Проєкт Закону про внесення зміни до розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” щодо особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану в Україні”

№ 7164 від 14.03.2022

Проєкт вноситься

народними депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” щодо особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану в Україні”

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Розділ X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 45, ст. 289 із наступними змінами) доповнити пунктом 3-7 такого змісту:

“3-7. Установити, що положення даного Закону у період воєнного стану не застосовуються. Відновлення дії положень даного Закону відбувається після закінчення трьохмісячного періоду від дати відміни воєнного стану.”

ІІ. Прикінцеві положення

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
  2. Кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня набрання чинності цим Законом:
  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити приведення відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
  • забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

Голова Верховної Ради України                                                   Р. СТЕФАНЧУК