Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо посилення державного фінансового контролю”

ПРОЕКТ

вноситься народними депутатами України

Василевською-Смаглюк О.М. (посвідчення №302)

Д.О. Гетманцевим

(посв. № 20)

М.М. Лабою

(посв. № 276)

А.А. Клочком

(посв. № 80)

В.Ю. Безгіним

(посв. № 25)

О.О. Шуляк

(посв. № 13)

О.В. Криворучкіною

(посв. № 247)

Л.В. Забуранною

(посв. № 417)

Д.В. Люботою

(посв. № 378)

І.П. Фрісом

(посв. № 290)

В.О. Кінзбурзькрю

(посв. № 372)

О.В. Ковальчуком

(посв. № 353)

О.В. Бондаренком

(посв. № 59)

С.Д. Гривком

(посв. № 110)

Ю.М. Гришиною

(посв. № 246)

Д.А. Наталухою

(посв. № 14)

О.М. Ткаченком

(посв. № 342)

Б.Г. Торохтієм

(посв. № 101)

В. А. Медяником

(посв. № 242)

О. В. Салійчуком

(посв. № 301)

Л. М. Білозір

(посв. № 230)

Ю. Г. Кісєлем

(посв. № 42)

М. В. Нікітіною

(посв. № 288)

М. Б. Радуцьким

(посв. № 18)

Г.М. Третьяковою

(посв. № 53)

Закон УкраЇни
Про внесення змін до Закону України
«Про публічні закупівлі» щодо посилення державного фінансового контролю

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. У Законі України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89; 2019 р., № 45, ст. 289) внести такі зміни:

1) у статті 7:

пункт 1 частини другої після слів «договір про закупівлю» доповнити словами «а також наявність оприлюдненого в електронній системі закупівель висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, про результати моніторингу процедури закупівлі»;

пункт 2 частини другої доповнити абзацом такого змісту:

«наявності оприлюдненого в електронній системі закупівель висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, про результати моніторингу процедури закупівлі із зобов’язанням про усунення порушення (порушень) законодавства шляхом відміни тендеру, розірвання договору про закупівлю у разі якщо такі порушення не усунуті замовником і висновок не скасовано у судовому порядку»;

частину другу доповнити пунктом 3 такого змісту:

«3) не приймає платіжні доручення до виконання та припиняє реєстрацію бюджетних зобов’язань і платежів за договорами про закупівлю, укладеними за результатами проведення процедур закупівель, в яких у висновку про результати моніторингу процедури закупівлі встановлені зобов’язання про усунення порушення (порушень) законодавства шляхом відміни тендеру, розірвання договору про закупівлю у разі якщо такі порушення не усунуті замовником і висновок не скасовано у судовому порядку»;

частину третю після слів «відсутності звіту про результати проведення закупівлі» доповнити словами «наявності оприлюдненого в електронній системі закупівель висновку про результати моніторингу процедури закупівлі із зобов’язанням про усунення порушення (порушень) законодавства шляхом відміни тендеру, розірвання договору про закупівлю у разі якщо такі порушення не усунуті замовником і висновок не скасовано у судовому порядку»;

2) частину першу статті 43 доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5) укладення договору (додаткових угод) за результатами проведення процедури закупівлі у разі наявності висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, про результати моніторингу процедури закупівлі із зобов’язанням про усунення порушення (порушень) законодавства шляхом відміни тендеру, розірвання договору про закупівлю якщо такі порушення не усунуті замовником і висновок не скасовано у судовому порядку».

ІІ. Прикінцеві положення.

  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести власні нормативно-правові акти та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради  
України

Р. СТЕФАНЧУК


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо посилення державного фінансового контролю

Чинна редакція

Редакція з урахуванням запропонованих змін

Закон України «Про публічні закупівлі»

Стаття 7. Державне регулювання, контроль у сфері закупівель та громадський контроль

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, вживає таких заходів:

1) до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність річного плану, договору про закупівлю та звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель, що підтверджують проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та за результатами якої укладено договір про закупівлю;

2) не допускає здійснення платежів із рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у випадках:

відсутності або невідповідності встановленим законодавством вимогам необхідних документів, передбачених пунктом 1 цієї частини;

відміни процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі/спрощеної закупівлі недійсною та/або договору про закупівлю нікчемним;

оскарження відповідно до статті 18 цього Закону на період призупинення процедури закупівлі;

наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 цього Закону.

Норма відсутня

Перевірка наявності документів, зазначених у пункті 1 цієї частини, проводиться шляхом перегляду документів, розміщених в електронній системі закупівель.

Норма відсутня

3. Банки під час оплати за договорами про закупівлю перевіряють наявність звіту про результати проведення закупівлі шляхом його перегляду в електронній системі закупівель. У разі відсутності звіту про результати проведення закупівлі платіжне доручення вважається оформленим неналежним чином.

 

Стаття 7. Державне регулювання, контроль у сфері закупівель та громадський контроль

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, вживає таких заходів:

1) до здійснення оплати за договором про закупівлю перевіряє наявність річного плану, договору про закупівлю та звіту про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель, що підтверджують проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та за результатами якої укладено договір про закупівлю, а також наявність оприлюдненого в електронній системі закупівель висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, про результати моніторингу процедури закупівлі;

2) не допускає здійснення платежів із рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у випадках:

відсутності або невідповідності встановленим законодавством вимогам необхідних документів, передбачених пунктом 1 цієї частини;

відміни процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі/спрощеної закупівлі недійсною та/або договору про закупівлю нікчемним;

оскарження відповідно до статті 18 цього Закону на період призупинення процедури закупівлі;

наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 цього Закону;

наявності оприлюдненого в електронній системі закупівель висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, про результати моніторингу процедури закупівлі із зобов’язанням про усунення порушення (порушень) законодавства шляхом відміни тендеру, розірвання договору про закупівлю у разі якщо такі порушення не усунуті замовником і висновок не скасовано у судовому порядку.

Перевірка наявності документів, зазначених у пункті 1 цієї частини, проводиться шляхом перегляду документів, розміщених в електронній системі закупівель.

3) не приймає платіжні доручення до виконання та припиняє реєстрацію бюджетних зобов’язань і платежів за договорами про закупівлю, укладеними за результатами проведення процедур закупівель, в яких у висновку про результати моніторингу процедури закупівлі встановлені зобов’язання про усунення порушення (порушень) законодавства шляхом відміни тендеру, розірвання договору про закупівлю у разі якщо такі порушення не усунуті замовником і висновок не скасовано у судовому порядку.

3. Банки під час оплати за договорами про закупівлю перевіряють наявність звіту про результати проведення закупівлі шляхом його перегляду в електронній системі закупівель. У разі відсутності звіту про результати проведення закупівлі, наявності оприлюдненого в електронній системі закупівель висновку про результати моніторингу процедури закупівлі із зобов’язанням про усунення порушення (порушень) законодавства шляхом відміни тендеру, розірвання договору про закупівлю у разі якщо такі порушення не усунуті замовником і висновок не скасовано у судовому порядку, платіжне доручення вважається оформленим неналежним чином.

Стаття 43. Нікчемність договору про закупівлю

1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:

1) якщо замовник уклав договір про закупівлю до/без проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі згідно з вимогами цього Закону;

2) укладення договору з порушенням вимог частини четвертої статті 41 цього Закону;

3) укладення договору в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону;

4) укладення договору з порушенням строків, передбачених частинами п’ятою і шостою статті 33 та частиною сьомою статті 40 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 цього Закону.

Норма відсутня

Стаття 43. Нікчемність договору про закупівлю

1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:

1) якщо замовник уклав договір про закупівлю до/без проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі згідно з вимогами цього Закону;

2) укладення договору з порушенням вимог частини четвертої статті 41 цього Закону;

3) укладення договору в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 цього Закону;

4) укладення договору з порушенням строків, передбачених частинами п’ятою і шостою статті 33 та частиною сьомою статті 40 цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 цього Закону;

5) укладення договору (додаткових угод) за результатами проведення процедури закупівлі у разі наявності висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, про результати моніторингу процедури закупівлі із зобов’язанням про усунення порушення (порушень) законодавства шляхом відміни тендеру, розірвання договору про закупівлю якщо такі порушення не усунуті замовником і висновок не скасовано у судовому порядку.

Народний депутат України                                                                                    

Василевська-Смаглюк О.М.
(посв. № 302)

Д.О. Гетманцевим

(посв. № 20)

М.М. Лабою

(посв. № 276)

А.А. Клочком

(посв. № 80)

В.Ю. Безгіним

(посв. № 25)

О.О. Шуляк

(посв. № 13)

О.В. Криворучкіною

(посв. № 247)

Л.В. Забуранною

(посв. № 417)

Д.В. Люботою

(посв. № 378)

І.П. Фрісом

(посв. № 290)

В.О. Кінзбурзькрю

(посв. № 372)

О.В. Ковальчуком

(посв. № 353)

О.В. Бондаренком

(посв. № 59)

С.Д. Гривком

(посв. № 110)

Ю.М. Гришиною

(посв. № 246)

Д.А. Наталухою

(посв. № 14)

О.М. Ткаченком

(посв. № 342)

Б.Г. Торохтієм

(посв. № 101)

В. А. Медяником

(посв. № 242)

О. В. Салійчуком

(посв. № 301)

Л. М. Білозір

(посв. № 230)

Ю. Г. Кісєлем

(посв. № 42)

М. В. Нікітіною

(посв. № 288)

М. Б. Радуцьким

(посв. № 18)

Г.М. Третьяковою

(посв. № 53)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України про внесення змін до Закону України

«Про публічні закупівлі» щодо посилення державного фінансового контролю

1.   Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Закон України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Орган державного фінансового контролю забезпечує проведення моніторингу процедури закупівлі, який полягає в аналізі дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель під час проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та протягом його дії з метою запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель.

Відповідно до статті 8 Закону «Порядок здійснення моніторингу процедур публічних закупівель» за результатами моніторингу процедури закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю складає та підписує висновок про результати моніторингу процедури закупівлі (далі – висновок), що затверджується керівником органу державного фінансового контролю або його заступником. Такий висновок підлягає оприлюдненню в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня його складання.

У висновку за результатами моніторингу процедури закупівлі зазначається, зокрема: опис порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявленого за результатами моніторингу процедури закупівлі та зобов’язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель.

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення органом державного фінансового контролю висновку замовник оприлюднює через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявлених порушень.

Частиною дев’ятою статті 8 Закону передбачено, що у разі підтвердження органом державного фінансового контролю факту усунення замовником порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, про що цей орган зазначає в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення замовником відповідної інформації в електронній системі закупівель, службова (посадова) особа замовника та/або уповноважена особа замовника не притягається до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель з порушень, що були усунуті замовником відповідно до висновку.

Відповідно до частини одинадцятої статті 8, якщо замовник не усунув визначене у висновку порушення, що призвело до невиконання ним вимог, передбачених цим Законом, а також висновок не оскаржено до суду, орган державного фінансового контролю після закінчення строку на оскарження до суду, визначеного у частині десятій цієї статті, за результатами моніторингу вчиняє дії щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Водночас ненадання персональних даних особою, що вчинила адміністративне правопорушення за статтею 16414 КУпАП, позбавляє посадових осіб органу державного фінансового контролю права притягнути до адміністративної відповідальності винних осіб та/або належним чином скласти адміністративний протокол та направити його до судових органів для прийняття відповідних рішень.

Таким чином, замовник не усуває визначене у висновку за результатами моніторингу порушення, а орган державного фінансового контролю через ненадання персональних даних порушників не має можливості притягнути до визначеної законом відповідальності осіб, що вчинили порушення законодавства.

Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи упродовж 2020 року здійснили моніторинг 9,7 тис. процедур закупівель загальною вартістю 178,1 млрд гривень.

За результатами моніторингу процедур закупівель виявлено порушення законодавства, допущені замовниками під час здійснення 8,7 тис. закупівель, загальною вартістю 148,7 млрд грн, зокрема, у 5,4 тис закупівель допущено порушення, які вплинули на результати закупівель очікуваною вартістю 73,95 млрд гривень.

На виконання зобов’язань Держаудитслужби щодо усунення порушень законодавства Замовники вжили заходів шляхом відміни 1,6 тис. торгів загальною очікуваною вартістю 10,5 млрд грн та розірвання 1,4 тис. договорів на загальну суму 3,0 млрд гривень.

Отже, за результатами моніторингу здійсненого в 2020 році Замовники не усунули порушення, виявлені під час проведення 5,6 тис. закупівель (або 65,3 % до загальної кількості процедур, в яких виявлено порушення законодавства у сфері закупівель) загальною очікуваною вартістю 135,2 млрд гривень.

При цьому, 589 висновків про результати моніторингу процедури закупівлі замовники оскаржили до суду.

Слід зазначити, що за наявності рішень суду, які набрали законної сили та якими визнано правомірними висновки про результати моніторингу 28 процедур закупівель, складеними лише посадовими особами апарату Держаудитслужби, Замовники не вжили заходів щодо усунення порушень шляхом розірвання договорів загальною вартістю 3,7 млрд грн та прийняли рішення про здійснення оплати за такими договорами.

Поряд із цим, проблема посилюється тим, що за договорами про закупівлю (з додатковими угодами), які укладені з порушенням законодавства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та банківські установи здійснюють оплати.

З огляду на зазначене, потребує законодавчого визначення механізм зупинення виплат, які здійснюються за договорами, які укладені з порушенням законодавства, допущення яких замовником спотворює основні принципи закупівель, що визначені Законом (добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; запобігання корупційним діям і зловживанням).

Статтею 7 Закону органи Казначейства покладено функцію контролю у сфері закупівель шляхом недопущення здійснення платежів із рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у визначених випадках.

Підставою для проведення платежів є перевірка наявності розміщених в електронній системі закупівель документів.

Положення статті 7 Закону, норми Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 року № 1407, та Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Мінфіну від 23 серпня 2012 року № 938, не передбачають підстав недопущення здійснення платежів із рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у випадку наявності оприлюдненого в електронній системі закупівель висновку про результати моніторингу процедури закупівлі з встановленими порушеннями законодавства у сфері публічних закупівель, які не усунуті замовником, та висновок не визнано протиправним та не скасовано у судовому порядку.

Таким чином, потребує законодавчого врегулювання механізм зупинення органами казначейства та банківськими установами оплат, які здійснюються за договорами (додатковими угодами) укладеними за результатами проведення процедур закупівель, в яких у висновку про результати моніторингу процедури закупівлі встановлені зобов’язання про усунення порушення (порушень) законодавства шляхом відміни тендеру, розірвання договору про закупівлю у разі якщо такі порушення не усунуті замовником і висновок не скасовано у судовому порядку.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Метою проекту є забезпечення прозорого здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, які забезпечують ефективне та економне використання фінансових ресурсів замовника для задоволення потреб, упередження втрат фінансових ресурсів у процесі публічних закупівель шляхом удосконалення інструментів державного фінансового контролю через законодавче врегулювання проблемних питань, які виникають під час моніторингу процедур закупівель.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом передбачається законодавче врегулювання питання унормування механізму зупинення органами казначейства та банківськими установами оплат, які здійснюються за договорами (додатковими угодами), що укладені з порушенням законодавства про публічні закупівлі, за якими передбачено зобов’язання про усунення порушення (порушень) шляхом розірвання договору, відміни торгів, та які не були усунуті замовником і висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, про результати моніторингу процедури закупівлі не скасовано у судовому порядку.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Закон України «Про публічні закупівлі», Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 року № 1407, Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23 серпня 2012 року № 938.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує фінансування з державного бюджету та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття та реалізація законопроекту сприятиме ефективному та прозорому здійсненню закупівель замовниками, запобіганню проявам корупції у сфері закупівель та розвитку добросовісної конкуренції серед учасників, упередить неефективне використання публічних коштів та втрати фінансових ресурсів.

Забезпечить ефективну реалізацію органами державного фінансового контролю та органами казначейства повноважень, визначених Бюджетним кодексом України та Законом.

Народний депутат України                                               Василевська-Смаглюк О.М. (посв. № 302), Гетманцев Д.О. (посв. № 20), Лаба М.М. (посв. № 276), Клочко А.А. (посв. № 80), Безгін В.Ю. (посв. № 25), Шуляк О.О. (посв. № 13), Криворучкіна О.В. (посв. № 247), Забуранна Л.В. (посв. № 417), Любота Д.В. (посв. № 378), Фріс І.П. (посв. № 290), Кінзбурзька В.О. (посв. № 372), Ковальчук О.В. (посв. № 353), Бондаренко О.В. (посв. № 59), Гривко С.Д. (посв. № 110), Гришина Ю.М. (посв. № 246), Наталуха Д.А. (посв. № 14), Ткаченко О.М. (посв. № 342), Торохтій Б.Г. (посв. № 101), Медяник В. А. (посв. № 242), Салійчук О. В. (посв. № 301), Білозір Л. М. (посв. № 230), Кісєль Ю. Г. (посв. № 42), Нікітіна М. В. (посв. № 288), Радуцький М. Б. (посв. № 18), Третьякова Г.М. (посв. № 53)