Наказ Мінекономіки Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2016  № 477

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2016 р.
за № 447/28577

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 1341 від 08.08.2019}

Відповідно до пункту 6 і пункту 11 частини першої статті 8 та статті 14 Закону України “Про публічні закупівлі” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі, що додається.

2. Департаменту регулювання державних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати такими, що втратили чинність, з 01 серпня 2016 року:

наказ Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 916 “Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 622/17917 (зі змінами);

наказ Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 919 “Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 року за № 653/17948 (зі змінами);

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 червня 2014 року № 743 “Про затвердження Порядку розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2014 року за № 825/25602.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
18.03.2016  № 477

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 березня 2016 р.
за № 447/28577

ПОРЯДОК
розміщення інформації про публічні закупівлі

1. Цей Порядок визначає процедуру розміщення інформації про публічні закупівлі (далі – Порядок), яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель (далі – веб-портал), подання інформації, документів, звернень та скарг і одержання повідомлень через електронну систему закупівель.

2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизоване робоче місце замовника / централізованої закупівельної організації (далі – ЦЗО) / учасника – електронний сервіс на авторизованих електронних майданчиках, який забезпечує створення, подання, обробку та оприлюднення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі, створення, подання і зміну інформації та документів для участі у процедурах закупівель, одержання інформації та повідомлень про закупівлі, подання скарг до органу оскарження, обмін інформацією між замовником та ЦЗО, одержання і передання інформації та документів під час проведення моніторингу публічних закупівель в електронній системі закупівель через мережу Інтернет;

{Абзац другий пункту 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

автоматизоване робоче місце органів державного фінансового контролю – електронний сервіс на веб-порталі, який забезпечує реєстрацію працівників органу державного фінансового контролю, автоматичне розміщення, одержання і передання інформації та документів під час проведення моніторингу закупівлі, користування системою автоматичних індикаторів ризиків та сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

автоматизоване робоче місце органу оскарження – електронний сервіс на веб-порталі, який забезпечує одержання органом оскарження скарг, розміщення рішень про прийняття скарги до розгляду, припинення розгляду скарги та про результати розгляду скарги в електронній системі закупівель через мережу Інтернет;

адміністратор електронної системи закупівель (далі – адміністратор) – юридична особа, визначена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу;

інформація про публічні закупівлі, яка формується в електронній системі закупівель (далі – інформація), а саме:

{Абзац шостий  пункту 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

інформація про закупівлі, яка підлягає оприлюдненню на веб-порталі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон);

{Абзац пункту 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

повідомлення, які надсилаються учасникам в електронній системі закупівель;

{Абзац пункту 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

інформація та документи, що подаються замовниками до ЦЗО, для проведення в їх інтересах процедур закупівлі та закупівлі за рамковими угодами;

{Абзац в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

інформація та документи, що подаються для участі у процедурах закупівель;

{Абзац пункту 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

інформація та документи, що створюються та подаються під час проведення моніторингу закупівлі;

{Абзац пункту 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

звернення та скарги, що подаються через електронну систему закупівель;

{Абзац пункту 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

рішення про прийняття скарги до розгляду, припинення розгляду скарги та про результати розгляду скарг, що розміщуються в електронній системі закупівель.

{Абзац пункту 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених у Законі, у Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”«Про електронні довірчі послуги».

{Абзац чотирнадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

3. Розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником/ЦЗО/учасником/органом оскарження / органами державного фінансового контролю шляхом заповнення електронних форм, реалізованих в електронній системі закупівель, з окремими полями та завантаження відповідних електронних документів через автоматизоване робоче місце замовника/ЦЗО/учасника/органу оскарження / органів державного фінансового контролю.

У разі якщо інформація, розміщена в електронній системі закупівель шляхом завантаження електронних документів, містить відомості, що відрізняються від тих, які розміщені шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, автентичною вважається інформація, розміщена шляхом заповнення електронних форм з окремими полями.

Оприлюднення інформації на веб-порталі здійснюється електронною системою закупівель автоматично.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

4. Замовник/ЦЗО/учасник/орган оскарження/органи державного фінансового контролю для отримання доступу до автоматизованого робочого місця безоплатно проходить реєстрацію на авторизованому електронному майданчику або веб-порталі шляхом здійснення одного із способів ідентифікації/авторизації відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

5.Замовник/ЦЗО/орган оскарження / органи державного фінансового контролю самостійно та безоплатно розміщують/оприлюднюють інформацію про закупівлю.

{Абзац перший пункту 5 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

Розмір плати учасника за подання інформації та документів для участі у процедурах закупівлі визначається відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України.

6. У разі технічних збоїв під час унесення та/або заповнення інформації через автоматизовані робочі місця, які призводять до того, що інформація не розміщується або не оприлюднюється на веб-порталі чи в електронній системі закупівель, замовник/ЦЗО/учасник отримує технічну підтримку на авторизованому електронному майданчику, на якому здійснюється внесення та заповнення інформації і документів, а орган оскарження та органи державного фінансового контролю – на веб-порталі.

За потреби замовник/ЦЗО/учасник/орган оскарження/органи державного фінансового контролю здійснюють свої дії повторно відповідно до вимог та в межах строків, установлених Законом.

У разі якщо замовник не має можливості розмістити інформацію через авторизований електронний майданчик, відключений від електронної системи закупівель, він повинен розмістити необхідну інформацію через інший авторизований електронний майданчик, а в разі відсутності такої можливості – через веб-портал.

{Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

7. Замовник/ЦЗО/учасник може вносити зміни до інформації, яку вже оприлюднена на веб-порталі, у випадках, передбачених Законом.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

8. У разі якщо інформація (оголошення про проведення процедури закупівлі) відповідно до вимог Закону повинна бути додатково оприлюднена англійською мовою, така інформація розміщується замовником/ЦЗО одночасно з відповідною інформацією українською мовою.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

9. Датою та часом оприлюднення/подання інформації в електронній системі закупівель є дата та час унесення та заповнення її через автоматизоване робоче місце замовника/ЦЗО/учасника/органу оскарження / органів державного фінансового контролю.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1341 від 08.08.2019}

10. Розміщенням/оприлюдненням інформації вважається її наявність в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу.