грн відповідно. Застосування лише такого критерію, як заміна на 30 % природних мінеральних матеріалів (пісок, гравій, щебінь) на техногенні (металургійні шлаки, золошлаки тощо), забезпечить скорочення бюджетних витрат не менше ніж на 10 % = економія понад 30 млрд грн. І це лише оцінюючи прямі витрати за одним із критеріїв. Пропоновані критерії загалом дадуть можливість скоротити до 20 % витрат на життєвий цикл об’єкта.

Застосовуючи техногенні матеріали в будівництві, ми поступово зменшимо обсяги промислових відходів у місцях їх накопичення, що займають ~ 6 % території України, і збережемо природні мінеральні вичерпні ресурси. Техногенні відходи можуть бути використані як замінники природних матеріалів згідно з чинними нормативами та стандартами (ДБН, ДСТУ). До того ж вони належать до найнижчого класу безпеки та радіоактивності. Європейський досвід доводить, що саме цей підхід є найраціональнішим і найефективнішим.

Безпечність. Застосування екологічних будматеріалів, виробів для оздоблення, фарб дасть можливість створити безпечніші умови для навчання, роботи, спорту та інших видів життєдіяльності і як наслідок — зберегти здоров’я і скоротити виплати на лікування хронічних захворювань.

Заходи із захисту довкілля можуть передбачати встановлення обмежень у складі продукції на вміст хімічних речовин і сумішей, що мають значний вплив на стан довкілля та здоров’я людини за класами і категоріями небезпеки згідно із СГС.

Приклад 1

Якщо закуповують хімічну продукцію, вироби пластмасові, пластикові чи гумові, спортивні товари, іграшки, мийні засоби та засоби для чищення, то заходи із захисту довкілля можуть передбачати відповідність предмета закупівлі вимогам:

 1. екологічних характеристик товару та його пакування згідно з ДСТУ ISO 14021*. (Метод підтвердження: екологічна самодекларація, оформлена згідно з ДСТУ ISO 14021.):
  1. здатний до біологічного розкладання;
  2. придатний для повторного використання;
  3. придатний для повторного наповнювання;
  4. відсоток повторно переробленого матеріалу тощо.
 2. екологічних стандартів та критеріїв оцінювання життєвого циклу згідно з ДСТУ ISO 140244**. (Метод підтвердження: екологічний сертифікат та право на застосування маркування згідно з ДСТУ ISO 14024.)

Приклад 2

Якщо закуповують текстильні вироби, одяг, взуття, сумки та аксесуари, то заходи із захисту довкілля можуть передбачати відповідність предмета закупівлі таким вимогам:

 1. стандартів міжнародної системи тестування та сертифікації виробів з текстильних матеріалів Oeko Tex – 100, Oeko Tex – 200*** (Метод підтвердження: сертифікат згідно з Oeko Tex – 100 або Oeko Tex – 200.);
 2. екологічних стандартів та критеріїв оцінювання життєвого циклу згідно з ДСТУ ISO 14024; (Метод підтвердження: екологічний сертифікат та право на застосування маркування згідно з ДСТУ ISO 14024.)
 3. екологічних характеристик товару та його пакування згідно з ДСТУ ISO 14021. (Метод підтвердження: екологічна самодекларація, оформлена згідно з ДСТУ ISO 14021.):
  1. придатний для переробки;
  2. відсоток повторно переробленого матеріалу тощо.

Управління екологічними аспектами

Якщо закуповують будівельні роботи, то заходи із захисту довкілля можуть передбачати встановлення вимог до системи керування екологічними аспектами на будівельному майданчикові згідно з ДСТУ ISO 14001 та дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Належне управління екологічними аспектами учасник торгів може підтвердити в результаті надання таких документів:

 1. результатів перевірок дотримання природоохоронного законодавства на будівельних майданчиках за останніх 6 (шість) місяців;
 2. або результатів проведеного екологічного аудиту згідно із Законом України «Про екологічний аудит»;
 3. або щодо дієвості системи екологічного управління згідно з національними стандартами серії ДСТУ ISO 14000 (або їх еквівалентами):
  1. впроваджені екологічна політика, цілі та заходи спрямовані на її реалізацію;
  2. або діючі екологічні сертифікати, що підтверджують відповідність системи екологічного управління згідно з національними стандартами серії ДСТУ ISO 14000 (або їх еквівалентами).

До будматеріалів та виробів для оздоблення обґрунтованим є встановлення вимог щодо відповідності їх екологічних характеристик вимогам критеріїв оцінювання життєвого циклу згідно з ДСТУ ISO 14024.

Посилення потенціалу застосування вимог до заходів із захисту довкілля

Згідно зі статтею 152 Угоди про асоціацію Україна – ЄС до 2019 року, Україна зобов’язана до 2019 року впровадити в систему закупівель на законодавчому рівні вимоги, що забезпечать більшу інтеграцію екологічних критеріїв на основі відповідних стандартів до закуповуваних для державних потреб товарів, послуг чи робіт, у тому числі:

 • міжнародних стандартів екологічного маркування (стаття 77 Директиви 2014/24/ЄС);
 • вимог і методів визначення вартості закуплених товарів, робіт і послуг у розрахунку їх повного життєвого циклу і додаткових витрат на екологічні та інші наслідки їх використання (експлуатації) (статті 31, 68, 78–82 Директиви 2014/24/ЄС).

Вищезазначені зобов’язання відображені у Стратегії реформування системи публічних закупівель («дорожня карта»)***

Висновок

Застосовуючи заходи із захисту довкілля, замовники сприяють досягненню таких цілей, як поліпшення показників безпеки, ефективності використання ресурсів, скорочення викидів забруднювальних речовин та парникових газів, належне управління відходами та ін. У соціальній сфері такі закупівлі забезпечують більш безпечну закупівлю, зменшуючи впливи на стан здоров’я людини. В економічному плані застосовані критерії дають можливість брати до уваги повну вартість життєвого циклу предмета закупівлі й надати об’єктивну оцінку вигод або втрат, пов’язаних з предметом закупівлі, та ефективності закупівлі в цілому.

Екологічно орієнтовані закупівлі (або «зелені» закупівлі) підкреслять лідерські позиції з вирішення екологічних і соціальних проблем у поєднанні з ефективним управлінням бюджетними коштами.

*ДСТУ ISO 14021:2016 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу II) (ISO 14021:2016, IDT). Екологічно  орієнтовані закупівлі  (або  «зелені»  за-купівлі) підкреслять лідерські  позиції з  вирішення  еко-логічних  і  соціальних проблем у  поєднанні  з  ефектив-ним управлінням бюджетними коштами.
**ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу І. Принципи та методи (ISO 14024:1999, IDT) — діє до 01.01.2020 р. ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури (ISO 14024:2018, IDT) — починає діяти з 01.01.2020 р.Екологічно  орієнтовані закупівлі  (або  «зелені»  за-купівлі) підкреслять лідерські  позиції з  вирішення  еко-логічних  і  соціальних проблем у  поєднанні  з  ефектив-ним управлінням бюджетними коштами.
***Затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р.           
Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО