Лист МВС “Про надання відомостей щодо наявності/відсутності судимості”

№12655/16-2022 від 23.05.2022

У зв’язку з прийняттям наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2022 № 207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України за №№ 425/37761, 426/37762 від 15.04.2022, направляємо роз’яснення щодо порядку отримання відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України (додається).


Додаток: на 2 арк. в 1 прим.


Заступник директора Департаменту –
начальник управління персонально-довідкового обліку Валентина КОЧЕТКОВА

Роз’яснення щодо порядку отримання відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2022 № 207 «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України за №№ 425/37761, 426/37762 від 15.04.2022, затверджено Положення про інформаційно-аналітичну систему «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» та Порядок доступу до відомостей інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (далі – Порядок).

Зазначеним наказом визнано таким, що втратив чинність наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29.11.2016 № 1256 «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України», що був зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.01.2017 за № 22/29890 (із змінами).

Порядком встановлено, що відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, надаються у формі витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (далі – ІАС).

Витяг – це документ у паперовій або електронній формі, що сформовано засобами програмного забезпеченням ІАС, який місить відомості актуальні на дату та час його формування. Кожному Витягу присвоюється унікальний електронний ідентифікатор (QR-код), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС (зразок витягу додається).

В ІАС за бажанням заявника формується два види Витягів про:
відсутність (наявність) судимості (скорочений);
притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України (повний).

Замовити витяг в електронній формі можна за посиланням https://vytiah.mvs.gov.ua.

Витяг, що виготовлений в електронній формі, завіряється електронною печаткою служби єдиної інформаційної системи МВС (далі – служби ЄІС МВС) та надсилається на вказану заявником адресу електронної пошти.

Звертаємо увагу, що на сьогодні можливо отримати Витяг лише в електронному вигляді.

Після налагодження роботи відповідного електронного сервісу в регіональних сервісних центрах МВС (далі – РСЦ МВС) або віддалених пунктах реєстрації акредитованого центру сертифікації ключів МВС (далі – ВПР АЦСК МВС) у випадках, передбачених законодавством, та за бажанням Заявника Витяг може бути надано в паперовій формі.

Для отримання Витягу у паперовій формі Заявнику необхідно особисто подати запит у паперовій формі до РСЦ МВС або ВПР АЦСК МВС, пред’явити документ, що посвідчує його особу, та надати його копію.

Посадова особа служби ЄІС МВС, РСЦ МВС або ВПР АЦСК МВС на робочому місці віддаленого доступу роздруковує Витяг на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків.

У разі якщо інформація, яка надається у відповідь на запит, містить дві сторінки, друга сторінка друкується на зворотному боці аркушу.

Роздрукований Витяг підписується заступником керівника служби ЄІС МВС відповідно до розподілу функціональних обов’язків (або особою, яка виконує його обов’язки), керівником РСЦ МВС, ВПР АЦСК МВС (або особою, яка виконує його обов’язки), скріплюється печаткою цього суб’єкта та видається Заявнику.

Відповіді на запити, подані в паперовій формі, надаються у строк до 10 робочих днів.

У виняткових випадках, коли підготовка Витягу потребує додаткової перевірки інформації, відповіді на вимоги надаються у строк до 30 календарних днів.

Легітимність Витягу може бути перевірена через офіційний вебсайт МВС, або з використанням сервісної послуги єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ, у формі прикладного програмного інтерфейсу, Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, або електронного кабінету громадянина.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Додаток 3
до Порядку доступу до відомостей
інформаційно-аналітичної системи
«Облік відомостей про притягнення
особи до кримінальної відповідальності
та наявності судимості»
(пункт 7 розділу ІV)

ФОРМА

Витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»