Рішення РНБО Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 14 травня 2020 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 14 травня 2020 року № 184/2020

Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (cанкцій)

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Ради національної безпеки і оборони
від 23.03.2021
від 05.10.2021
від 10.11.2021
від 07.09.2022
від 19.10.2022
від 26.02.2023
від 15.04.2023
від 22.04.2023
від 12.05.2023}

Відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції” Рада національної безпеки і оборони України вирішила :

1. Підтримати пропозиції щодо застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені Кабінетом Міністрів України і Службою безпеки України.

2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:

1) фізичних осіб згідно з додатком 1;

{Щодо нової редакції позицій 28, 47, 67, 106 – 113, 115 – 117, 119, 120, 123, 125, 126, 128, 129, 131 – 135, 143, 145 – 148, 150, 152 – 154, 159, 161, 164, 165, 171, 173, 176, 180, 181, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 199, 201, 202, 206, 209, 212, 214, 216, 217, 219, 220, 223, 228 – 230, 232, 236, 239, 244 – 248, 250, 252, 255, 257, 258, 261 – 267, 274, 276, 279, 285, 290, 292, 295, 298, 300, 304, 306, 308 – 310, 315 – 317, 319 – 323, 325, 327, 329, 330, 336 – 339, 343, 344, 346, 352, 354, 355, 358, 359, 362, 363, 368, 370, 371, 374 додатка 1 див. Рішення Ради національної безпеки і оборони від 10.11.2021 }

{Щодо виключення позиції 88 додатка 1 див. Рішення Ради національної безпеки і оборони від 07.09.2022 }

{Щодо виключення позиції 187 додатка 1 див. Рішення Ради національної безпеки і оборони від 19.10.2022 }

2) юридичних осіб згідно з додатком 2.

{Щодо виключення позиції 154 з додатка 2 див. Рішення Ради національної безпеки і оборони від 23.03.2021 }

{Щодо нової редакції позиції 54 додатка 2 див. Рішення Ради національної безпеки і оборони від 05.10.2021 }

{Щодо виключення позицій 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 68, 69, 71, 77, 78, 81, 83, 155, 166 додатка 2 див. Рішення Ради національної безпеки і оборони від 19.10.2022 }

{Щодо виключення позиції 151 додатка 2 див. Рішення Ради національної безпеки і оборони від 26.02.2023 }

{Щодо виключення позиції 171 додатка 2 див. Рішення Ради національної безпеки і оборони від 15.04.2023 }

{Щодо виключення позиції 73 додатка 2 див. Рішення Ради національної безпеки і оборони від 22.04.2023 }

{Щодо виключення позиції 74 додатка 2 див. Рішення Ради національної безпеки і оборони від 12.05.2023 }

3. У додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеного в дію Указом Президента України від 15 травня 2017 року № 133, позиції 302, 306, 310, 443, 444, 447, 448, 450, 454, 462, 465, 468 виключити.

4. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеному в дію Указом Президента України від 21 червня 2018 року № 176:

1) у додатку 1 позиції 662, 672 виключити;

2) у додатку 2:

позиції 231 – 235, 259 – 262, 718 виключити;

позиції 134, 722, 725, 728 викласти у редакції, що додається (додаток 3).

5. У рішенні Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року “Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеному в дію Указом Президента України від 19 березня 2019 року № 82:

1) у додатку 1 позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 виключити;

2) у додатку 2 позицію 195 виключити.

6. Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити:

реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення;

проведення аналізу ефективності реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), застосованих відповідно до попередніх рішень Ради національної безпеки і оборони України, та за його результатами подання узагальненої інформації, зокрема, щодо впливу і наслідків застосування санкцій на економічну, соціальну та зовнішньополітичну сфери.

7. Кабінету Міністрів України забезпечити безумовне виконання підпункту 2 пункту 4 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року “Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, уведеного в дію Указом Президента України від 14 травня 2018 року № 126, в частині подання пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів України стосовно удосконалення процедури застосування, реалізації і моніторингу санкцій, передбачивши, зокрема, запровадження єдиного державного реєстру спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та визначення центрального органу виконавчої влади, відповідального за ведення такого реєстру.

8. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Секретар Ради національної
безпеки і оборони України
О.ДАНІЛОВ

{Додатки 1-3 взято з сайту Президента України www.president.gov.ua}