Лист МВС щодо порядку отримання довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

від 04.05.2020 № 14144/16-2020

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601
тел.: (044) 256-03-33, факс: (044) 253-64-04
сайт: www.mvs.gov.ua
код згідно з ЄДРПОУ 00032684

Редакція журналу «Радник у
сфері державних закупівель»

radnukdz@gmail.com

03062, м. Київ, а/с 121

На № 14/04 від 14.04.2020

Щодо надання роз’яснень

Департаментом інформатизації МВС в межах компетенції опрацьовано запит щодо порядку отримання довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених
кримінально-процесуальним законодавством України (далі – довідка).

Повідомляємо, що відповідно до законодавства в Міністерстві внутрішніх справ функціонує персонально-довідковий облік єдиної інформаційної системи МВС. Персонально-довідковий облік – це систематизований банк (база) даних стосовно осіб, яким повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, та осіб, яких засуджено за вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із Порядком доступу до відомостей персонально-довідкового
обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, затвердженим наказом МВС від 29.11.2016 № 1256 (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 22/29890 10.01.2017) (далі – Порядок), відомості з персонально-довідкового обліку фізичній особі надаються у формі довідки з дотриманням вимог законодавства про звернення громадян та захист персональних даних на підставі запиту на отримання довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або
обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

Довідка – документ, який містить відомості з персонально-довідкового
обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України та який залежно від обсягу запитуваної особою інформації може містити лише відомості про відсутність (наявність) судимості (так звана «скорочена» довідка) або відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України («повна» довідка).

Нагадаємо, що відповідно до Кримінально-процесуального кодексу
України притягнення до кримінальної відповідальності – це стадія
кримінального провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Таким чином до «повної» довідки будуть включені відомості про повідомлення особі підозри у вчинення кримінального правопорушення передбаченого кримінальним кодексом.

Запровадження двох форм довідок пов’язано з необхідністю диференціації інформації про особу, яка зберігається в персонально-
довідковому обліку ЄІС МВС. Як правило, особа запитує довідку у випадках, визначених законодавством, зокрема, з метою працевлаштування, усиновлення, оформлення візи для виїзду за кордон, дозволу на зброю, участю у державних закупівлях тощо. Водночас для кожної мети законодавство передбачає різний
обсяг інформації стосовно особи. В одних випадках особа має лише довести, що вона не має судимості, в інших – має бути підтверджено, що особа не лише не має судимості, але й ніколи не була засуджена, навіть якщо судимість відповідно до Кримінального кодексу України була погашена чи знята. Іноді законодавство передбачає перевірку за персонально-довідковим обліком стосовно того чи притягається особа до кримінальної відповідальності.

Надання всього можливого обсягу інформації про особу в певних
випадках може бути невиправданим та не відповідати встановленій меті обробки персональних даних, що, у свою чергу, становить загрозу порушенню конституційного права особи на захист приватного життя, визначеного статтею 32 Конституції України, а також принципів обробки персональних даних,
визначених Законом України «Про захист персональних даних».

У своїх рішеннях за результатами розгляду позовів громадян до
Міністерства внутрішніх справ України суди неодноразово наголошували на надмірності зазначення в довідці інформації стосовно притягнення особи до кримінальної відповідальності в той час як запит, відповідно до законодавства, стосувався лише наявності чи відсутності судимості особи, наприклад, ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 27.07.2017 № 05/5043/16а.

Таким чином, організації, установи, до яких подаються документи, мають чітко визначати яку форму довідки має подати особа – «повну» чи «скорочену». При цьому обсяг запитуваних відомостей у довідці має відповідати вимогам законодавства, що регулює відповідні суспільні відносини.

У запиті особа повинна зазначити вид довідки: «скорочена» чи «повна». Указаний реквізит у запиті є обов’язковим, його відсутність є законною підставою для відмови в розгляді запиту.

У довідці міститься пояснення чи стосується вона лише відомостей про відсутність/наявність судимості чи містить, окрім того, результати перевірки щодо притягнення до кримінальної відповідальності, обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

При цьому необхідно звернути увагу, на те що в разі, якщо особа на час перевірки за персонально-довідковим обліком ЄІС МВС буде перебувати в розшуку, про це буде зазначено у довідці незалежно від її виду.

Звертаємо увагу, що відомості з персонально-довідкового обліку у формі довідки надаються лише на запит фізичної особи. Для цього вона має особисто або через уповноважену особу подати запит у письмовій формі до Департаменту інформатизації МВС (вул. Богомольця, 10, м. Київ) або територіального сервісного центру МВС, незалежно від реєстрації місця проживання особи. З переліком територіальних сервісних центрів МВС, їх адресами та контактами можна ознайомитися за посиланням: http://hsc.gov.ua/kontakti/kontakti-gsts-pidrozdiliv/.

Під час подання запиту фізична особа пред’являє посадовій особі
Департаменту інформатизації МВС або територіального сервісного центру МВС документ, що посвідчує його особу, та надає його копію.

Перелік документів, що посвідчують особу, визначений у статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

За необхідності замовлення декількох примірників довідки на запиті
вказується їх кількість, яка не може перевищувати трьох одиниць.

Запити в електронному вигляді можна оформити з використанням засобів електронної ідентифікації: електронний підпис, BankID, MobileID за посиланням https://odk.mvs.gov.ua/ або https://dpvs.hsc.gov.ua/».

BankID та MobileID дає змогу отримати довідку лише в паперовому
вигляді у територіальному сервісному центрі МВС, який обирається у полі «Бажане місце отримання» під час заповнення форми запиту.

Електронний цифровий підпис дає змогу замовити довідку як в
паперовому, так і в електронному вигляді. Електронна довідка надходить на вказану у запиті адресу електронної пошти.

Електронна довідка складається з двох файлів: електронно-цифрового
підпису (з розширенням .p7s), що затверджує легітимність наданої довідки та зображення довідки (з розширенням .pdf), яке дає змогу перевірити правильність зазначеної у довідці інформації.

Також інформуємо, що електронний і паперовий варіанти довідки мають однакову юридичну силу.

Перевірка статусу готовності довідки можлива за номером, який
присвоюється після заповнення та збереження електронного запиту.
Повідомлення про готовність довідки надходить на вказану у запиті адресу електронної пошти.

Надання довідки здійснюється безоплатно в строк до 30 календарних днів з дня надходження запиту. У разі зазначення у запиті мети отримання довідки «Оформлення участі в процедурі закупівель», враховуючи стислі строки подання документів, встановлені Законом України «Про публічні закупівлі», запит може бути оброблений у продовж п’яти робочих днів.

У наданні відомостей з персонально-довідкового обліку може бути
відмовлено у разі, якщо:

запит подано особою, яку неможливо ідентифікувати або яка не
підтвердила повноваження щодо його подання, або установчі дані в запиті зазначені не в повному обсязі чи некоректно;

у запиті не вказано мету отримання відомостей;

у запиті не вказано вид запитуваної інформації (відомості про відсутність (наявність) судимості, притягнення до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України);

відомості про фізичну особу, зазначені в запиті в електронній формі, не відповідають реквізитам підписувача, що зазначені в посиленому сертифікаті відкритого ключа електронного цифрового підпису.

Про відмову в наданні відомостей з персонально-довідкового обліку
заявник повідомляється письмо або на його вимогу в електронному вигляді з зазначенням причини відмови та роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

Довідка видається станом на дату здійснення перевірки фізичної особи. Легітимність довідки може бути перевірена через офіційний веб-сайт МВС за посиланням – https://wanted.mvs.gov.ua/test/.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління персонально-
довідкового обліку

Валентина КОЧЕТКОВА