Новий реєстр від НАЗК: ЄДР осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Ірина Антонова
1975
11 Березня 2019
Новий реєстр від НАЗК: ЄДР осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
1975
11 Березня 2019

На початку лютого цього року сферу закупівель сколихнули певні нововведення. Так, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) з’явилася інформація про те, що з четвертого лютого 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції» (далі — Закон про корупцію) здійснює повноваження щодо забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (далі — Реєстр).

Своєю чергою не забарилося з офіційним коментарем і Мінекономрозвитку України. Так, на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — МЕРТУ) з’явився лист Уповноваженого органу від 12.02.2019 № 3304/6186-06 з інформацією про додаткове повідомлення щодо інформації про функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Тож небудемо повторюватися, а наведемо ключову інформацію, зазначену у вищезгаданому листі у формі витягу.

Витяг з листа МЕРТУ вих. № 3304/6186-06 від 12.02.2019
«Щодо інформації про функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення»

«…У зв’язку з припиненням ведення Міністерством юстиції України та Головними територіальними управліннями юстиції в областях та місті Києві Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та припиненням Державним підприємством “Національні інформаційні системи” своїх повноважень в частині адміністрування зазначеного реєстру і публічного сайту, розміщеного за посиланням http://corrupt.informiust.ua, Мінекономрозвитку листом від 01.02.2019 № 3304-04/4678-03, що додається, звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо інформації про функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Листом від 07.02.2019 № 20-02/8613/19, що додається, Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що відповідно до рішення Національного агентства від 01 лютого 2019 року № 367 інформаційно-телекомунікаційну систему Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення” (далі — Реєстр) прийнято в постійну (промислову) експлуатацію з 00 годин 00 хвилин 04 лютого 2019 року.

Отже, Реєстр, починаючи з 04 лютого 2019 року, працює в штатному режимі і доступний за посиланням: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.

Відповідно до пункту 1 розділу III Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затвердженого рішенням Національного агентства від 09 лютого 2018 року № 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 345/31797 (далі — Положення), відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу з Реєстру та інформаційної довідки.

Пунктами 10–12 зазначеного розділу Положення передбачено, що інформаційна довідка з Реєстру (далі — довідка) — документ, сформований будь-яким користувачем в онлайн-режимі, що містить інформацію про наявність або відсутність відомостей у Реєстрі стосовно нього та стосовно юридичної особи, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за вчинення корупційного правопорушення.

Довідка може бути сформована будь-яким зареєстрованим користувачем стосовно себе на основі персональних даних, вказаних у його електронному цифровому підписі (далі — ЕЦП).

Довідка формується програмно-апаратними засобами Реєстру на основі даних, вказаних в ЕЦП юридичної особи, шляхом пошуку в Реєстрі за найменуванням юридичної особи, кодом у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ідентифікаційним кодом юридичної особи іншої країни (для нерезидентів) та безоплатно надається запитувачу.

Отже, автоматизованими функціями Реєстру виключено будь-який корупційний ризик під час отримання учасниками публічних закупівель інформації з Реєстру та зведено до мінімуму безпосередній контакт учасників з чиновниками.

Відкритою для безоплатного цілодобового доступу до відомостей з Реєстру через офіційний веб-сайт Національного агентства є така інформація:

 1. про фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення:
  прізвище, ім’я, по батькові;
  місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
  склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
  вид покарання (стягнення);
  спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;
  вид дисциплінарного стягнення;
 2. про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру:
  найменування;
  юридична адреса, код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  склад корупційного правопорушення, у зв’язку із вчиненням якого застосовано заходи кримінально-правового характеру;
  вид застосованих заходів кримінально-правового характеру…»

Зважаючи на такі зміни в переліку відкритих реєстрів, замовникам та учасникам потрібно перегрупуватися, тобто замовник при розробці тендерної документації та перевірці учасника й переможця закупівлі повинен пам’ятати про зміни щодо відкритих реєстрів. Давайте за допомогою формату «питання й відповідь» розглянемо ключові питання, що можуть насамперед виникнути в закупівельників.

Питання № 1: «Щодо подання переможцем торгів документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2 (юрособи) і 3 (фізособи) частини 1 статті 17 ЗУ “Про публічні закупівлі”. Чи потрібно у зв’язку з оприлюдненням інформації про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним (лист МЕРТУ № 3304-04/6186-06 від 12.02.2019), у тендерній документації вимагати від переможця надання документів щодо підтвердження відсутності підстав згідно з пунктами 2 і 3 частини 1 статті 17 Закону? Якщо потрібно, то які саме для підтвердження відсутності підстав згідно з пунктом 2 частини 1 статті 17 та які для підтвердження відсутності підстав згідно з пунктом 3 частини 1 статті 17 Закону?»

Відповідь: «Згідно з ч. 3 ст. 17 Закону про публічні закупівлі, замовник у тендерній документації зазначає, що інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, учасник надає в довільній формі. Спосіб же документального підтвердження, згідно із законодавством, відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою цієї статті, замовник визначає для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. При цьому замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. Отже, зважаючи на вищезазначене, можемо дійти висновку, що з функціонуванням ЄДР осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, документального підтвердження (довідка, витяг) відсутності підстав для відхилення пропозиції учасника, згідно з п. 2 і 3 ч. 1 ст. 17 Закону, від переможця замовник не вимагає, а перевіряє дану інформацію самостійно в зазначеному Реєстрі».

Питання № 2: «Щодо подання учасником торгів у складі тендерної пропозиції інформації щодо відсутності підстав, визначених пунктами 2 (юрособи) і 3 (фізособи) частини 1 статті 17 ЗУ “Про публічні закупівлі”. Так, абзацом 1 ч. 3 ст. 17 ЗУ “Про публічні закупівлі” визначено, що замовник у тендерній документації зазначає, що інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надають у довільній формі. Спосіб документального підтвердження, згідно із законодавством, відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою цієї статті, замовник визначає для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. Зважаючи на зазначене, у який спосіб вимагати інформацію про відсутність підстав для відхилення, визначених пунктами 2 (юрособи) і 3 (фізособи) частини 1 статті 17 Закону, саме від учасника та чи потрібно взагалі вимагати будь-яку інформацію від учасника, якщо йдеться про наявність відкритого реєстру?»

Відповідь: «Згідно з ч. 3 ст. 17 ЗУ “Про публічні закупівлі”, замовник у тендерній документації зазначає, що інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надають у довільній формі. Отже, можемо дійти висновку, що всю інформацію про відсутність підстав, перелічену в ч. 1 та ч. 2 ст. 17 Закону, замовник обов’язково вимагає від учасника на етапі подання пропозицій у довільній формі. Такий підхід кореспондується з рішенням органу оскарження за процедурою № UA-2018-03-02-000356-a. З даного рішення органу оскарження вбачається (можливо зробити висновок), що замовник має право вимагати від учасника інформацію в довільній формі щодо всіх пунктів частини першої та частини другої ст. 17 Закону [детальніше — у випуску журналу “Радник в сфері державних закупівель” № 7 (82) за липень 2018 року, стор. 11.]. Також подібна позиція викладена Держаудитслужбою за результатами здійснення такого виду контролю, як моніторинг закупівлі (процедура № UA-2019-01-30-000998-c). Так, у висновку про результати моніторингу цієї закупівлі йдеться, що тендерна документація замовника не містить вимог щодо надання учасником торгів інформації про відсутність підстав у довільній формі, визначених пунктами 3, 8, 9 ч. 1 ст. 17 Закону, що є порушення вимог абзацу першого ч. 3 ст. 17 та п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону (зверніть увагу: щодо пунктів 8 та 9 ч. 1 ст. 17 Закону також наявні відкриті реєстри, однак орган державного фінансового контролю вказує на необхідність наявності в тендерній документації вимоги щодо відсутності підстав для відхилення згідно з такими положеннями Закону). З огляду на зазначену позицію уповноважених органів, вважаємо, що замовникові доцільно вимагати у складі пропозиції учасника інформацію в довільній формі про відсутність підстав для відмови учасникові в участі у процедурі закупівлі за всіма пунктами ч. 1 та ч. 2 ст. 17 Закону.

Далі для зручності сприйняття інформації наводимо її в табличній формі.

Приклади встановлення вимог згідно з п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону

Для перевірки можливості пошуку в Реєстрі та наочної демонстрації того, який вигляд має інформація про корупціонера (визначена Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затвердженого рішенням Національного агентства від дев’ятого лютого 2018 року № 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 345/31797) як відкрита інформація для безоплатного цілодобового доступу, пропонуємо читачам переглянути далі рисунок 1. До речі, на рисунку 1 продемонстровано пошук у Реєстрі фізичної особи (пункт 2 ч. 1 ст. 17 Закону), а на рисунку 2 читачі можуть переглянути демонстрацію пошуку в Реєстрі юридичної особи (пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону).


Рис. 1

Рис. 2

Наостанок — декілька ремарок, а також нагадаємо читачам ключові моменти щодо нового Реєстру.

Корупційне правопорушення — діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною в частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність (ч. 1 ст. 1 Закону про корупцію).

Корупція — використання особою, зазначеною в частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей (ч. 1 ст. 1 Закону про корупцію).

Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносять до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формує та веде Національне агентство. Відомості про осіб, які входять до особового складу органів, що провадять оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, належність яких до вказаних органів становить державну таємницю, та яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вносять до розділу з обмеженим доступом Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, порядок його формування та ведення затверджує Національне агентство (ч. 1 ст. 59 Закону про корупцію).

Як бачимо, Положення про Реєстр на виконання вимог Закону про корупцію затверджене, а НАЗК приступило до виконання передбачених Законом про корупцію та положенням функцій, замовники та учасники повинні пам’ятати зазначене при підготовці та проведенні процедур закупівель та при участі в таких процедурах.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)