Наказ Мінекономіки Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.03.2016 № 454

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2016 р.
за № 448/28578

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 1052 від 30.06.2016
№ 2092 від 19.12.2016
№ 1910 від 17.12.2018
№ 54 від 18.01.2019
№ 898 від 24.05.2019
№ 790 від 07.05.2019
№ 1460 від 23.08.2019
Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства
№ 729 від 18.12.2019}

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 1 та абзацу четвертого пункту 11 частини першої статті 8 Закону України “Про публічні закупівлі” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення предмета закупівлі (далі – Порядок), що додається.

2. Установити, що:

1) положення абзаців першого і третього пункту 1 розділу ІІ Порядку застосовуються до 31 грудня 2016 року;

2) положення абзаців другого і четвертого пункту 1 розділу ІІ Порядку застосовуються з 01 січня 2017 року.

3. Департаменту регулювання державних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 921 “Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 623/17918 (зі змінами), з 01 серпня 2016 року.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниК.М. Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
17.03.2016  № 454

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2016 р.
за № 448/28578

ПОРЯДОК
визначення предмета закупівлі

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює спосіб визначення замовником предмета закупівлі відповідно до положень Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон).

2. Терміни “замовник”, “учасник процедури закупівлі (учасник)”, “товари”, “роботи”, “послуги”, “частина предмета закупівлі (лот)” уживаються у значеннях, наведених у Законі.

II. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг

1. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, за показником п’ятого знака із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої – п’ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також конкретної назви товару чи послуги.

Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник), за показником четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

{Абзац другий пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 2092 від 19.12.2016}

Замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого – десятого знаків Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників четвертої – восьмої цифр Єдиного закупівельного словника, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками четвертої – восьмої цифр Єдиного закупівельного словника, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

Під час здійснення закупівлі будівель виробничого та невиробничого призначення та інженерних споруд різного функціонального призначення предмет закупівлі визначається згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17 серпня 2000 року № 507, за показником другого знака із зазначенням у дужках конкретної назви будівлі або інженерної споруди.

Під час здійснення закупівлі лікарських засобів предмет закупівлі визначається за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника   із зазначенням у дужках міжнародної непатентованої назви лікарського засобу (далі – МНН). У разі якщо предмет закупівлі лікарських засобів містить два та більше лікарських засобів, замовником у дужках зазначається МНН кожного лікарського засобу.

{Пункт 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 2092 від 19.12.2016}

Замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за МНН, за формою випуску, за дозуванням, за обсягом та/або за місцем поставки лікарських засобів.

{Пункт 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 2092 від 19.12.2016}

Під час здійснення закупівлі медичних виробів предмет закупівлі визначається за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника із зазначенням у дужках коду та назви медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05 лютого 2019 року № 159. У разі якщо предмет закупівлі медичних виробів містить два і більше медичних виробів, замовником у дужках зазначаються код та назва кожного медичного виробу.

{Пункт 1 розділу ІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 790 від 07.05.2019}

2. Під час здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт”, затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до Єдиного закупівельного словника.

{Пункт 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 2092 від 19.12.2016}

3. Під час здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт предмет закупівлі визначається згідно з Державним класифікатором видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30 грудня 1997 року № 822, за показником четвертої цифри із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до Єдиного закупівельного словника, а також конкретної назви науково-технічної роботи.

4. У разі здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт за різними темами, які належать до одного виду науково-технічних робіт згідно з Державним класифікатором видів науково-технічної діяльності ДК 015-97, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30 грудня 1997 року № 822, для їх замовлення замовник оголошує процедуру закупівлі та визначає різні теми науково-технічних робіт як окремі лоти.

5. Якщо під час здійснення замовником закупівлі товарів передбачається також закупівля послуги (послуг), пов’язаної (пов’язаних) з поставкою товарів (зокрема послуги з транспортування, установки, монтажу, наладки, інсталяції програмного забезпечення, навчання персоналу тощо), предметом закупівлі в такому разі є товари за умови, що вартість такої послуги (таких послуг) не перевищує вартості самих товарів.

6. Визначення предмета закупівлі послуг з професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації для безробітних громадян, що надаються за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, здійснюється за окремими професіями (спеціальностями, напрямами або галузями знань), які визначаються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої – п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника.

7. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення навчально-тренувальних зборів збірних команд України з видів спорту, спортивних змагань, заходів з фізичної культури і спорту всеукраїнського та міжнародного рівня, у тому числі заходів із фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, забезпечення участі національних збірних команд України в міжнародних спортивних змаганнях, а також висвітлення таких спортивних заходів з видів спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного спортивного заходу (або забезпечення участі в ньому чи його висвітлення), якщо такий захід включено до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.

{Пункт 7 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1460 від 23.08.2019}

8. Визначення предмета закупівлі протезних виробів (включаючи протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття), спеціальних засобів для самообслуговування та догляду, засобів пересування, що виготовляються за індивідуальним замовленням відповідно до номенклатури та в межах граничних цін, і послуг з післягарантійного ремонту технічних та інших засобів реабілітації здійснюється окремо для кожного інваліда та кожної особи з числа пільгових категорій населення згідно з їх індивідуальним замовленням.

9. Визначення предмета закупівлі послуг з оцінки майна під час приватизації здійснюється окремо для кожного об’єкта приватизації.

10. Визначення предмета закупівлі послуг, необхідних для проведення Всеукраїнською громадською організацією щодо забезпечення прав інвалідів заходів, передбачених Конвенцією ООН про права інвалідів, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем надання послуг окремо для кожного заходу.

11. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу чи офіційного прийому.

12. Під час визначення предмета закупівлі потрібно враховувати, що відповідно до пункту 17 частини першої статті 1 Закону закупівлею послуг вважається будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт.

13. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення інспекційної діяльності представниками інших держав за міжнародними договорами та угодами в галузі контролю над озброєнням на території України, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу з контролю над озброєнням.

14. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для забезпечення реалізації пункту 17 завдань і заходів з виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 роки, що є додатком 2 до Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 1002, здійснюється комплексно за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг.

15. Визначення предмета закупівлі послуг безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється за обсягом, часом та місцем надання послуг окремо для кожного суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу.

16. Визначення предмета закупівлі робіт і послуг з придбання (викупу або примусового відчуження) земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності – для будівництва, капітального ремонту, реконструкції та обслуговування об’єктів енергетичної інфраструктури (ліній електропередачі, електричних станцій і підстанцій) та об’єктів, необхідних для їх експлуатації, здійснюється щодо кожної земельної ділянки окремо.

17. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення культурно-мистецьких заходів (створення нових постановок, концертів, виготовлення (створення) вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів), а також заходів з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, популяризації читання та української літератури у світі, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу, якщо такий захід включено до планів роботи Міністерства культури України, Українського інституту національної пам’яті та/або державної установи «Український інститут книги» на відповідний період.

{Пункт 17 розділу ІІ в редакції Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1052 від 30.06.2016№ 790 від 07.05.2019}

18. Визначення предмета закупівлі в разі придбання м’яса для хижих циркових тварин, що безпосередньо закуповується для організації та проведення гастрольних заходів, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки окремо для кожного заходу (або забезпечення участі в ньому) з розрахунку на кожну тварину відповідно до індивідуальних норм харчування.

19. Визначення предмета закупівлі послуг, необхідних для проведення Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва та їх органів, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем надання послуг окремо щодо кожного заходу.

{Розділ II доповнено новим пунктом 19 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1910 від 17.12.2018}

20. Визначення предмета закупівлі послуг з публікації в регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації матеріалів про організацію підготовки та проведення виборів здійснюється окремо щодо кожних виборів та по окремому регіону.

Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг (зокрема, для кожної виборчої комісії або груп виборчих комісій) окремо для цих виборів.

{Розділ II доповнено новим пунктом 20 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 54 від 18.01.2019; в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 898 від 24.05.2019}

21. Визначення предмета закупівлі послуг, необхідних для забезпечення реалізації передачі (транспортування) окружним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування в день проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року та позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, здійснюється окремо щодо кожних виборів та для кожної окружної виборчої комісії (або груп окружних виборчих комісій).

{Розділ II доповнено новим пунктом 21 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 54 від 18.01.2019, в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 898 від 24.05.2019}

22. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для проведення за кордоном заходів культурної дипломатії та заходів з формування позитивного міжнародного іміджу України, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного заходу, якщо такий захід включено до планів роботи державної установи «Український інститут» на відповідний період.

{Розділ II доповнено пунктом 22 згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 790 від 07.05.2019}

23. Визначення предмета закупівлі товарів, необхідних для надання Міністерством соціальної політики України при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, здійснюється комплексно за обсягом та номенклатурою згідно з переліком дитячих товарів для комплектування одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” при народженні дитини, що затверджується наказом Міністерства соціальної політики України.

{Розділ II доповнено пунктом 23 згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства № 729 від 18.12.2019}

III. Визначення предмета закупівлі робіт

Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 22 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, а також галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт”, затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників другої – п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника.

Директор
департаменту регулювання
державних закупівель

О.Є. Стародубцев