Постанова КМУ про деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу admin-ajax-1.png

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2022 р. № 185
Київ

Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 197 від 05.03.2022
№ 268 від 12.03.2022
№ 287 від 16.03.2022
№ 328 від 20.03.2022
№ 359 від 24.03.2022
№ 373 від 26.03.2022
№ 386 від 29.03.2022
№ 404 від 05.04.2022
№ 424 від 09.04.2022
№ 436 від 12.04.2022
№ 528 від 03.05.2022
№ 638 від 27.05.2022
№ 752 від 01.07.2022
№ 817 від 22.07.2022
№ 1178 від 12.10.2022}

Відповідно до статті 12Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що в умовах воєнного стану:

1) акціонерне товариство “Українська залізниця” уповноважується виступати:

замовником під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок власних коштів, коштів державного бюджету, інших залучених коштів для здійснення заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та зменшення дефіциту нафтопродуктів на внутрішньому ринку України, зокрема палива та мастильних матеріалів, електроенергії, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт на об’єктах залізничної інфраструктури та необхідного ремонту тягового і рухомого складу;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 197 від 05.03.2022, № 386 від 29.03.2022, № 638 від 27.05.2022}

платником за тристоронніми договорами, замовником за якими є військові адміністрації та/або центральні органи виконавчої влади, із здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету для задоволення нагальних потреб функціонування держави (на придбання необхідних продовольчих товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, оплату послуг із зберігання та/або переробки зерна);

{Абзац третій підпункту 1 пункту 1 в редакції Постанов КМ № 197 від 05.03.2022, № 268 від 12.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 287 від 16.03.2022, № 328 від 20.03.2022, № 359 від 24.03.2022, № 373 від 26.03.2022, № 404 від 05.04.2022, № 424 від 09.04.2022, № 752 від 01.07.2022, № 817 від 22.07.2022}

комісіонером за багатосторонніми зовнішньоекономічними договорами (контрактами) про закупівлю, що передбачають ввезення на митну територію України в режимі імпорту необхідних продовольчих товарів з числа тих, що визначені в додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 328 “Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану” – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 373 (далі – імпортовані продовольчі товари). Комітентами за зазначеними договорами (контрактами) є військові адміністрації та/або центральні органи виконавчої влади;

{Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 386 від 29.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 752 від 01.07.2022}

2) закупівля товарів, робіт і послуг, визначених підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” з урахуванням таких положень:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1178 від 12.10.2022}

акціонерне товариство “Українська залізниця” самостійно визначає переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг, які здійснюються за рахунок власних та залучених коштів відповідно до внутрішніх положень товариства;

перелік та обсяги закупівлі за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг для заходів з безперебійного функціонування залізничного транспорту та зменшення дефіциту нафтопродуктів на внутрішньому ринку України в умовах воєнного стану визначаються Міністерством інфраструктури за поданням акціонерного товариства “Українська залізниця”;

{Абзац третій підпункту 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 638 від 27.05.2022}

замовник за договорами, передбаченими абзацом третім підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, не пізніше ніж через п’ять днів після погодження центральними органами виконавчої влади у порядку, визначеному підпунктом 3 пункту 1 цієї постанови, цін на товари оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про закупівлю, в якому зазначаються:

{Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 436 від 12.04.2022}

найменування та ідентифікаційний код замовника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія;

{Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 436 від 12.04.2022}

назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (за показником четвертої цифри зазначеного Словника, а у разі закупівлі лікарських засобів – за показником третьої цифри);

{Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 436 від 12.04.2022}

ціна товару (товарів) за одиницю згідно із зазначеним договором;

{Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 436 від 12.04.2022}

дата укладення договору про закупівлю (приєднання до нього);

{Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 436 від 12.04.2022}

3) за договорами, передбаченими абзацами третім та четвертим підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, оплата здійснюється за погодженням в частині затвердження переліків продукції (послуг), постачальників (виконавців послуг), обсягів та цін на продукцію (послуги), що закуповується, розмірів та строків попередньої оплати:

{Абзац перший підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 386 від 29.03.2022; в редакції Постанови КМ № 817 від 22.07.2022}

за продовольчу продукцію, пакувальні товари для їх фасування та послуги із зберігання та/або переробки зерна – з Міністерством аграрної політики та продовольства;

{Абзац другий підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 328 від 20.03.2022; в редакції Постанови КМ № 817 від 22.07.2022}

за лікарські засоби, імунобіологічні препарати (вакцини), медичні вироби, допоміжні засоби до них та медичне обладнання – з Міністерством охорони здоров’я, якщо замовником виступає військова адміністрація та/або центральний орган виконавчої влади (крім Міністерства охорони здоров’я);

{Абзац третій підпункту 3 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 197 від 05.03.2022із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 359 від 24.03.2022}

у разі, коли замовником є Міністерство охорони здоров’я, – переліки та обсяги закупівлі лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання за договорами, передбаченими абзацом третім підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, затверджуються Міністерством охорони здоров’я. При цьому постачальники лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання визначаються Міністерством охорони здоров’я з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель. Розподіл закуплених лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, визначених цим абзацом, здійснюється Міністерством охорони здоров’я до військових адміністрацій;

{Підпункт 3 пункту 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 359 від 24.03.2022}

за пальне – з Міністерством енергетики;

{Підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 197 від 05.03.2022}

{Абзац шостий підпункту 3 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 752 від 01.07.2022}

за імпортовані продовольчі товари – з Міністерством економіки;

{Підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 386 від 29.03.2022}

за будівельні матеріали для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, – з Міністерством розвитку громад та територій;

{Підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 404 від 05.04.2022}

4) списання з обліку продовольчих, у тому числі імпортованих, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, замовником яких є військові адміністрації та центральні органи виконавчої влади за договорами, передбаченими абзацом третім підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, здійснюється на підставі рішень комісій, утворених відповідними військовими адміністраціями та центральними органами виконавчої влади, які формували замовлення;

{Абзац перший підпункту 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 373 від 26.03.2022, № 386 від 29.03.2022, № 404 від 05.04.2022, № 424 від 09.04.2022, № 752 від 01.07.2022}

списання з обліку лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, замовником яких є Міністерство охорони здоров’я, за договорами, передбаченими абзацом третім підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, здійснюється комісією Міністерства охорони здоров’я на підставі рішень комісій, утворених відповідними військовими адміністраціями, до яких було здійснено розподіл закуплених товарів;

{Підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 359 від 24.03.2022}

{Пункт 1 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 268 від 12.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 359 від 24.03.2022}

5) закупівля імпортованих продовольчих товарів, витрати акціонерного товариства “Українська залізниця”, пов’язані з доставкою таких товарів на митну територію України та їх перевезенням до замовників (покупців) територією України, зберіганням, а також придбанням іноземної валюти та митним оформленням товарів, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану”.

{Пункт 1 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 386 від 29.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 528 від 03.05.2022}

2. Фінансування видатків акціонерного товариства “Українська залізниця” для здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюється за рахунок власних коштів, коштів державного бюджету, інших залучених коштів незалежно від того, чи передбачені такі видатки, обсяги та джерела фінансування фінансовим планом зазначеного акціонерного товариства.

3. До закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються відповідно до цієї постанови, не застосовуються норми:

постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 296 “Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1105);

постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

{Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ № 386 від 29.03.2022}

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 21