Рішення РНБОУ Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 14 травня 2020 року

Відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції” Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Підтримати пропозиції щодо застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені Кабінетом Міністрів України і Службою безпеки України.

2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:

1) фізичних осіб згідно з додатком 1;

2) юридичних осіб згідно з додатком 2.

3. У додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року N 133, позиції 302, 306, 310, 443, 444, 447, 448, 450, 454, 462, 465, 468 виключити.

4. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеному в дію Указом Президента України від 21 червня 2018 року N 176:

1) у додатку 1 позиції 662, 672 виключити;

2) у додатку 2:

позиції 231 – 235, 259 – 262, 718 виключити;

позиції 134, 722, 725, 728 викласти у редакції, що додається (додаток 3).

5. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року “Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеному в дію Указом Президента України від 19 березня 2019 року N 82:

1) у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити;

2) у додатку 2 позицію 195 виключити.

6. Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити:

реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення;

проведення аналізу ефективності реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), застосованих відповідно до попередніх рішень Ради національної безпеки і оборони України, та за його результатами подання узагальненої інформації, зокрема, щодо впливу і наслідків застосування санкцій на економічну, соціальну та зовнішньополітичну сфери.

7. Кабінету Міністрів України забезпечити безумовне виконання підпункту 2 пункту 4 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року “Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеного в дію Указом Президента України від 14 травня 2018 року N 126, в частині подання пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів України стосовно удосконалення процедури застосування, реалізації і моніторингу санкцій, передбачивши, зокрема, запровадження єдиного державного реєстру спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та визначення центрального органу виконавчої влади, відповідального за ведення такого реєстру.

8. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Секретар Ради національної
безпеки і оборони України

О. Данілов

Додаток 3
до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року “Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”

ЗМІНИ,
що вносяться в додаток 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”

N з/пІдентифікаційні дані (повне найменування та реквізити юридичної особи)Вид обмежувального заходу (відповідно до Закону України “Про санкції”)Строк застосування
134.Акціонерне товариство “Конструкторське бюро “ПАНОРАМА”
(Акционерное общество “Конструкторское бюро “ПАНОРАМА”)
(ИНН 7706619500, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бауманская, 7, ком. 45)
1) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (заборона здійснення державних закупівель товарів, послуг, робіт та використання державними підприємствами, установами і організаціями України програмних продуктів “Геоинформационная система “Панорама”, “Настольная геоинформационная система “Панорама”, “Профессиональный векторизатор “Панорама-редактор”, “Геоинформационная система “Панорама Мини”, “Геоинформационная система “Граница”, “Геоинформационная система “Экологический мониторинг и аналитика”, “Автоматизированное рабочее место геолога”, “Муниципальная геоинформационная система “Земля и недвижимость”, “Автоматизированное рабочее место градостроителя”, “Автоматизированное рабочее место кадастрового инженера”, “Программа для автоматизации управления деятельностью сельскохозяйственного предприятия” (“Панорама АГРО”), “Автоматизированное рабочее место агронома”, “Панорама-редактор “Земледелие”, “Автоматизированное рабочее место сельхозпроизводителя”, “Геоинформационная система “Панорама-Агрохолдинг”, “Геоинформационная система “ПанорамаАВТО”, “Геоинформационная система “Панорама-Агропредприятие”, Серверное приложение “GIS Webserver AGRO”, “Геоинформационная система Конструктор”, “Муніципальна геоінформаційна система “Земля і Нерухомість”, “Автоматизоване робоче місце містобудівника”, “Геоінформаційна система ВебСервер АГРО”, “Геоінформаційна система ВебСервер ГРАД”, “Автоматизоване робоче місце Служби аеронавігаційної інформації”, “Геоінформаційна система gisMapServer”, “Геоінформаційна система gisMapViewer”, “Геопортал програми по роботі з кадастровою базою даних gisMapCADWeb”, “Геопортал комплексу ведення банку даних цифрових карт і даних дистанційного “зондування” землі gisMapGeoDBWeb”Три роки
722.Акціонерне товариство “Перший канал”,
(Акционерное общество “Первый канал”),
юридична адреса: 127000, м. Москва, вул. Академіка Корольова, буд. 19,
ИНН 7717039300, КПП 771701001, ОКПО 40119053, ОГРН 1027700222330,
директор: Ернст Костянтин Львович
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
3) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
4) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
5) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
6) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;
7) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (блокування інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі їх субдоменів, зокрема “ltv.ru”
Три роки
725.Акціонерне товариство “Перший канал. Всесвітня мережа”
(Акционерное общество “Первый канал. Всемирная сеть”),
юридична адреса: 127427, м. Москва, вул. Академіка Корольова, буд. 19,
ИНН 7717029599, КПП 771701001, ОКПО 42724841, ОГРН 1027739549221,
Директор: Єфімов Олексій Євгенійович
1) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
2) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (блокування інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі їх субдоменів, зокрема:
“ltv.com”,
“domkino.tv”,
“domkino-premium.tv”,
“muzl.tv”,
“vremya.tv”,
“telecafe.ru”
“bober-tv.ru”,
“kanal-o.ru”,
“poehali.tv”,
“katyusha.tv”,
“karusel-tv.ru”
Три роки
728Товариство з обмеженою відповідальністю “НТВ-ПЛЮС”
(Общество с ограниченной ответственностью “НТВ-ПЛЮС”, Limited liability company “NTV-PLUS”),
ИНН 7726394478, КПП 772601001, ОГРН 1177746005667
Юридична адреса: РФ, м. Москва, Варшавське шосе, буд. 125, секція 10,
директор: Горбунова Наталія Валеріївна
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
3) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; 4) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом (блокування інтернет-провайдерами доступу до ресурсів, у тому числі їх субдоменів, зокрема:
“ntvplus.ru”,
“ntvplus.tv”
Три роки

“.