Постанова НКРЕКП Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

05.10.2018  № 1177

Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1244 від 27.06.2019
№ 547 від 03.03.2020
№ 1968 від 30.10.2020
№ 2387 від 09.12.2020
№ 16 від 11.01.2021}

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування цін на універсальні послуги, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКПО. Кривенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
05.10.2018 № 1177
(у редакції постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг,
від 03.03.2020 № 547)

ПОРЯДОК
формування цін на універсальні послуги

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок поширюється на постачальників універсальних послуг та визначає механізм формування цін на електричну енергію для побутових та малих непобутових споживачів під час надання універсальних послуг.

1.2. Універсальні послуги надаються постачальником універсальних послуг виключно побутовим та малим непобутовим споживачам.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

розрахунковий місяць – календарний місяць, у якому визначається ціна на універсальні послуги.

{Абзац другий пункту 1.3 глави 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1968 від 30.10.2020}

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії», Правилах ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308, Кодексі систем розподілу, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, і Правилах роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

1.4. Ціна на універсальні послуги включає ціну купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії, ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, ціни (тарифи) на послуги оператора системи передачі та оператора системи розподілу на відповідному класі напруги згідно з укладеними договорами про надання послуг.

1.5. Розрахунок ціни на універсальні послуги та всіх її складових здійснюється без урахування податку на додану вартість.

1.6. Постачальник універсальних послуг формує ціни на універсальні послуги на розрахунковий місяць і оприлюднює їх та їх складові на своєму офіційному вебсайті в мережі Інтернет та на своїх інформаційних стендах у центрах обслуговування споживачів не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування.

{Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1968 від 30.10.2020}

1.7. Споживачі електричної енергії розподіляються за двома класами відповідно до встановленого чинним законодавством порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги, та поділяються на дві групи:

1-а група – непобутові споживачі (для цього Порядку – малі непобутові споживачі),

2-а група –  побутові споживачі.

1.8. Постачальник універсальних послуг надає НКРЕКП електронною поштою розрахунок ціни на універсальні послуги, розрахунок прогнозованої ціни закупівлі електричної енергії на ринках електричної енергії або прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію до дати початку дії нового ринку електричної енергії на розрахунковий місяць не пізніше 10 числа попереднього розрахункового місяця.

{Пункт 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1968 від 30.10.2020}

2. Розрахунок ціни на універсальні послуги

2.1. У рамках покладення спеціальних обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів відпуск електричної енергії побутовим споживачам здійснюється постачальником універсальних послуг за фіксованими цінами.

2.2. Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи розподілу ЦУПj1, розраховується за формулою

(1)
деклас напруги споживача;
прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії постачальником універсальних послуг для постачання малим непобутовим споживачам, грн/МВт•год, що визначається за формулою
(2)
коефіцієнт, що враховує граничний відносний обсяг небалансів електричної енергії, – 0,03 відносних одиниці;
коефіцієнт, що враховує граничне відносне відхилення цін небалансів електричної енергії від цін електричної енергії на ринку «на добу наперед», – 0,25 відносних одиниці;
деціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, на території торгової зони «ОЕС України», МВт•год;
ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
бсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував двом місяцям перед розрахунковим, на території торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС», МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби місяця, що був за два місяці перед розрахунковим, МВт•год;
відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.3 цієї глави, грн;
прогнозний обсяг корисного відпуску малим непобутовим споживачам  універсальних послуг на розрахунковий місяць, МВт•год;
тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений НКРЕКП, грн/МВт•год;
тариф на послуги з розподілу електричної енергії на j-тому класі напруги, встановлений НКРЕКП, грн/МВт•год;
тариф на послуги постачальника універсальних послуг, визначений за результатами проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг або, якщо конкурс з визначення постачальника універсальних послуг не відбувся, встановлений НКРЕКП, грн/МВт•год.

{Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2387 від 09.12.2020}

2.3. Відхилення величини сплати за куповану електричну енергію розраховується за формулою

(3)
десередня ціна на електричну енергію, що склалася на ринку «на добу наперед», у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг, грн/МВт•год, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.4 цієї глави;
прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії для малих непобутових споживачів у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, не скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, грн/МВт•год;
фактичний корисний відпуск електричної енергії малим непобутовим споживачам постачальника універсальних послуг у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, МВт•год.

При визначенні цін на універсальні послуги на січень – березень 2021 року відхилення величини сплати за куповану електричну енергію визначається відповідно до пункту 2.6 цієї глави.

2.4. Середня ціна на електричну енергію, що склалася на ринку «на добу наперед», у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг визначається за формулою

(4)

2.5. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії для малих непобутових споживачів у місяці, що передував двом місяцям перед розрахунковим, не скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, визначається за формулою

(5)
деціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував п’ятьом місяцям перед розрахунковим, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував п’ятьом місяцям перед розрахунковим, на території торгової зони «ОЕС України», МВт•год;
ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував п’ятьом місяцям перед розрахунковим, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував п’ятьом місяцям перед розрахунковим, на території торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС», МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби місяця, що передував п’ятьом місяцям перед розрахунковим, МВт•год.

2.6. При визначенні цін на універсальні послуги на січень 2021 року відхилення величини сплати за куповану електричну енергію розраховується за формулою{Абзац перший пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 16 від 11.01.2021}

(6)
девідхилення величини сплати за куповану електричну енергію, що склалося у III кварталі 2020 року, грн, що визначається за формулою
(7)
десередня ціна на електричну енергію, що склалася на ринку «на добу наперед», у III кварталі 2020 року з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.7 цієї глави, грн/МВт•год;
прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії для малих непобутових споживачів у III кварталі 2020 року, не скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.8 цієї глави грн/МВт•год;
фактичний корисний відпуск електричної енергії малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг у III кварталі 2020 року, МВт•год.

2.7. Середня ціна на електричну енергію, що склалася на ринку «на добу наперед», у III кварталі 2020 року з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг визначається за формулою

(8)
деціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» в і-ту годину l-тої доби n-го місяця III кварталу 2020 року, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби n-го місяця III кварталу 2020 року, на території торгової зони «ОЕС України», МВт•год;
ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» в і-ту годину l-тої доби n-го місяця III кварталу 2020 року, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби n-го місяця III кварталу 2020 року, на території торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС», МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби n-го місяця III кварталу 2020 року, МВт•год.

2.8. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії для малих непобутових споживачів у III кварталі 2020 року, не скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, визначається за формулою

(9)
деціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» в і-ту годину l-тої доби першого місяця II кварталу 2020 року, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби першого місяця II кварталу 2020 року, на території «ОЕС України», МВт•год;
ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» в і-ту годину l-тої доби першого місяця  II кварталу 2020 року, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби першого місяця II кварталу 2020 року, на території торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС», МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби першого місяця II кварталу 2020 року, МВт•год.

2.9. При визначенні цін на універсальні послуги на лютий-березень 2021 року відхилення величини сплати за куповану електричну енергію розраховується за формулою

(10)

{Главу 2 доповнено новим пунктом 2.9 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 16 від 11.01.2021}

2.10. При визначенні цін на універсальні послуги на квітень – вересень 2021 року відхилення величини сплати за куповану електричну енергію розраховується за формулою

(11)
десередня ціна на електричну енергію, що склалася на ринку «на добу наперед», у листопаді 2020 року з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.11 цієї глави, грн/МВт•год;
прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії для малих непобутових споживачів у листопаді 2020 року, не скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.12 цієї глави, грн/МВт•год;
фактичний корисний відпуск електричної енергії малим непобутовим споживачам постачальника універсальних послуг у листопаді 2020 року, МВт•год;
середня ціна на електричну енергію, що склалася на ринку «на добу наперед», у грудні 2020 року з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.13 цієї глави, грн/МВт•год;
прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії для малих непобутових споживачів у грудні 2020 року, не скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, що визначається за формулою, наведеною у пункті 2.14 цієї глави, грн/МВт•год;
фактичний корисний відпуск електричної енергії малим непобутовим споживачам постачальника універсальних послуг у грудні 2020 року, МВт•год.

{Главу 2 доповнено новим пунктом 2.10 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 16 від 11.01.2021}

2.11. Середня ціна на електричну енергію, що склалася на ринку «на добу наперед», у листопаді 2020 року з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг визначається за формулою

(12)
деціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» в і-ту годину l-тої доби  листопада 2020 року, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби  листопада 2020 року, на території торгової зони «ОЕС України», МВт•год;
ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» в і-ту годину l-тої доби листопада 2020 року, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби  листопада 2020 року, на території торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС», МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби  листопада 2020 року, МВт•год.

{Главу 2 доповнено новим пунктом 2.11 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 16 від 11.01.2021}

2.12. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії для малих непобутових споживачів у листопаді 2020 року, не скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, визначається за формулою

(13)
деціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» в і-ту годину l-тої доби липня 2020 року, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби липня 2020 року, на території «ОЕС України», МВт•год;
ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» в і-ту годину l-тої доби липня 2020 року, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби липня 2020 року, на території торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС», МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби липня 2020 року, МВт•год.

{Главу 2 доповнено новим пунктом 2.12 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 16 від 11.01.2021}

2.13. Середня ціна на електричну енергію, що склалася на ринку «на добу наперед», у грудні 2020 року з урахуванням фактичного графіка споживання електричної енергії малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг визначається за формулою

(14)
деціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» в і-ту годину l-тої доби грудня 2020 року, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби грудня 2020 року, на території торгової зони «ОЕС України», МВт•год;
ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» в і-ту годину l-тої доби грудня 2020 року, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби  грудня 2020 року, на території торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС», МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби  грудня 2020 року, МВт•год.

{Главу 2 доповнено новим пунктом 2.13 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 16 від 11.01.2021}

2.14. Прогнозована ціна закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії для малих непобутових споживачів у грудні 2020 року, не скоригована на відхилення величини сплати за куповану електричну енергію, визначається за формулою

(15)
деціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «ОЕС України» в і-ту годину l-тої доби вересня 2020 року, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби вересня 2020 року, на території «ОЕС України», МВт•год;
ціна електричної енергії на ринку «на добу наперед» у торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС» в і-ту годину l-тої доби вересня 2020 року, що визначається та оприлюднюється оператором ринку на його офіційному вебсайті в мережі Інтернет, грн/МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби вересня 2020 року, на території торгової зони «Острів Бурштинської ТЕС», МВт•год;
обсяг електричної енергії, спожитої малими непобутовими споживачами постачальника універсальних послуг в і-ту годину l-тої доби вересня 2020 року, МВт•год.

{Главу 2 доповнено новим пунктом 2.14 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 16 від 11.01.2021}

2.15. Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи передачі Ц1УП_Пер, розраховується за формулою

(16)

{Пункт 2.15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 16 від 11.01.2021}{Глава 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1968 від 30.10.2020}{Порядок в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 547 від 03.03.2020}

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики


А. Гудаченко