Лист-відповідь Мінекономіки щодо внесення змін до законодавства у сфері закупівель

ТОВ «Тендерне агентство Радник» в особі директора, який є, зокрема, надавачем консультаційних послуг, на вимогу клієнтів — замовників у сфері публічних закупівель звертається з такою пропозицією:
19.10.2022 набула чинності постанова Уряду № 1178 від 12.10.2022 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (далі — Постанова №1178), якою затверджені особливості  здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі — Особливості).

Пунктом 10 Особливостей передбачено, що замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями.

При цьому постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу” (далі – Постанова № 822) передбачені інші вартісні межі, зокрема пунктом 56 встановлено, що у разі здійснення закупівлі товару, вартість якого дорівнює або перевищує 50 тис. гривень та є меншою, ніж 200 тис. гривень, для замовників, визначених пунктами 1-3 частини першої статті 2 Закону, та меншою, ніж 1 млн. гривень для замовників, визначених пунктом 4 частини першої статті 2 Закону, замовник здійснює відбір постачальника шляхом запиту ціни пропозицій постачальників.

Враховуючи вищезазначене, просимо розглянути можливість ініціювання внесення відповідних зміни до Постанови № 822 або надати аргументовані заперечення щодо зазначеної пропозиції.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

№ 3311-05/78902-07 від 09.12.2022

Товариство з обмеженою
відповідальністю “Тендерне
Агентство Радник”

Щодо внесення змін до законодавства у сфері публічних закупівель

Мінекономіки розглянуло лист товариства з обмеженою відповідальністю “Тендерне Агенство Радник” (далі – ТОВ “Тендерне Агенство Радник”) щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу” та повідомляє.

Відносини у сфері публічних закупівель регулюються Законом України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон), який визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.

На виконання пункту 37 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону була прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (далі – постанова № 1178).

Постановою № 1178 затверджено особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості), які встановлюють порядок та умови здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Особливостями визначається, що закупівля товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тисяч гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тисяч гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 мільйона гривень, здійснюється шляхом застосування відкритих торгів, в порядку визначеному Особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 року № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених Особливостями.

Таким чином, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, замовники, проводять закупівлі відповідно до чинного законодавства про публічні закупівлі з урахуванням положень, визначених Особливостями.

Враховуючи вищевикладене, питання, порушене у листі ТОВ “Тендерне Агенство Радник”, не потребує додаткового врегулювання.

Заступник Міністра економіки України

Надія БІГУН