Лист Мінекономрозвитку Щодо інформації про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку)

вих. № 3304-04/1983-06 від 17.01.2019

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, підприємства та інші суб’єкти сфери публічних закупівель

Щодо інформації про перелік відкритих
єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як Уповноважений орган, який відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) щороку до 20 січня та додатково в разі потреби оприлюднює інформацію про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, на веб-порталі Уповноваженого органу, повідомляє.

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади установлені Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон).

Згідно з частиною першою та другою статті 17 Закону замовник приймає рішення про відмову учаснику та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або може прийняти рішення про відмову учаснику та відхилити тендерну пропозицію у випадках, визначених у цій статті Закону.

Частиною третьою статті 17 Закону визначено, що замовник у тендерній документації зазначає, що інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою цієї статті, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі. При цьому замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Державна фіскальна служба України та Міністерство юстиції України надали інформацію щодо відкритих державних реєстрів листами від 03.12.2018 № 22575/5/99-99-09-07-01-16 та 19.12.2018 № 50858/23886-26-18/8.4.4 відповідно, що додаються.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ України листом від 19.12.2018 № 16/3-4563 повідомило, що інформація зазначена у листі від 20.03.2018 № 16/1-906 (додається) залишається актуальною.

Директор департаменту регулювання
публічних закупівель Мінекономрозвитку
України                                                                         

Лілія ЛАХТІОНОВА


ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

(ДФС)

03.12.2018 № 22575/5/99-99-09-07-01-16 На 3304-04/52403-03 від 28.11.2019

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

вул. М. Грушевського. 12/2 м.
Київ, 01008

Державна фіскальніа служба України розглянула лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.11.2018 № З304-04/52403-03 (вх. ДФС від 29.11.2018 № 54357/5) та повідомляє.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» на Офіційному веб-порталі ДФС України (sfs.gov.ua) та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua) щомісяця оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.

Сума податкового боргу може змінюватись щоденно. Отже, необхідність підтвердження відсутності заборгованості перед бюджетом у суб’єктів господарювання шляхом видачі їм довідок залишається.

Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за № 1102/32554.

З метою спрощення доступу бізнесу до торгів шляхом проведення автоматичної перевірки відсутності підстав для відхилення пропозиції учасника процедури закупівлі Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України наказом від 17.01.2018 № 37/11 затверджено Порядок взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність заборгованості (наявність податкового боргу) в учасника процедур закупівлі, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2018 року за № 139/31591 (далі-Порядок).

Наразі, відповідно до пункту 9 Порядку здійснюється робота з підготовки / протоколу обміну інформацією.

В.о. директора Департаменту
інформаційних технологій

О.ГУБАТЕНКО


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

У зв’язку із листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 листопада 2018 року № 3304-04/52403-03 щодо надання Інформації про відкриті єдині державні реєстри, доступ до яких є вільним, Міністерством юстиції України надається відповідна інформація.

Щодо відкриття відомостей, які містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон) Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (далі -Державний реєстр прав) – єдина державна інформаційна система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав.

Всі відомості, які містяться у Державному реєстрі прав, є відкритими та загальнодоступними як за об’єктом нерухомого майна, так і за суб’єктом права.

Інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що міститься у Державному реєстрі прав, є відкритою, загальнодоступною та платною, крім випадків, передбачених цим Законом (частина перша статті 32 Закону).

Для фізичних та юридичних осіб інформація за об’єктом нерухомого майна та суб’єктом речового права надається в електронній формі через офіційний веб­сайт Міністерства юстиції України за умови ідентифікації такої особи (фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи (посилання https://kap.minjust.gov.ua/) або в паперовій формі державним реєстратором.

Інформація про зареєстровані права та їх обтяження, отримана в електронній чи паперовій формі за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав, має однакову юридичну силу та використовується відповідно до законодавства (частина друга статті 32 Закону).

Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав па нерухоме майно затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 (далі – Порядок).

Частиною третьою статті 32 Закону встановлено, що для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції, приватних виконавців, адвокатів, нотаріусів інформація з Державного реестру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб’єктом права чи за об’єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав за умови ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового підпису.

Умови, підстави дня безпосереднього доступу посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, адвокатів та нотаріусів (далі – користувачів) до Державного реєстру прав у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, та процедуру отримання інформації з Державного реєстру прав, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури, визначає Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127.

Пунктом 4 Порядку визначено, що інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо одного об’єкта нерухомого майна, наявні в ньому, а також відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно. Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, їх обтяжень щодо такого об’єкта нерухомого майна.

Щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців зазначаємо, що частиною першою статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (дачі – Закон про реєстрацію) встановлено, що відомості, шо містяться в Єдиному державному реєсірі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (дачі – ЄДР), є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

Способи отримання відомостей, шо містяться в ЄДР, визначені частиною другою статті 11 Закону про реєстрацію.

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 11 Закону про реєстрацію відомості, що містяться в ЄДР, надаються, зокрема, у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів до відомостей з ЄДР, які є актуальні на момент запиту (у тому числі про відокремлені підрозділи юридичної особи), – шляхом їх пошуку за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), перегляду, копіювання та роздрукування.

Крім того, відповідно до частини сьомої статті 11 Закону про реєстрацію державні органи, у тому числі суди, органи Національної поліції, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи місцевого самоврядування та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з ЄДР з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

Порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 23 березня 2016 року № 784/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 427/28557 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 6 розділу І Порядку доступ державних органів до відомостей ЄДР за допомогою програмних засобів ведення порталу електронних сервісів надасться технічним адміністратором ЄДР на підставі договору, укладеного з відповідним державним органом, органом місцевого самоврядування, у трудових відносинах з яким перебуває користувач, що відповідно до закону має право на отримання інформації шляхом генерування особистого логіна та пароля такому користувачу. Доступ до відомостей з ЄДР надається користувачам з метою їх перегляду, копіювання та друку.

Щодо відкриття відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Міністерство юстиції України відповідно до визначених повноважень, серед іншого здійснює ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі – Реєстр підприємств).

Порядок ведення, формування та користування Реєстром підприємств та порядок надання відомостей з нього визначено Положенням про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року Ха 3018/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року № 1106/19844.

У Реєстрі підприємств міститься інформація про суб’єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства, про стан провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник, у тому числі стосовно визнання боржника банкрутом та відкриття щодо нього процедури ліквідації (відповідно до пункту 8 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні послуги» це є підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі) та інші дані.

З метою спрощення реалізації суб’єктами підприємницької діяльності права на участь у здійсненні державних закупівель та для інших цілей провадження господарської діяльності, Міністерством юстиції реалізовано можливість безкоштовно та цілодобово отримувати інформацію з Реєстру підприємств в режимі онлайн на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції у кабінеті електронних сервісів.

З детальною інформацією щодо отримання інформації з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України за посиланням: https:minjust.gov.ua/m/str_50640.

Щодо відкриття відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

На сьогодні Міністерство юстиції з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 продовжує здійснювати повноваження щодо забезпечення ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі – Реєстр).

Крім того, слід зазначити, що у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» від 9 квітня 2015 року №319-VIII Міністерство юстиції з 13 липня 2015 року запустило оновлений Реєстр, усі дані якого, крім персональних, є повністю відкритими.

Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (за адресою: http://corrupt.informiust.ua/) підлягають відомості про всіх осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.

Також Міністерством юстиції забезпечується вільний доступ до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів та Єдиного реєстру нотаріусів.

Крім того повідомляємо, що відповідно до абзаців десятого, одинадцятого підпункт 75 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань виконує функції центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису, а саме: веде електронні реєстри чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів, акредитованих центрів сертифікації ключів та здійснює їх розповсюдження (публікацію); веде Реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом.

Кожна фізична або юридична особа має право на вільний та безоплатний доступ до відомостей зазначених реєстрів через офіційний веб-сайт центрального засвідчувального органу шляхом пошуку та перегляду відомостей.

Враховуючи викладене, на сьогодні забезпечено відкритий доступ до реєстрів Міністерства юстиції та надання відповідних електронних сервісів.

Перший заступник Міністра

Олена СУКМАНОВА


МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Департамент регулювання
публічних закупівель

Про електронні сервіси МВС

З метою забезпечення розбудови електронного урядування Міністерством внутрішніх справ запроваджуються електронні сервіси для населення.

Згідно з положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» переможець процедури державної закупівлі зобов’язаний надати замовнику, серед іншого, довідку про те, що його посадова (службова) особа не притягувалась до кримінальної відповідальності за злочини, скоєні з корисливих мотивів та не має судимості, яку не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Надання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, здійснюється Департаментом інформатизації МВС та територіальними органами з надання сервісних послуг МВС відповідно до наказу МВС України від 29.11.2016 № 1256 «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2017 за № 22/29890.

Зокрема, цим наказом визначено наступний перелік суб’єктів, які мають право на запит та отримання відомостей з персонально-довідкового обліку:

  1. державні органи, які здійснюють правоохоронні функції;
  2. суди всіх рівнів;
  3. органи державної влади та їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування у зв’язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законодавством;
  4. фізичні особи.

Запит фізичної особи може подаватися в письмовій або електронній формі. Запит в електронній формі подається за умови ідентифікації фізичної особи з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, шо відповідає вимогам законодавства України, через офіційний веб-сайт МВС та офіційні веб-сайти територіальних органів з надання сервісних послуг МВС.

Безоплатні послуги електронного цифрового підпису, зокрема суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам, надає Акредитований центр сертифікації ключів МВС України (http://ca.mvs.gov.ua/)

За запитом фізичної особи в електронній формі за умови її ідентифікації з використанням електронного цифрового підпису безпосередньо на офіційному веб-сайті МВС України у розділі «Громадянам України» за посиланням http://mvs.gov.ua/ua/pages/Dovidka_pro_nesudimist_katalog_poslug.htm можна отримати відомості щодо відсутності або наявності судимості в осіб – учасників процедур закупівлі та/або службової (посадової) особи учасника.

За посиланням https://\vanted.mvs.gov.ua/test реалізована можливість перевірки легітимності виданих довідок про відсутність (наявність) судимості шляхом введення даних про номер довідки та дату народження особи, якій надано довідку.

Директор

І.П. Бондаренко


МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Департамент регулювання
публічних закупівель

19 грудня 2018 року № 16/3-4563

На № 3304-04/52403-03 від 28.11.2018

Щодо надання інформації про відкриті
єдині державні реєстри, доступ до яких є
вільним

У Департаменті інформатизації МВС розглянуто лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.11.2018 № 3304-04/52403-03.

Повідомляємо, що інформація, надана на Вашу адресу листом від 20.03.2018 № 16/1-906, залишається актуальною.

Директор

І.П. Бондаренко