Чи правомірним є відхилення пропозиції конкурсних торгів фізичної особи-підприємця, якщо вона здійснює господарську діяльність згідно з незареєстрованими кодами КВЕД?

Редакція
979
7 Липня 2014
Чи правомірним є відхилення пропозиції конкурсних торгів фізичної особи-підприємця, якщо вона здійснює господарську діяльність згідно з незареєстрованими кодами КВЕД?
979
7 Липня 2014

Керуючись нормою статті 17 Закону про держзакупівлі, замовники часто задумуються про необхідності відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника-ФОП у разі, якщо вид господарської діяльності, який буде здійснювати учасник за умовами укладеного договору про закупівлю, не відповідає кодам КВЕД, указаним у свідоцтві платника податку та/або витягу/виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Для правильного з погляду законодавства вирішення такого питання необхідно звернутись до Закону України «Про здійснення державних закупівель». Єдиною нормою зазначеного Закону, яка звертає увагу замовника на вид діяльності учасника, є пункт 2 частини 2 статті 17, яким передбачено право, а не обов’язок замовника відхилити пропозицію конкурсних торгів у випадку, якщо учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

При цьому доречно зауважити, що фізична особа-підприємець як суб’єкт господарської діяльності, згідно з нормами чинного законодавства України, не використовує у своїй діяльності статут. У зв’язку із цим вищезазначена норма Закону не розповсюджується на діяльність ФОП.

Описаної вище позиції у своїх рішеннях дотримується Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, серед яких необхідно вказати рішення № 1603-р/пк-ск від 26.09.2013, в якому розглянуто як правомірну позицію, що у випадку вимоги документації конкурсних торгів надати копію статуту фізична особа-підприємець має надати довідку із зазначенням причин ненадання вказаного документа.

Таким чином, дане рішення підтверджує, що норма пункту 2 частини 2 статті 17 Закону про держзакупівлі є диспозиційною та стосується юридичних осіб, які виступають учасниками процедури закупівлі.

При цьому варто зазначити, що, згідно зі статтею 43 Господарського кодексу України, підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено Законом.

У частинах 2 і 3 статті 43 ГК України сказано, що особливості здійснення окремих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами, перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, встановлюються виключно Законом.

Отже, суб’єкти господарювання, як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці, мають право здійснювати будь-яку діяльність, на яку Законом прямо не встановлено обмеження або заборони.

Разом із цим пп. 298.2.3. п. 298.2. ст. 298 Податкового кодексу України передбачено, що платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця.

Тобто фізична особа-підприємець має право здійснювати інші види господарської діяльності, окрім зазначених у свідоцтві платника єдиного податку, за умови переходу на іншу систему оподаткування. При цьому здійснення таких інших видів господарської діяльності вплине лише на розміри сплати податків і зборів.

Позиція Державної служби статистики України щодо призначення КВЕД-2010

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 була затверджена наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457 на виконання Закону України «Про стандартизацію».

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про стандартизацію», стандартизація — діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування в певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар’єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву.

Метою розроблення КВЕД-2010 є приведення її у відповідність до нової редакції базової міжнародної статистичної Класифікації видів діяльності NACE.

Позиція Державної служби статистики України відображена в численних підзаконних нормативних актах, серед яких — лист Державної служби статистики України від 03.11.2011 р. № 13/3-20/503ПІ, є такою: класифікаційний код виду економічної діяльності має переважно статистичне призначення та не може створювати прав чи обов’язків для суб’єктів господарювання, не може спричиняти жодних правових наслідків для них.

Таким чином, класифікація видів економічної діяльності має виключно статистичне призначення та не може обмежувати право суб’єктів господарювання на здійснення будь-якого виду господарської діяльності, що не заборонений Законом.

Отже, відхилення пропозиції конкурсних торгів фізичної особи-підприємця на підставі встановлення факту здійснення господарської діяльності не згідно із зареєстрованими кодами КВЕД не має законодавчого обґрунтування. А у випадку виникнення сумнівів замовник може скористатися правом, наданим йому пунктами 1 та 5 частини 1 статті 28 Закону про держзакупівлі, і звернутися до учасника по отримання роз’яснення змісту його пропозиції конкурсних торгів та/або по підтвердження отриманої від учасника інформації до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

№ 7 (34) за липень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в липні 2014 року

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО