Лист НАЗК щодо роботи Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, в умовах воєнного стану

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,
тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,
офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua

На № ______

Директору ТОВ «Радник ЮА»
Павлу БІЛЯКОВУ
Tenders.kiev@gmail.com

Про розгляд звернення


Національне агентство з питань запобігання корупції розглянуло Ваші листи/звернення від 06.05.2022 (вх. № 13047/0/07-22 та № 13048/0/07-22 від 11.05.2022) про надання роз’яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
(далі – Реєстр) стосовно юридичної особи, зокрема для забезпечення виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а також отримання інформації з Реєстру стосовно ТОВ «Радник ЮА» (ЄДРПОУ 35838749).
Згідно зі ст. 4 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.
Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 11 Закону Національне агентство надає роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу, зокрема, щодо застосування положень Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів.
Порядок формування та ведення Реєстру, а також отримання з нього інформації, визначений у абз. 3, 4 ч. 1, ч. 2 ст. 59 Закону, розд. ІІ та ІІІ Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затвердженого рішенням Національного агентства від 09.02.2018 № 166 (далі – Положення).
Згідно з п. 1 розд. ІІІ Положення відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу з Реєстру та інформаційної довідки.
Так, відповідно до пп. 3 п. 3 розд. ІІІ Положення Національне агентство надає безоплатно витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі письмового запиту фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання відомостей про себе (додаток 3), до якого додаються ксерокопія паспорта та згода на обробку персональних даних особи, що перевіряється, довіреність на представлення інтересів особи, засвідчена в установленому законодавством порядку.
У той же час, інформаційна довідка з Реєстру, яка містить інформацію про наявність або відсутність відомостей в Реєстрі, стосовно себе може бути сформована будь-яким користувачем в онлайн-режимі на основі персональних даних, вказаних у його кваліфікованому електронному підписі.
Відомості з Реєстру стосовно юридичної особи отримуються виключно у вигляді інформаційної довідки. Така довідка формується програмно-апаратними засобами Реєстру на основі даних, вказаних в кваліфікованій електронній печатці юридичної особи, шляхом пошуку у Реєстрі за найменуванням юридичної особи
та кодом в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (п. 12 розд. III Положення).
Разом з тим, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану з 24.02.2022, функція з перегляду відомостей та формування інформаційних довідок з Реєстру в онлайн-режимі, наразі тимчасово обмежена з метою забезпечення захисту інформації (пп. 4 п. 1 постанови Кабінету
Міністрів України від 12.03.2022 № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану»).
Введення зазначених заходів зумовлено унеможливленням опосередкованої ідентифікації осіб, відомості стосовно яких внесено до Реєстру, а також їх родичів та близьких осіб, оскільки розміщення такої інформації в публічному просторі може бути використана ворогом, та зашкодити, зокрема громадянам України, які можуть
перебувати на тимчасово окупованих територіях України.
У зв’язку з цим зазначаємо, що можливості роботи з Реєстром, пов’язані з переглядом відомостей та формуванням інформаційних довідок з Реєстру, які були впроваджені до 24.02.2022, не будуть відновлені до моменту припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Про відновлення функції з перегляду відомостей в Реєстрі, а також формування інформаційних довідок з Реєстру в онлайн-режимі, буде додатково поінформовано на офіційному веб-сайті Національного агентства.
Враховуючи зазначене, наразі існує єдиний спосіб для отримання інформації з Реєстру, зокрема особам, які беруть участь у процедурі закупівель – це отримання інформаційної довідки стосовно фізичної особи. Особи можуть самостійно направити до Національного агентства запит із долученням документів, визначених пп. 3 п. 3 розд. ІІІ Положення або уповноважити на це, у встановленому законом порядку, іншу особу.
Алгоритм дій щодо отримання відомостей з Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті Національного агентства: https://nazk.gov.ua/uk/reyestr-koruptsioneriv/.

Керівник Департаменту
запобігання та виявлення корупції Сергій ДЕРКАЧ