Участь України у двосторонніх та багатосторонніх державних міжнародних угодах

Оксана Кам'янецька
307
6 Вересня 2021
Участь України у двосторонніх та багатосторонніх державних міжнародних угодах
307
6 Вересня 2021

У статті розглядаємо питання участі України у двосторонніх та багатосторонніх міжнародних угодах, що регламентують здійснення державних закупівель між країнами. 

16.09.2014 Верховна Рада України та Європейський Парламент ратифікували Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Більшості з вас назва цієї угоди знайома як DCFTA. Метою Угоди є створення зони поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, посилення співробітництва у політичній та економічній сферах, доступ українських суб’єктів підприємницької діяльності до внутрішнього ринку ЄС, а також адаптація українського законодавства до права ЄС.

Україна в рамках цієї Угоди має зобов’язання щодо гармонізації та адаптації̈ вітчизняного законодавства у сфері публічних закупівель відповідно до Директив ЄС, що регулюють порядок здійснення закупівель в Європейському Союзі.

Детальний перелік заходів гармонізації законодавства у сфері закупівель з європейськими стандартами визначено в плані заходів з реалізації Стратегії реформування системи публічних закупівель (“дорожній карті”), схваленій у 2016 році розпорядженням КМУ № 175.

Відповідно до графіка, викладеного в Додатках до Угоди про асоціацію, гармонізація національного законодавства у сфері закупівель здійснюється поетапно, протягом восьми років (з 2016 по 2022 роки) шляхом взаємного поступового відкриття доступу до ринків публічних закупівель ЄС та України.

...
Гід для новачків

Перші кроки до успішної участі в публічних закупівлях