Постанова НКРЕКП Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

05.10.2018  № 1177

Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1244 від 27.06.2019
№ 547 від 03.03.2020
№ 1968 від 30.10.2020
№ 2387 від 09.12.2020
№ 16 від 11.01.2021
№ 1505 від 09.09.2021
№ 2028 від 10.11.2021
№ 56 від 18.01.2022
№ 343 від 09.03.2022}

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування цін на універсальні послуги, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКПО. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
05.10.2018 № 1177
(у редакції постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг,
від 03.03.2020 № 547)

ПОРЯДОК
формування цін на універсальні послуги

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок поширюється на постачальників універсальних послуг та визначає механізм формування цін на електричну енергію для побутових та малих непобутових споживачів під час надання універсальних послуг.

1.2. Універсальні послуги надаються постачальником універсальних послуг виключно побутовим та малим непобутовим споживачам.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

розрахунковий місяць – календарний місяць, у якому визначається ціна на універсальні послуги.

{Абзац другий пункту 1.3 глави 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1968 від 30.10.2020}

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії», Правилах ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Кодексі систем розподілу, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, і Правилах роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

1.4. Ціна на універсальні послуги включає ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу на відповідному класі напруги згідно з укладеними договорами про надання послуг.

1.5. Розрахунок ціни на універсальні послуги та всіх її складових здійснюється без урахування податку на додану вартість.

1.6. Постачальник універсальних послуг формує ціни на універсальні послуги на розрахунковий місяць і оприлюднює їх та їх складові на своєму офіційному вебсайті в мережі Інтернет та на своїх інформаційних стендах у центрах обслуговування споживачів не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування.

{Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1968 від 30.10.2020}

1.7. Споживачі електричної енергії розподіляються за двома класами відповідно до встановленого чинним законодавством порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги, та поділяються на дві групи:

1-а група – непобутові споживачі (для цього Порядку – малі непобутові споживачі),

2-а група –  побутові споживачі.

1.8. Постачальник універсальних послуг надає НКРЕКП електронною поштою розрахунок ціни на універсальні послуги, розрахунок прогнозованої ціни закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії або прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію до дати початку дії нового ринку електричної енергії на розрахунковий місяць не пізніше 10 числа попереднього розрахункового місяця.

{Пункт 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1968 від 30.10.2020, № 1505 від 09.09.2021}

2. Розрахунок ціни на універсальні послуги

2.1. У рамках покладення спеціальних обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів відпуск електричної енергії побутовим споживачам здійснюється постачальником універсальних послуг за фіксованими цінами.

2.2. Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до електричних мереж на території ліцензованої діяльності оператора системи розподілу, ЦУПj1, розраховується за формулою

(1)
деклас напруги споживача;
прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії постачальником універсальних послуг для постачання малим непобутовим споживачам, грн/МВт•год, що визначається за формулою
(2)
деціна «індекс РДН BASE» на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, яка визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год;
прогнозний обсяг купівлі електричної енергії постачальником універсальних послуг за результатами проведення електронних аукціонів у ДП «НАЕК «Енергоатом» у рамках виконання спеціальних обов’язків на розрахунковий місяць, МВт·год;


місячний індекс базового навантаження на ринку двосторонніх договорів у торговій зоні «ОЕС Україна» на місяць, що передував розрахунковому місяцю, який оприлюднюється ТОВ «Українська енергетична біржа» на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год;


обсяг електричної енергії, що відповідає базовому графіку навантаження малих непобутових споживачів та визначається на рівні 50 % обсягів фактичного споживання малих непобутових споживачів, у торговій зоні «ОЕС України» місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, МВт·год;
середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України», що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год:

на грудень 2021 року та січень 2022 року – за перші 10 діб попереднього розрахункового місяця;

з лютого 2022 року – за період з дев’ятого числа місяця, що передував місяцю перед розрахунковим, до восьмого числа (включно) попереднього розрахункового місяця;
коефіцієнт, що враховує графік купівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» постачальника універсальних послуг та становить – 1,1 відносних одиниць;
прогнозний обсяг корисного відпуску малим непобутовим та побутовим споживачам постачальника універсальних послуг у розрахунковому місяці на території торгової зони «ОЕС України», МВт·год;
коефіцієнт, що враховує обсяг та вартість небалансів електричної енергії в торговій зоні «ОЕС України», визначається у відносних одиницях (з округленням до чотирьох знаків після коми) за формулою
(3)
деобсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, на території торгової зони «ОЕС України», МВт·год;
фактичний обсяг купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, на території торгової зони «ОЕС України», МВт·год;
коефіцієнт, що враховує граничний відносний обсяг небалансів електричної енергії та становить – 0,03 відносних одиниці;
коефіцієнт, що враховує обсяг похибки прогнозування виробітку електричної енергії приватних домогосподарств та становить – 0,1 відносних одиниці;
коефіцієнт, що враховує граничне відносне відхилення цін небалансів електричної енергії від цін електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» та становить – 0,3 відносних одиниці;
середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС», що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год:

на грудень 2021 року та січень 2022 року – за перші 10 діб попереднього розрахункового місяця;

з лютого 2022 року – за період з дев’ятого числа місяця, що передував місяцю перед розрахунковим, до восьмого числа (включно) попереднього розрахункового місяця;
прогнозний обсяг корисного відпуску малим непобутовим та побутовим споживачам постачальника універсальних послуг у розрахунковому місяці на території торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС», МВт·год;
коефіцієнт, що враховує обсяг та вартість небалансів електричної енергії в торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС», визначається у відносних одиницях (з округленням до чотирьох знаків після коми) за формулою
(4)
деобсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, на території торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС», МВт·год;
фактичний обсяг купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, на території торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС», МВт·год;
коефіцієнт, що враховує граничне відносне відхилення цін небалансів електричної енергії від цін електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» та становить – 0,1 відносних одиниці;
відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.3 цієї глави, грн;
прогнозний обсяг корисного відпуску малим непобутовим та побутовим споживачам постачальника універсальних послуг на розрахунковий місяць на території торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС», МВт·год;
тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений НКРЕКП, грн/МВт·год;
тариф на послуги з розподілу електричної енергії на j-тому класі напруги, встановлений НКРЕКП, грн/МВт·год;
тариф на послуги постачальника універсальних послуг, визначений за результатами проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг або встановлений НКРЕКП, якщо конкурс з визначення постачальника універсальних послуг не відбувся, грн/МВт·год.

{Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2028 від 10.11.2021, № 56 від 18.01.2022}

2.3. Відхилення величини сплати за куповану електричну енергію розраховується за формулою

(5)
дефактична ціна купівлі електричної енергії у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг, грн/МВт•год, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.4 цієї глави;
прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії для малих непобутових та побутових споживачів у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, не скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, грн/МВт•год, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.5 цієї глави;
фактичний корисний відпуск електричної енергії малим непобутовим та побутовим споживачам постачальника універсальних послуг у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, на території торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС», МВт•год.

{Абзац шостий пункту 2.3 глави 2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 343 від 09.03.2022}

{Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 343 від 09.03.2022}

2.4. Фактична ціна купівлі електричної енергії у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг визначається за формулою

(6)
деціна «індекс РДН BASE» на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» у місяці, що передував п’ятьом місяцям перед розрахунковим, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
фактичний обсяг купівлі електричної енергії постачальником універсальних послуг за результатами проведення електронних аукціонів у ДП «НАЕК «Енергоатом» у рамках виконання спеціальних обов’язків у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, МВт•год;
місячний індекс базового навантаження на ринку двосторонніх договорів у торговій зоні «ОЕС Україна», який оприлюднюється ТОВ «Українська енергетична біржа» на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, грн/МВт·год;
обсяг електричної енергії, що відповідає базовому графіку навантаження малих непобутових споживачів та визначається на рівні 50 % обсягів фактичного споживання малих непобутових споживачів, у торговій зоні «ОЕС України» у місяці, що передував п’ятьом місяцям перед розрахунковим, на території торгової зони «ОЕС України», МВт·год;
ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
залишковий обсяг електричної енергії в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, на території торгової зони «ОЕС України», МВт•год, що розраховується за формулою
(7)
дефактичний обсяг споживання електричної енергії малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, на території торгової зони «ОЕС України», МВт•год;
фактичний обсяг купівлі електричної енергії постачальником універсальних послуг за результатами проведення електронних аукціонів у ДП «НАЕК «Енергоатом» у рамках виконання спеціальних обов’язків в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, МВт•год;
обсяг електричної енергії, що відповідає базовому навантаженню малих непобутових споживачів в i-ту годину l-тої доби місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, який визначається шляхом ділення 50 % обсягів фактичного споживання малих непобутових споживачів на території торгової зони «ОЕС України» у місяці, що передував п’ятьом місяцям перед розрахунковим, на кількість годин місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, МВт•год;
ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину
l-тої доби місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, на території торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС», МВт•год.

{Пункт 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 56 від 18.01.2022, № 343 від 09.03.2022}

2.5. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії для малих непобутових та побутових споживачів у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, не скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, визначається за формулою

(8)
депрогнозний обсяг купівлі електричної енергії постачальником універсальних послуг за результатами проведення електронних аукціонів у ДП «НАЕК «Енергоатом» у рамках виконання спеціальних обов’язків на місяць, що передував двом місяцям перед розрахунковим, МВт•год;
місячний індекс базового навантаження на ринку двосторонніх договорів у торговій зоні «ОЕС Україна», який оприлюднюється ТОВ «Українська енергетична біржа» на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, у місяці, що передував трьом місяцям перед розрахунковим, грн/МВт·год;
обсяг електричної енергії, що відповідає базовому графіку навантаження малих непобутових споживачів та визначається на рівні 50 % обсягів фактичного споживання малих непобутових споживачів, у торговій зоні «ОЕС України» на місяць, що передував п’яти місяцям перед розрахунковим на території торгової зони «ОЕС України», МВт·год;
середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» за період з дев’ятого числа місяця, що передував чотирьом місяцям перед розрахунковим, до восьмого числа (включно) місяця, що передував трьом місяцям перед розрахунковим, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год;
прогнозний обсяг споживання електричної енергії малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг на місяць, що передував двом місяцям перед розрахунковим, на території торгової зони «ОЕС України», МВт•год;
середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» за період з дев’ятого числа місяця, що передував чотирьом місяцям перед розрахунковим, до восьмого числа (включно) місяця, що передував трьом місяцям перед розрахунковим, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год;
прогнозний обсяг споживання електричної енергії малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг на місяць, що передував двом місяцям перед розрахунковим, на території торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС», МВт•год;
прогнозний обсяг споживання електричної енергії малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг на місяць, що передував двом місяцям перед розрахунковим, на території торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС», МВт•год.

{Пункт 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2028 від 10.11.2021, № 56 від 18.01.2022}

{Пункт 2.6 глави 2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 56 від 18.01.2022}

{Пункт 2.7 глави 2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 56 від 18.01.2022}

{Пункт 2.8 глави 2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 56 від 18.01.2022}

{Пункт 2.9 глави 2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 56 від 18.01.2022}

{Пункт 2.10 глави 2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 56 від 18.01.2022}

2.6. При визначенні ціни на універсальні послуги на квітень 2022 року відхилення величини сплати за куповану електричну енергію розраховується за формулою

(9)
де фактична ціна купівлі електричної енергії у січні 2022 року з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг, грн/МВт·год, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.7 цієї глави;
прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії для малих непобутових та побутових споживачів на січень 2022 року, не скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, грн/МВт·год, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.8 цієї глави;
коригування відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, яке враховано при розрахунку ціни на універсальні послуги на березень 2022 року, грн, що визначається за формулою
(10)
де фактична ціна купівлі електричної енергії у грудні 2021 року з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг, грн/МВт·год, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.7 цієї глави;
фактична ціна купівлі електричної енергії у грудні 2021 року з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг, яка була врахована у відхиленні величини сплати за куповану електричну енергію при визначенні ціни на універсальні послуги на березень 2022 року, грн/МВт·год;
фактичний корисний відпуск електричної енергії малим непобутовим та побутовим споживачам постачальника універсальних послуг у грудні 2021 року на території торгових зон «ОЕС України» та «Острів Бурштинської ТЕС», МВт·год.

{Главу 2 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2028 від 10.11.2021; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 343 від 09.03.2022}

2.7. Фактична ціна купівлі електричної енергії у грудні 2021 року та січні 2022 року з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг визначається за формулою

(11)
дезалишковий обсяг електричної енергії в і-ту годину l-тої доби грудня 2021 року (січня 2022 року) на території торгової зони «ОЕС України», що розраховується як різниця між фактичним обсягом споживання електричної енергії малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби грудня 2021 року (січня 2022 року) на території торгової зони «ОЕС України» та фактичним обсягом купівлі електричної енергії постачальником універсальних послуг за результатами проведення електронних аукціонів у ДП «НАЕК «Енергоатом» у рамках виконання спеціальних обов’язків у відповідну годину відповідної доби грудня 2021 року (січня 2022 року), МВт•год.

{Главу 2 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2028 від 10.11.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 56 від 18.01.2022; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 343 від 09.03.2022}

2.8. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії для малих непобутових та побутових споживачів на січень 2022 року, не скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, визначається за формулою

  (12)
десередньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» за перші 10 діб грудня 2021 року, яка визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год;
середньозважена ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» за перші 10 діб грудня 2021 року, яка визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт·год.

{Пункт 2.8 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 343 від 09.03.2022}

2.9. При визначенні цін на універсальні послуги на травень 2022 року відхилення величини сплати за куповану електричну енергію розраховується за формулою

(13)
дефактична ціна купівлі електричної енергії у лютому 2022 року, з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг, грн/МВт·год, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.10 цієї глави;
прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії для малих непобутових та побутових споживачів на лютий 2022 року (при розрахунку ціни на травень 2022 року) не скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, грн/МВт·год, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.11 цієї глави.

{Главу 2 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 56 від 18.01.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 343 від 09.03.2022}

2.10. Фактична ціна купівлі електричної енергії у лютому 2022 року, з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг, визначається за формулою

(14)
дезалишковий обсяг електричної енергії в і-ту годину l-тої доби у лютому 2022 року на території торгової зони «ОЕС України», що розраховується як різниця між фактичним обсягом споживання електричної енергії малими непобутовими та побутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби у лютому 2022 року на території торгової зони «ОЕС України» та фактичним обсягом купівлі електричної енергії постачальником універсальних послуг за результатами проведення електронних аукціонів у ДП «НАЕК «Енергоатом» у рамках виконання спеціальних обов’язків у відповідну годину відповідної доби у лютому 2022 року, МВт•год.

{Главу 2 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 56 від 18.01.2022}

2.11. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії для малих непобутових та побутових споживачів на лютий 2022 року (при розрахунку ціни на травень 2022 року) не скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, визначається за формулою

(15)

{Главу 2 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 56 від 18.01.2022}

2.12. Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи передачі,  , розраховується за формулою
(16).

{Глава 2 в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1968 від 30.10.2020, № 1505 від 09.09.2021}

{Порядок в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 547 від 03.03.2020}

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики


А. Гудаченко