Інформація від Держаудитслужби

Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710»

Уряд прийняв постанову Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710» (далі – постанова).

З прийняттям постанови унормовується питання підстав для здійснення перевірки закупівель органами державного фінансового контролю, а також забезпечується приведення їх у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» від 19 вересня 2019 року № 114-IX.

Прийнятою постановою передбачено отримання інформації органами державного фінансового контролю для складання протоколів про адміністративні правопорушення (дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), адреса проживання (перебування), реєстрації та інші дані) у разі встановлення під час перевірок закупівель порушень законодавства, які передбачають адміністративну відповідальність.

З метою ефективного та раціонального використання обмежених фінансових ресурсів постановою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів», які сприятимуть забезпеченню прозорості та обґрунтованості формування очікуваної вартості предмета закупівель/розміру бюджетного призначення.

Відповідно до частини третьої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовники можуть проводити, зокрема через електронну систему закупівель, попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб’єктів господарювання.

Відповідно до наданих повноважень Держаудитслужба забезпечує контроль у сфері публічних закупівель та контроль за дотриманням бюджетного законодавства, тому контроль за достовірністю планування, його зв’язком з плануванням публічних закупівель, обґрунтованістю під час визначення технічних, якісних характеристик предмета закупівлі та потреби у фінансових ресурсах на закупівлю є однією із задач органів державного фінансового контролю.  

Починаючи з 19 грудня 2020 року головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня), суб’єкти господарювання державного сектору економіки мають оприлюднювати обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на власному веб-сайті (або на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель.

Зазначені норми рекомендовані для застосування Правлінню Пенсійного фонду України, правлінням фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та органам місцевого самоврядування.

Запроваджені зміни покликані в першу чергу забезпечити ефективне використання державних коштів, дотримання замовниками принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» щодо максимальної економії, ефективності, відкритості та прозорості. На думку Держаудитслужби, ефективне та прозоре визначення очікуваної вартості закупівлі, а також характеристик предмета закупівлі, дозволить органу державного фінансового контролю публічно попередити замовника та громадянське суспільство про наявність ризику неефективного використання фінансового ресурсу держави.