Лист Мінекономрозвитку України Щодо додаткового інформування про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку України)

вих. № 3304-06/29397-06 від 21.08.2017

Органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, установи, організації,
підприємства та інші суб’єкти
сфери публічних закупівель

Щодо додаткового інформування

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України додатково до листів від 24.04.2017 № 3304-06/13652-06 щодо застосування статей 17, 32 Закону України “Про публічні закупівлі” та від 19.01.2017& № 3302-06/1654-06 щодо інформації про перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним, повідомляє.

Департамент інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України надав інформацію щодо відкритих державних реєстрів листом від 31.07.2017 № 16/1-2002 (копія додається).

Додаток: на 2 арк.

Директор департаменту
регулювання публічних закупівель 
начальник відділу професіоналізації
сфери публічних закукпівель

Лілія Лахтіонова


МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Департамент регулювання
публічних закупівель

У Департаменті Інформаційних технологій у межах компетенції опрацьовано лист Департаменту регулювання публічних закупівель Мінекономрозвитку щодо надання інформації про функціонування відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним та які можуть містити інформацію про відсутність не знятої або не погашеної у судовому порядку судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів.

Повідомляємо, що Порядок доступу до відомостей персонально- довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України затверджено наказом МВС від 29.11.2016 №1256, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 10 січня 2017 року за № 22/29890, Зокрема, пунктом 6 розділу І цього Порядку визначено перелік суб’єктів, які мають право на запит та отримання відомостей з персонально-довідкового обліку:

  1. державні органи, які здійснюють правоохоронні функції;
  2. суди всіх рівнів;
  3. органи державної влади та їх територіальні органи, органи місцевого самоврядування у зв’язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законодавством;
  4. фізичні особи.

Відповідно до вимог розділу V Порядку запит фізичної особи може подаватися в письмовій або електронній формі. Запит в електронній формі подається за умови ідентифікації фізичної особи з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу Ідентифікації особи, що відповідає вимогам законодавства України, через офіційний веб-сайт МВС та офіційні веб-сайти територіальних органів з надання сервісних послуг МВС.

На даний час Міністерством запроваджено можливість отримання відомостей стосовно наявності судимості в осіб – учасників процедур закупівлі та/або службової (посадової) особи учасника за запитом фізичної особи в електронній формі за умови її ідентифікації 3 використанням електронного цифрового підпису через офіційний веб-сайт МВС ( http://mvs.gov.ua/ua/pages/Dovidka_pro_nesudimist_katalog_poslug.htm).

Також з’явилася можливість перевірити легітимність виданих довідок про відсутність (наявність) судимості (https://wanted.mvs.gov.ua/test). Перевірка здійснюється шляхом введення даних про номер довідки та дату народження особи, якій надано довідку.

У подальшому заявник зможе замовити отримання такої довідки на адресу власної електронної пошти. Довідка буде завірена електронною цифровою печаткою єдиної інформаційної системи МВС. Звертаємо увагу, що з лютого 2017 року функціонує та надає безоплатні послуги електронного цифрового підпису, зокрема суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам. Акредитований центр сертифікації ключів МВС України (http://ca.mvs.gov.ua/)

Директор

В.А.Буржинський