Лист Мін’юсту № 38570/44897-26-22/19.1.3 від 24.05.2022 “Щодо розгляду листа Міністерства економіки України”

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

Мінʼюст 

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ,

01001 тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83

E-mail: callcentre@minjust.gov.ua,  

themis@minjust.gov.ua, 

Web: http://www.minjust.gov.ua, 

код згідно з ЄДРПОУ 00015622 

Щодо розгляду листа Міністерство економіки України

Міністерство юстиції України розглянуло лист Міністерства економіки України від 09.05.2022 № 3304-04/22814-03 (вх. № 44897-26-22 від 09.05.2022) щодо функціонування єдиних державних реєстрів в умовах воєнного стану та в межах компетенції повідомляє. 

Щодо надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр, Реєстр)

Особливості надання відомостей з Єдиного державного реєстру в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування визначено постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами) (далі – Постанова). 

Так, підпунктом 11 пункту 1 Постанови передбачено, що відомості з Єдиного державного реєстру за зверненнями фізичних та юридичних осіб надаються виключно державними реєстраторами, посадовими особами, включеними до переліку, а також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг суб’єктів державної реєстрації, державні реєстратори яких включені до переліку, нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що не включена до переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого відповідно до пункту 1-2 Постанови. 

Крім того, підпунктом 12 пункту 1 Постанови визначено, що доступ користувачів до Єдиного державного реєстру для отримання відомостей з нього надається технічним адміністратором Реєстру у порядку, визначеному законодавством: 

за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Реєстру; 

шляхом надання ідентифікаторів доступу суб’єктам, визначеним в частині сьомій статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб –  підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), місцезнаходження, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що не включена до переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого відповідно до пункту 1-2 Постанови, за їх зверненнями до технічного адміністратора Реєстру. 

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 31.05.2016 № 1565/5 «Питання адміністрування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб ‒ підприємців та громадських формувань» технічним адміністратором Єдиного державного реєстру визначено державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС»).

При цьому повідомляємо, що процедура надання відомостей з Єдиного державного реєстру визначається відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969 (зі змінами) (далі – Порядок). 

Так, порядок надання витягу з Єдиного державного реєстру за зверненнями фізичних та юридичних осіб передбачений розділом ІІ Порядку. 

Водночас доступ державних органів та їх посадових осіб до відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у тому числі шляхом автоматизованого доступу з використанням програмних засобів ведення інформаційно-телекомунікаційних систем відповідних державних органів за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру, шляхом отримання витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі, а також до документів, що містяться в реєстраційній справі, в електронній формі. 

Доступ до Єдиного державного реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу надається виключно посадовим особам державних органів. 

Таким чином, порядок отримання відомостей з Єдиного державного реєстру визначений Законом та Порядком, з урахуванням особливостей, передбачених Постановою.

Щодо надання інформації, що міститься в Єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі – Єдиний реєстр підприємств)

Порядок формування, ведення й користування Єдиним реєстром підприємств, а також порядок надання відомостей з нього регулюється Положенням про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1106/19844 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 11.08.2014 № 1316/5) (далі – Положення). 

В Єдиному реєстрі підприємств міститься інформація про суб’єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства, про стан провадження у справі про банкрутство, про реєстр вимог кредиторів та інші дані, які отримані від арбітражних керуючих та господарських судів, а також відомості, які є результатом здійснення державним органом з питань банкрутства визначених законодавством повноважень. 

Розділом ІІІ Положення передбачено надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств в електронній формі за онлайн запитами користувачів. 

Водночас з метою захисту та збереження інформації, що міститься в Єдиному реєстрі підприємств, на час дії воєнного стану обмежено відкритий доступ до відомостей з цього реєстру. 

Таким чином, відомості з Єдиного реєстру підприємств тимчасово не надаються за онлайн запитами користувачів, як це передбачено розділом ІІІ Положення. Разом з цим, враховуючи суспільну важливість в отриманні замовником закупівель інформації щодо платоспроможності та можливості здійснення господарської діяльності учасником процедури закупівлі, інформуємо про можливість надання відомостей про перебування у процедурах банкрутства суб’єктів за письмовим запитом замовника закупівель до відповідних Міжрегіональних управлінь юстиції Міністерства юстиції України за місцемзнаходження суб’єкта, щодо якого запитується інформація. Відомості будуть надані у формі інформаційного листа за результатом перевірки наявної інформації щодо суб’єктів, зазначених у запиті замовника. 

При цьому звертаємо увагу, що такі відомості можуть надаватися замовникам, територія місцезнаходження яких не включена до Переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, в умовах воєнного стану, затвердженому наказом Міністерством юстиції України від 01.04.2022 № 1307/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.04.2022 за № 386/37722 (із змінами і доповненнями). 

Директор Департаменту 

державної реєстрації В’ячеслав ХАРДІКОВ