Лист Мінекономіки “Щодо застосування статті 17 Закону у зв’язку із введенням воєнного стану”

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

(Мінекономіки)

№ 3323-04/40967-06 від 23.06.2022

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71 E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

Органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, установи, організації, підприємства
та інші суб’єкти сфери публічних закупівель

Міністерство економіки України у зв’язку зі змінами законодавства, що відбулися під час дії правового режиму воєнного стану та пов’язані з дотриманням у процесі проведення процедур закупівель вимог статті 17 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон), на звернення суб’єктів сфери публічних закупівель повідомляє.

Закон визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.

Так, статтею 17 Закону встановлено перелік підстав, за наявності яких замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника або відмовити в участі у переговорній процедурі закупівлі.

Водночас замовникам слід ураховувати, що для дотримання вимог частини третьої статті 17 Закону під час здійснення процедури закупівлі учасники можуть підтвердити відсутність таких підстав шляхом заповнення відповідних полів в електронній системі закупівель. Натомість спосіб документального підтвердження згідно із законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель.

Виходячи з норм частини п’ятої статті 17 Закону, під час проведення процедур закупівель замовник самостійно перевіряє інформацію, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, не вимагаючи від учасника документального підтвердження такої інформації.

Проте постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2022 № 263 “Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно – комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах    воєнного    стану”    відповідно    до    Указу    Президента    України від 24.02. 2022 № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” установлено, що на період дії воєнного стану міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні та комунальні підприємства, установи, організації, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а також захисту державних інформаційних ресурсів, можуть вживати додаткових заходів, зокрема зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.

У зв’язку з цим, на час дії воєнного стану в Україні вільний доступ до відомостей, що містяться в таких системах було тимчасово зупинено або обмежено.

З огляду на зазначене Мінекономіки як Уповноважений орган, звернулося до суб’єктів, до компетенції та повноважень яких належить надання відповідної інформації, зокрема щодо способів її отримання.

Щодо підстав, передбачених пунктами 5, 6 частини першої статті 17 Закону

Для підтвердження відсутності судимості та не притягнення до кримінальної відповідальності пропонуємо ознайомитись та врахувати інформацію, надану листом Міністерства внутрішніх справ України від 23.05.2022 № 12655/16-2022 щодо порядку отримання відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутності (наявності) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України (лист додається).

Щодо підстав, передбачених пунктом 13 частини першої статті 17 Закону

Стосовно відсутності, розстрочення і відстрочення заборгованості із сплати податків і зборів пропонуємо враховувати, що Державна податкова служба України листом від 31.05.2022 № 3694/5/99-00-13-01-05 поінформувала про порядок доступу до даних про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), у тому числі щодо способу та форми отримання інформації (лист додається).

Щодо підстав, передбачених пунктами 2, 3, 8, 9 частини першої статті 17 Закону

Міністерство юстиції України листом від 24.05.2022 № 38570/44897-26- 22/19.1.3, що додається, надало відповідь щодо функціонування в умовах воєнного стану Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Національне   агентство    з    питань    запобігання    корупції    листом від 31.05.2022 № 23-06/12865-22, що додається, надало відповідь щодо функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та отримання з нього інформації.

Поряд з цим, ДП “ПРОЗОРРО” листом від 10.06.2022 № 206/01/659/11, що додається, повідомило щодо технічної можливості формування в системі електронних закупівель Prozorro звіту з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) та довідки з Державної податкової служби України про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

З огляду на викладене, під час проведення процедури закупівлі, за відсутності вільного доступу замовника до публічної інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, перевірка замовником інформації щодо відсутності підстав, визначених у статті 17 Закону здійснюється з урахуванням особливостей законодавства правового режиму воєнного стану, зокрема наявних тимчасових обмежень у вільному доступі до такої інформації.

Тому, під час проведення торгів, замовник самостійно з урахуванням вимог законодавства правового режиму воєнного стану та інформації, вказаної у вищеперелічених листах, визначає у тендерній документації у який спосіб

підтверджується відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених у статті 17 Закону.

Довідково: детальна інформація щодо підстав для відмови в участі у процедурах закупівлі, у тому числі у переговорній процедурі закупівлі, відповідно до статті 17 Закону, міститься в листі від 03.06.2020 № 3304- 04/34835-06 “Щодо застосування статті 17 Закону”, розміщеному на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу за покликанням:

При цьому за покликанням https://cutt.ly/FKy2NUc на Інфобоксі ДП Прозорро розміщена інформація щодо формування в електронній системі закупівель звіту з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (ЄДР) та довідки з Державної податкової служби України про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Одночасно зазначаємо, що листи міністерств не встановлюють норм права, а мають виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Додаток: на 14 арк. в 1 прим.:

Лист МВС за покликанням: https://radnuk.com.ua/pravova-baza/lyst-mvs-pro-nadannia-vidomostej-shchodo-naiavnosti-vidsutnosti-sudymosti/
Лист ДПС та ДП “Прозорро” за покликанням: https://radnuk.com.ua/?post_type=cpt_legal_basis&p=110915&preview=true
Лист Мін’юст за покликанням: https://radnuk.com.ua/pravova-baza/lyst-min-iustu-38570-44897-26-22-19-1-3-vid-24-05-2022-shchodo-rozhliadu-lysta-ministerstva-ekonomiky-ukrainy/
Лист НАЗК за покликанням: https://radnuk.com.ua/pravova-baza/lyst-nazk-pro-rozhliad-lysta-ta-nadannia-roz-iasnennia/

Директор департаменту публічних закупівель,   Олександр БІЛЯНСЬКИЙ
конкурентної політики та гуманітарної сфери