Акт проведення маркетингових досліджень ринку для закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення: заповнений приклад та нормативна база

Ганна Довгая
1305
13 Листопада 2023
Акт проведення маркетингових досліджень ринку для закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення: заповнений приклад та нормативна база
1305
13 Листопада 2023

Приклади заповненого акта проведення маркетингових досліджень ринку для закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення знайдете саме в цій статті. Також не оминемо нормативку щодо цього.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 625 «Про затвердження Порядку проведення маркетингових досліджень ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення» (далі — Порядок) затверджено Порядок проведення маркетингових досліджень ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Зауважимо, що Порядок не є примірним чи рекомендаційним.

Порядок визначає механізм проведення державними замовниками у сфері оборони маркетингових досліджень ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які плануються до закупівлі (далі — маркетингові дослідження), зокрема за імпортом, з метою відбору постачальника (виконавця).

Маркетингові дослідження — збирання, оброблення і проведення аналізу даних з метою зниження ризику і невизначеності, що супроводжує ухвалення рішень з вибору товарів, робіт і послуг оборонного призначення та їх постачальників (виконавців).

Етапи маркетингового дослідження

Для організації проведення маркетингових досліджень державним замовником у сфері оборони визначається:

 • мета досліджень — визначення потенційних постачальників предметів закупівлі;
 • завдання досліджень — збір інформації про предмети закупівлі, проведення її аналізу, складення переліку потенційних постачальників (виконавців) за показниками критеріїв оцінки. Методика оцінки та критерії затверджуються державними замовниками у сфері оборони;
 • виконавці та співвиконавці робіт з проведення маркетингових досліджень (виконавець відповідає за підготовку вихідних даних та якість проведення визначеного дослідження).

Під час проведення маркетингових досліджень державний замовник у сфері оборони може (не зобов’язаний) звертатися до інших центральних органів виконавчої влади, розвідувальних органів держави, установ та організацій незалежно від форми власності щодо отримання (сприяння отриманню) інформації про можливих постачальників/виробників предметів закупівлі, перелік продукції, наявні комерційні пропозиції тощо.

Маркетингові дослідження проводяться у три етапи:

Найменування етапу

Виконувані дії замовника

Етап перший

Вивчення завдань, умов, встановлення проблем і формування цілей, розроблення плану та напрямів дослідження

У рамках етапу:

 • вивчається і усвідомлюється мета дослідження;
 • здійснюється формування вимог до вихідних даних досліджень (кількісні, якісні, цінові, технічні, часові, виробничі та сервісні показники, інформація про постачальників / виробників, джерела інформації та методи її збору тощо);
 • уточнюються (у разі потреби) критерії досліджень;
 • визначаються спроможності проведення аналізу: можливість отримання необхідної інформації, часу і ресурсів, прогнозу результатів тощо.

Етап другий

Відбір джерел і збір інформації про визначений тип (вид, зразок) предмета закупівлі і потенційних іноземних постачальників / виробників

У рамках етапу:

 • використовуються всі доступні інформаційні ресурси, у тому числі Головний каталог посилань для логістики НАТО (NATO Master Catalogue of References for Logistics (NMCRL)), база даних боєприпасів НАТО (NATO Ammunition Database (eNADB)) тощо;
 • здійснюється пошук інформації про номенклатурні номери НАТО предметів закупівлі, їх основні позначення, можливості використання цих позначень під час закупівлі в конкретних (певних) виробників та інформації про країни, у яких ці предмети перебувають в експлуатації (використанні). Використовується Каталог предметів постачання в системі кодифікації НАТО;
 • оформляється пропозиція щодо необхідності включення до контракту на закупівлю вимог відповідно до угоди НАТО із стандартизації STANAG 4177 (у разі відсутності номенклатурного номера НАТО (NSN) за результатами маркетингового дослідження);
 • розміщується інформація про потреби в предметах закупівлі в місцях їх виробництва або продажу, організовується офіційне листування з виробниками такої продукції або з їх уповноваженими представництвами, з компетентними органами з питань оборони іноземних держав, у яких вона виробляється / закуповується, порушуються відповідні питання під час офіційних візитів з метою отримання комерційних пропозицій тощо;
 • формується перелік іноземних суб’єктів господарювання, які можуть залучатися до постачання предметів закупівлі (у тому числі ті, які містять відомості, що становлять державну таємницю);
 • створюються відповідні бази даних за визначеними категоріями, у тому числі за комерційними пропозиціями постачальників / виробників.

Порядок обміну інформацією з обмеженим доступом з компетентними органами з питань оборони іноземних держав та іноземними суб’єктами господарювання під час проведення маркетингових досліджень та відповідних закупівель визначається державними замовниками у сфері оборони відповідно до вимог законодавства України з охорони інформації з обмеженим доступом, зокрема міжнародних договорів про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Етап третій

Маркетинговий аналіз

У рамках етапу:

 • аналізується інформація, що міститься в Інтернеті, засобах масової інформації, отримана у відповідях на офіційні запити від Агенції НАТО з підтримки та постачання, Агенції НАТО із зв’язку та інформації та їх структур, а також з інших джерел;
 • здійснюється вивчення, проводяться дослідження та аналіз комерційних пропозицій і розподіл їх від найбільш привабливих за сукупністю показників. За наявності єдиного постачальника / виробника проводяться дослідження та аналіз комерційної пропозиції на її відповідність вимогам державного замовника у сфері оборони та світового ринку озброєнь.

Для проведення аналізу комерційних пропозицій потенційних постачальників / виробників предметів закупівлі враховуються такі основні критерії оцінки:

 • ціна;
 • якість;
 • відповідність вимогам (перебуває на озброєнні або допущено до експлуатації у Збройних Силах України чи в країнах НАТО);
 • строки та умови виробництва і постачання предметів закупівлі;
 • наявність і умови сервісного та логістичного забезпечення;
 • можливість отримання експортних ліцензій;
 • можливість та умови укладення компенсаційних (офсетних) договорів;
 • відповідність спроможностей і можливостей потенційних постачальників / виробників предметів закупівлі та їх системи менеджменту та якості вимогам угоди НАТО із стандартизації STANAG 4177 (стандарти НАТО серії AQAP контрактного типу).

За результатом проведення маркетингового дослідження складається акт про проведення маркетингових досліджень ринку для закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, визначаються обґрунтовані варіанти закупівлі.

Далі наведемо заповнені приклади таких актів, що були надані Неллі Стельмах для учасників телеграм-спільноти, створеної групою компаній Радник.

Воєнний стан

Публікації, що розкривають специфіку закупівель під час воєнного стану

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО