Мінрегіонбуд затвердив інструкцію з перевірки правильності обчислення вартості будівництва

Редакція
2431
17 Квітня 2015
Мінрегіонбуд затвердив інструкцію з перевірки правильності обчислення вартості будівництва
2431
17 Квітня 2015

Наказ набув чинності 13.02.2015

В умовах обмеженості асигнувань з державного та місцевих бюджетів перевірка за цільовим та правильним використання бюджетних коштів є одним з пріоритетних завдань уповноважених контролюючих органів.

Тож Мінрегіонбуд України, як профільне міністерство, затвердив нову Інструкцію з проведення перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням державних коштів (далі — Інструкція).

При здійсненні перевірки Мінрегіонбуд має керуватися Порядком проведення перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1210.

Варто нагадати, що 1 січня 2014 року набув чинності національний стандарт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», який був затверджений наказом Мінрегіону від 05.07.2013 № 293. Тож кожен замовник та учасник при визначенні вартості будівництва зобов’язаний невідступно керуватися положеннями ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Далі знайомимо вас із повним текстом Інструкції, наказом про її затвердження та рекомендаціями, що надаються замовникам за результатами перевірки.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА 
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.12.2014 № 381
Про затвердження Інструкції з проведення перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1210 «Про затвердження Порядку проведення перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії» та підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Інструкцію з проведення перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, що додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держбуду України від 25 липня 2001 року № 150 «Про затвердження Інструкції про проведення перевірок визначення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств та організацій», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2001 року за № 689/5880.
 3. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л. М.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М. А.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В.

  Перший заступник Міністра
  В. Є. Кістіон

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
30.12.2014 № 381
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 січня 2015 р. за № 92/26537

ІНСТРУКЦІЯ з проведення перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії

 1. Ця Інструкція визначає окремі питання проведення Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії (далі — бюджетні кошти).
 2. Перевірка проводиться згідно із Порядком проведення перевірки дотримання вимог нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1210.
 3. Перевірці підлягають замовники будівництва, а також у разі потреби інші учасники інвестиційної діяльності — проектно-вишукувальні, підрядні організації, підприємства, установи, організації та інші суб’єкти господарювання, що надають відповідні послуги.
 4. Мінрегіон формує річний план проведення перевірок, який затверджує заступник Міністра відповідно до розподілу обов’язків та повноважень.
 5. Мінрегіон за сім календарних днів до початку проведення перевірки надсилає замовнику будівництва повідомлення про проведення перевірки із зазначенням матеріалів, які мають бути надані Мінрегіону.
 6. Для проведення перевірки Мінрегіону замовником надаються:
  1. в обов’язковому порядку:
   проектна документація, затверджена в установленому законодавством порядку;
   договір підряду та додаткові угоди до нього;
   договірна ціна і розрахунки вартості будівельних робіт та інших витрат до неї;
   розрахунки витрат на придбання та доставку устаткування на будову;
   обґрунтування витрат з утримання служби замовника будівництва;
   кошториси на проектно-вишукувальні роботи;
   довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3);
   акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), відомості ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них;
   розрахункові документи, що підтверджують факт продажу матеріалів та устаткування, та товарно-транспортні накладні на їх перевезення;
  2. у разі необхідності:
   журнал обліку виконаних робіт (форма № КБ-6);
   звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма № М-29); матеріальні звіти (форма № М-19);
   типові форми первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів.
 7. За результатами перевірки замовнику будівництва надсилається лист Мінрегіону, у якому вказується про відповідність (невідповідність) вартості будівництва об’єктів вимогам нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, які споруджуються із залученням бюджетних коштів, що діяли на дату проведення розрахунків за виконані будівельні роботи.
  У разі виявлення невідповідності вартості будівництва об’єктів вимогам нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, які споруджуються із залученням бюджетних коштів, що діяли на дату проведення розрахунків за виконані будівельні роботи, до листа Мінрегіону додаються рекомендації щодо їх усунення за формою, наведеною у додатку до цієї Інструкції.

Начальник Управління ціноутворення,
економіки та договірних відносин у будівництві
Л. М. Шоломицька

Групи закупівель

Публікації щодо практики закупівель згруповані з акцентом на певну сферу закупівель (галузь / специфіку предмета закупівлі)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО