Лист Апарату Ради національної безпеки і оборони України щодо порталу «Інформація про фізичних та юридичних осіб, проти яких введено санкції» від 13.05.2021 № 604/22-01

На Ваш запит від 06 травня 2021 року на отримання публічної
інформації щодо запровадження єдиного державного реєстру спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) повідомляємо.

Відповідно до пункту 7 рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 14 травня 2020 року «Про застосування, скасування і внесення
змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 14 травня
2020 року № 184, Кабінетові Міністрів України було визначено завдання
щодо внесення змін до законодавчих актів України стосовно удосконалення
процедури застосування, реалізації і моніторингу санкцій, що передбачало,
зокрема, запровадження єдиного державного реєстру спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та визначення
центрального органу виконавчої влади, відповідального за ведення такого
реєстру.

Нині триває реалізація зазначеного завдання.

Також інформуємо, що портал «Інформація про фізичних та юридичних
осіб, проти яких введено санкції» (далі – Портал), про який йдеться у Вашому
запиті, не є єдиним державним реєстром спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій).

Інформація на цьому Порталі доповнюється та оновлюється після
прийняття РНБО України відповідних рішень, а також у разі виявлення
неточностей та помилок у інформації, яка вже міститься на Порталі.

Після завершення строку дії обмежувальних заходів (санкцій) щодо
фізичних та юридичних осіб, відповідні записи з Порталу не вилучаються.