Що робити з договорами про закупівлю постачальника «останньої надії» електричної енергії

Марія Бречко
2535
12 Лютого 2021
Що робити з договорами про закупівлю постачальника «останньої надії» електричної енергії
2535
12 Лютого 2021

Деякі замовники вже на власному досвіді змушені були будувати відносини з постачальником «останньої надії» електричної енергії, у процесі чого могли виникати сумніви в таких питаннях: сума та строк поставки не вказуються, як тоді оприлюднювати договір про закупівлю в електронній системі закупівель? Як діяти після проведення тендеру, коли буде відомий новий переможець торгів на закупівлю електричної енергії? У цій статті ви отримаєте відповіді на всі запитання.

Нормами статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії» та главою 3.4 розділу ІІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП № 312 від 14.03.2018  (далі — ПРРЕЕ), визначено, що постачальник «останньої надії» здійснює постачання електричної енергії у порядку,визначеному правилами роздрібного ринку, на умовах типового договору постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», що затверджується Регулятором (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), та є публічним договором приєднання. Постачальник «останньої надії» оприлюднює відповідний договір на своєму офіційному вебсайті.

Постачальник «останньої надії» здійснює постачання з моменту припинення постачання електричної енергії попереднім електропостачальником. Договір постачання електричної енергії між постачальником «останньої надії» і споживачем (замовником) вважається укладеним з початку фактичного постачання електричної енергії такому споживачу (замовнику).

Постачальник «останньої надії» постачає електричну енергію споживачу (замовнику) протягом строку, що не може перевищувати 90 днів. Після завершення зазначеного строку постачальник «останньої надії» припиняє електропостачання споживачу (замовнику). Порядок заміни електропостачальника визначається правилами роздрібного ринку.

Постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»   відбувається на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», який є типовим та форма якого є додатком № 7 до ПРРЕЕ. Постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» не може перевищувати 90 днів.  

Згідно з главою 6.2 розділу VI ПРРЕЕ в разі закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії електропостачальник (діючий) за 20 днів до передбачуваного дня припинення дії договору та постачання електричної енергії споживачу (замовнику) повинен повідомити про це споживача (замовника), відповідного оператора системи (далі — ОСР) та постачальника «останньої надії», на території діяльності якого розташовані електроустановки такого споживача (замовника), із зазначенням дати, з якої такий електропостачальник припинить здійснювати постачання електричної енергії споживачу (замовнику).

Тобто споживач, постачальник «останньої надії» та ОСР мали отримати повідомлення від діючого електропостачальника про закінчення терміну дії договору про закупівлю. З моменту отримання повідомлення споживач (замовник) має насамперед визначити наступне:

 1. чи достатньо часу для проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі та укладання договору про закупівлю до закінчення терміну дії;
 2. якщо все ж таки часу недостатньо, такий споживач (замовник) має розрахувати, скільки часу потрібно для закінчення такої процедури закупівлі / спрощеної закупівлі, але в будь-якому разі не більше трьох місяців (90 днів);
 3. прорахувати обсяги (кВт/год) на період, який має здійснювати постачання електричної енергії постачальник «останньої надії». Наприклад, обсяги можна проаналізувати з огляду на показники попередніх періодів постачання електричної енергії;
 4. після визначення обсягів потрібно визначити вартість постачання постачальником «останньої надії». Тобто необхідно обсяги помножити на ціну електричної енергії, яка оприлюднена на сайті постачальника «останньої надії»;
 5. після визначення очікуваної вартості закупівлі електричної енергії у постачальника «останньої надії» замовник має розуміти, яку закупівлю необхідно застосувати та згідно з яким порядком укладається договір про постачання електричної енергії з постачальником «останньої надії».

Враховуючи положення Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), замовник має право:

Дії замовника

Вартісні межі

Підстава

укласти «прямий» договір на постачання електричної енергії з постачальником «останньої надії» без використання електронної системи закупівлі

у разі якщо визначена вартість буде становити менше 50 тис. грн

частина 3 статті 3 Закону

 

укласти «прямий» договір на постачання електричної енергії з постачальником «останньої надії»  без використання електронної системи закупівлі

у разі якщо визначена вартість буде становити від 50 тис. грн до 199 тис. грн (1 млн грн, якщо замовник в окремих сферах господарювання)

абзац 6 пункту 2 частини 7 статті 3 Закону

укласти договір про закупівлю за результатами проведеної переговорної процедури закупівлі

у разі якщо визначена вартість буде дорівнювати та перевищувати 200 тис. грн (1 млн грн, якщо замовник в окремих сферах господарювання)

абзац 6 пункту 2 частини 2 статті 40 Закону

«Прямий» договір з постачальником «останньої надії»

У разі можливості укладання «прямого» договору без застосування електронної системи закупівель його істотні умови, а саме обсяги, вартість та термін поставки електричної енергії постачальником «останньої надії», який не може перевищувати 90 днів, можуть бути зазначені в додатку до Типового договору про постачання електричної енергії постачальника «останньої надії».

На виконання пункту 13 частини 1 статті 10 Закону замовник зобов’язаний протягом 3 робочих днів з дня укладення такого договору про закупівлю оприлюднити звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

Укладання договору про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівлі

У разі укладання договору про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівлі замовник може істотні умови такого договору про закупівлю, а саме обсяги, вартість та термін поставки електричної енергії постачальником «останньої надії», зазначити в додатку до Типового договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії».

При укладанні договору про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівлі та на виконання вимог пункту 10 частини 1 статті 10 Закону замовник протягом 3 робочих днів з дня укладення договору про закупівлю оприлюднює договір про закупівлю та всі додатки до нього.

Як діяти після проведення тендеру, коли буде відомий новий переможець торгів на закупівлю електричної енергії?

Якщо процедура закупівлі — відкриті торги — буде завершена, замовнику потрібно звернути увагу, що в будь-якому випадку в такого замовника буде відбуватися процедура зміни постачальника, яка визначена главою 6.1 розділу VI ПРРЕЕ.

Нормами зазначеної глави визначено, що процедура зміни постачальника має не перевищувати 21 день з моменту отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Тобто замовник у разі прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі та оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю має ініціювати процедуру зміни постачальника та направити новому електропостачальнику відповідне повідомлення.

Днем повідомлення споживачем про намір змінити електропостачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового електропостачальника щодо наміру укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу.

Повідомлення про намір укласти новий договір з новим електропостачальником надається у вигляді заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу на умовах оприлюдненої комерційної пропозиції електропостачальника, а якщо сторони дійшли взаємної згоди укласти договір про закупівлю на умовах, які оприлюднені в комерційній пропозиції електропостачальника не містять, у повідомленні про намір укласти новий договір з новим електропостачальником споживач має надати новому електропостачальнику таку інформацію:

 1. персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові) споживача або уповноваженої особи або найменування компанії (для юридичної особи), а також для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР; для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку в паспорті);
 2. контактні дані (номер телефону, електронну пошту, поштову адресу для листування тощо);
 3. ЕІС-код(и) точки обліку електроенергії за об’єктом (об’єктами) споживача;
 4. найменування чинного електропостачальника;
 5. інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору про постачання електричної енергії споживачу відповідно до цих Правил (якщо споживач обрав визначену комерційну пропозицію нового електропостачальника), інші документи, які можуть бути потрібні відповідно до обраної комерційної пропозиції;
 6. згоду на обробку персональних даних та використання їх для отримання інформації щодо споживача від адміністратора комерційного обліку.

Форма заяви-приєднання є додатком № 1 до договору про постачання електричної енергії, Примірна форма якого є додатком № 5 до ПРРЕЕ.

Зауважуємо, що повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, оприлюднене замовником в електронній системі закупівель  відповідно до Закону, не є повідомленням про намір укласти новий договір про закупівлю з новим електропостачальником, наданим у вигляді заяви-приєднання до договору.

До тематики закупівель електричної енергії читайте статтю «Послуги з компенсації перетікань реактивної е-енергії: правове регулювання»на порталі RADNUK.COM.UA.

Електрична енергія

Публікації, тематикою яких є особливості закупівель електричної енергії

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО