Лист НАЗК “Про розгляд листа та надання роз’яснення”

№23-06/12865-22 від 31.05.2022

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО  З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ 

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, тел. (044) 200-08-27,  

тел. контакт-центру (044) 200-06-94, тел. повідомлень про корупцію (044) 200-06-91,  офіційний вебсайт: www.nazk.gov.ua, e-mail: info@nazk.gov.ua 

На № 3304-04/23994-03 від 13.05.2022 

Міністерство економіки України 

Про розгляд листа та надання роз’яснення 

Національне агентство з питань запобігання корупції розглянуло листи Міністерства економіки України від 13.05.2022 (вх. № 13132/0/03-22 від 13.05.2022) про надання  роз’яснення щодо функціонування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні  або пов’язані з корупцією правопорушення (далі – Реєстр) та отримання інформації з нього,  зокрема стосовно юридичної особи.  

Згідно зі ст. 4 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) Національне  агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує  формування та реалізує державну антикорупційну політику. 

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 11 Закону Національне агентство надає роз’яснення,  методичну та консультаційну допомогу, зокрема, щодо застосування положень Закону  та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів. 

Порядок формування та ведення Реєстру, а також отримання з нього інформації,  визначений у абз. 3, 4 ч. 1, ч. 2 ст. 59 Закону, розд. ІІ та ІІІ Положення про  Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією  правопорушення, затвердженого рішенням Національного агентства від 09.02.2018 № 166  (далі – Положення). 

Згідно з п. 1 розд. ІІІ Положення відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу  з Реєстру та інформаційної довідки. 

Так, відповідно до п. 3 розд. ІІІ Положення Національне агентство надає безоплатно  витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі: 

  1. письмового запиту державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим,  органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави  або місцевого самоврядування (посад, які передбачають зайняття відповідального або  особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком,  перелік яких затверджується Національним агентством); 
  2. письмового запиту правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої  інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження;
  3. письмового запиту фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання  відомостей про себе (додаток 3), до якого додаються ксерокопія паспорта та згода на  обробку персональних даних особи, що перевіряється, довіреність на представлення  інтересів особи, засвідчена в установленому законодавством порядку. 

У той же час, інформаційна довідка з Реєстру, яка містить інформацію про наявність  або відсутність відомостей в Реєстрі, стосовно себе може бути сформована будь-яким  користувачем в онлайн-режимі на основі персональних даних, вказаних у його  кваліфікованому електронному підписі.  

Відомості з Реєстру стосовно юридичної особи отримуються виключно у вигляді  інформаційної довідки. Така довідка формується програмно-апаратними засобами Реєстру на основі даних, вказаних в кваліфікованій електронній печатці юридичної особи, шляхом пошуку у Реєстрі за найменуванням юридичної особи та кодом в Єдиному  державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  (п. 12 розд. III Положення). 

Алгоритм дій щодо отримання відомостей з Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті Національного агентства: https://nazk.gov.ua/uk/reyestr-koruptsioneriv/. Слід зазначити, що отримання будь-яким іншим суб’єктом інформації з Реєстру  стосовно фізичної чи юридичної особи у порядку, встановленому Законом та Положенням,  не залежно від підстав та цілей застосування такої інформації, не передбачено. Також інформуємо, що у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації  проти України та введенням воєнного стану з 24.02.2022, функції з перегляду відомостей стосовно фізичних та юридичних осіб, аналітичний блок Реєстру, а також формування  та перевірка сформованих інформаційних довідок з Реєстру наразі тимчасово обмежена  з метою забезпечення захисту інформації (пп. 4 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України  від 12.03.2022 № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних  реєстрів в умовах воєнного стану»). 

Введення зазначених заходів зумовлено унеможливленням опосередкованої  ідентифікації осіб, відомості стосовно яких внесено до Реєстру, а також їх родичів  та близьких осіб, оскільки розміщення такої інформації в публічному просторі може бути  використано ворогом, та зашкодити, зокрема громадянам України, які можуть перебувати на  тимчасово окупованих територіях України. 

У зв’язку з цим зазначаємо, що ті можливості роботи з Реєстром, які пов’язані  з пошуком та переглядом відомостей стосовно осіб, притягнутих до кримінальної,  адміністративної та/або дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного  або пов’язаного з корупцією правопорушення, перевірка сформованих інформаційних  довідок, а також аналітичний блок Реєстру, не будуть відновлені до моменту припинення або  скасування воєнного стану в Україні.  

Разом з тим, наразі Національне агентство відновило тимчасово обмежену функцію з формування інформаційних довідок з Реєстру в онлайн режимі стосовно фізичних  та юридичних осіб за допомогою їх кваліфікаційних електронних підписів та електронних  печаток: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/yak-uchasnyky-publichnyh-zakupivel-mozhut-otrymaty informatsiyu-z-reyestru-koruptsioneriv-pid-chas-diyi-voyennogo-stanu/.  

Про відновлення інших тимчасово обмежених функцій роботи з Реєстром,  буде додатково поінформовано на офіційному веб-сайті Національного агентства.  

Керівник Департаменту 

запобігання та виявлення корупції Сергій ДЕРКАЧ