Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 березня 2020 р. № 225
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1012 від 22.09.2021 }

Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 }

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 248 від 29.03.2020
№ 269 від 08.04.2020
№ 376 від 13.05.2020
№ 509 від 19.06.2020
№ 817 від 09.09.2020
№ 922 від 09.10.2020
№ 961 від 09.10.2020
№ 965 від 09.10.2020
№ 1033 від 28.10.2020
№ 1112 від 16.11.2020
№ 1178 від 02.12.2020
№ 1201 від 25.11.2020
№ 54 від 27.01.2021
№ 118 від 15.02.2021
№ 272 від 31.03.2021 – діє протягом 60 календарних днів з дня опублікування
№ 343 від 14.04.2021
№ 440 від 28.04.2021
№ 640 від 23.06.2021}

Відповідно до пунктів 8 і 9 розділу I Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” Кабінет Міністрів України постановляє :

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України;

перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 }

2. Установити, що:

за результатами проведених до 19 квітня 2020 р. закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно із затвердженим цією постановою переліком замовник в електронній системі закупівель оприлюднює звіт про укладені договори, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору відповідно до статті 10 Закону України “Про публічні закупівлі”;

за результатами проведених з 19 квітня 2020 р. закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно із затвердженим цією постановою переліком замовник в електронній системі закупівель оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до статті 10 Закону України “Про публічні закупівлі”.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 }

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2020 р. № 225
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2020 р. № 248 )

ПОРЯДОК
проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 }

1. Цей Порядок визначає правила проведення замовником закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 }

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

закупівля – придбання замовником товару, роботи або послуги, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з правилами, визначеними цим Порядком;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 }

особа, уповноважена замовником на проведення закупівель (далі – уповноважена замовником особа), – службова (посадова) особа замовника, яка визначена ним відповідальною за організацію та проведення закупівель.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про публічні закупівлі” та інших нормативно-правових актах.

3. Під час проведення закупівель замовник та уповноважені замовником особи керуються Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

4. Закупівлі здійснюються з дотриманням таких принципів:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія, ефективність та пропорційність;

відкритість та прозорість під час організації та проведення закупівлі;

недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

об’єктивне та неупереджене визначення переможця закупівлі;

запобігання корупційним правопорушенням.

5. Планування закупівель здійснюється замовником на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.

6. Уповноважена замовником особа:

планує закупівлі та вносить інформацію до річного плану закупівель в електронній системі закупівель, зокрема про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;

організовує та проводить закупівлі. Замовник може самостійно встановлювати критерії доброчесності та надійності вибору особи, з якою буде укладений договір про закупівлю;

забезпечує складення, затвердження та зберігання відповідних документів з питань закупівель;

забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання пунктів 8 і 9 розділу І Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, та інформації відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, з якою замовник уклав договір про закупівлю;

{Абзац п’ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 }

вчиняє інші дії, передбачені цим Порядком.

Усі рішення уповноваженої замовником особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 248 від 29.03.2020 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2020 р. № 225
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2020 р. № 248 )

ПЕРЕЛІК
товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України

{Назва Переліку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020 }

Лікарські засоби, імунобіологічні препарати та харчові продукти для спеціальних медичних цілей для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19

Код згідно з УКТЗЕДМіжнародне непатентоване найменування (назва) лікарського засобу, назва групи препаратів та продуктів для спеціальних медичних цілейФорма випускуДозування
3004Adenosineампули, флакони, шприци
3004Amiodarone-“-50 мг/мл по 3 мл
3004Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor-“-
3004Amoxicillin and beta-lactamase inhibitorтаблетки, капсули, драже
3004Amoxicillin-“-250 мг або 500 мг
3004Ampicillinампули, флакони, шприци500 мг або 1000 мг
3004Ascorbic acidтаблетки, капсули, драже25 мг або 50 мг, або 100 мг
3004Atenolol-“-50 мг
3004Atropineампули, флакони, шприци1 мг/мл, 1 мл
3003, 3004Azithromycinпорошок для оральної суспензії
3004Azithromycinтаблетки, капсули, драже250 мг або 500 мг
3004Benzylpenicillinампули, флакони, шприци500 000 або 1000000ОД (МО)
3004Calcium gluconate-“-100 мг/мл (по 10 мл або 5 мл)
3004Ceftriaxone-“-500 мг або 1 г, або 2 г
3004Chlorpromazineтаблетки, капсули, драже25 мг
3004Dexamethasoneампули, флакони, шприци4 мг/мл, 1мл
3004Dexmedetomidine-“-100 мкг/мл, 2 мл або 4 мл, або 10 мл
3004Glucose 5 %контейнер, пляшка100 мл, 200 мл, 500 мл, 1000 мл
3004Doxycyclineтаблетки, капсули, драже100 мг
3004Epinephrineампули, флакони, шприци
3004Famotidine-“-20 мг
3004Erythromycinтаблетки, капсули, драже100 мг
3004Furosemidампули, флакони, шприци10 мг/мл, 2 мл
3004Gentamicin-“-40 мг/мл, 2мл
3004Glyceryl trinitrateтаблетки
3004Glyceryl trinitrateампули, флакони, шприци
3004Ibuprofenтаблетки, капсули, драже200 мг або 400 мг
3004Lidocaineампули, флакони, шприци20 мг/мл, 2 мл
3004Magnesium sulfate-“-250 мг/мл, 5 мл або 10 мл
3004Metoclopramide10 мг
3004Metoprolol-“-1 мг/мл по 5 мл
3004Metronidazoleампули, флакони, шприци, пляшки, контейнери5 мг/мл по 100 мл
3004Metronidazoleтаблетки250 мг
3004Naloxoneампули, флакони, шприци0,4 мг/мл по 1 мл
3004Norepinephrineампули, флакони, шприци
3004Nystatin-“-100 000 МО/мл
3004Omeprazoleтаблетки, капсули, драже20 мг
3004Omeprazoleампули, флакони, шприци40 мг
3004Ondansetrone-“-2 мг/мл по 2 мл або 4 мл
3004Ondansetroneтаблетки, капсули, драже4 мг або 8 мг
3003, 3004Сольові склади для пероральної регідратаціїпорошок для орального розчину
3004Paracetamolампули, флакони, шприци10 мг/мл, 50 мл або 100 мл
3004Paracetamolфлакон, банка120 мг/5 мл
3004Paracetamolтаблетки, капсули, драже500 мг
3004Phenobarbital-“-50 мг, 100 мг
3004Phenytoin-“-
3004Phenytoinампули, флакони, шприци
3004Potassium chloride-“-
3004Prednisoloneампули30 мг
3004Ranitidine-“-150 мг
3004Ringer’s solutionампули, флакони, шприци100 мл, 200 мл, 500 мл, 1000 мл
3004Ringer lactate-“-100 мл, 200 мл, 1000 мл або 500 мл
3003, 3004Salbutamol100 мкг/доза
3003, 3004Salbutamolнебули2,5 мг
3004Sodium bicarbonateампули, флакони, шприци, пляшки, контейнери
3004Sodium chloride
0,9 %
ампули, флакони, шприци, контейнери2 мл, 5 мл, 10 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 500 мл, 1000 мл
3004Sulfamethoxazole/ trimethoprimтаблетки, капсули, драже400 мг/80 мг
3004Thiamine-“-50 мг
3004Tranexamic acidампули, флакони, шприци50 мг/мл, 100 мг/мл, 5 мл, 10 мл
3004Sodium chloride-“-10 мл
3004Suxamethonium-“-20 мг/мл, 2 мл
3004Diazepamтаблетки, капсули, драже5 мг
3004Diazepamампули, флакони, шприци5 мг/мл, 2 мл
3004Fentanyl-“-
3004Haloperidol-“-5 мг/мл по 1 мл
3004Ketamine-“-
2939, 3004Morphine
2933, 2939, 3004Phenobarbital
3004Propofol-“-10 мг/мл або 20 мг/мл
3004Moxifloxacin400 мг
3004Linezolid-“-2 мг/мл по 300 мл
3004Fluconazol-“-200 мг
3004Thiopental-“-0,5 г
3004Insulin (short acting)-“-100 ОД/мл
3004Heparin-“-5000 МО/мл
3004Enoxaparin-“-10.000 анти-Ха МО/мл
3003, 3004Ambroxol
3004Hydroxychloroquineтаблетки200 мг
3004Chloroquineтаблетки, капсули
3004Lopinavir/Ritonavirтаблетки, капсули, флакони
3004Tocilizumabампули, флакони, шприци
3004Oseltamivirтаблетки, капсули, флакони (пляшки)
3004Remdesivir
3004Favipiravirтаблетки, капсули, драже200 мг
3004Meropenemампули, флакони, шприци500 мг, 1000 мг
3004Moxifloxacinтаблетки, капсули, драже400 мг
3004Pipecuronium bromideампули, флакони4 мг
3004Atracuriumампули, флакони10 мг/мл
3004Rocuronium bromideфлакони10 мг/мл
3002Influenza vaccines (вакцина для профілактики грипу)
3004Acetylcysteineтаблетки, ампули, порошок для орального розчину100 мг/мл, 100 мг, 200мг, 600 мг
3004Tigecyclineфлакони50 мг
3004Sodium oxybateампули200 мг/мл
3004Fondaparinuxшприци2,5 мг/0,5 мл, 12,5 мг/мл
3004Methylprednisoloneфлакони, таблетки
3004розчини для парентерального харчування
3004
2106
2202
препарати для ентерального харчування (ентеральне харчування)
3004Levofloxacin
3004Cefoperazone and beta-lactamase inhibitor
3004Cefotaxime
3004Cefotaxime, combinations
3004Cefepime
3002
3004
Immunoglobulins (normal human, for extravascular adm.; normal human, for intravascular adm.)
3004Iron preparations (препарати заліза)*
3004Ceftriaxone, combinations
3004Cefditoren
3002Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)
3004Oxygen
3004Cefoperazone
3004Ceftazidime

___________

* До цієї групи належать лікарські засоби, які класифікуються за кодом АТХ (анатомо-терапевтично-хімічним) – B03A.

Дезінфекційні засоби і антисептики

Код згідно з УКТЗЕДНазва товару (основного компоненту)Форма випускуВміст активнодіючої речовини
Антисептики
3808Хлоргексидин (Chlorhexidine)розчин0,05 %, 5 % (біглюконат)
3808Хлоргексидин (Chlorhexidine)гель4 %
2208Етанол (Ethanol)розчин70 % (денатурований)
3808Повідон йоду (Povidone iodine)-“-10 % (еквівалентно 1 % активного йоду)
Дезінфекційні засоби
2207 10 00 10,
2207 20 00 90
Етанол (Ethanol)розчинрозчин: 96 %
2207, 2208Засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub)розчин, що містить етанол60-80 %/об’єм
3808Засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub)розчин, що містить ізопропіловий спирт60-80 %/об’єм
3808Хлорвмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання (Chlorine base compound)порошки, таблетки, гранули, концентрати0,1 % активного хлору для розчину
3808Хлороксиленол (Chloroxylenol)розчин4,8 %
2207, 3808Спиртовмісний антисептик для рук кишеньковий
3808Дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь
3808Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри
3401, 3402Мийно-дезінфікуючий (дезінфікуючий) засіб для прання
3808Дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання
8419, 8424,
8479, 8516,
8539 49 00 00,
9018
Обладнання для проведення дезінфекції хімічним, механічним, фізичним, біологічним та комбінованим методами

Медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19

Код згідно з УКТЗЕДНазва товару (медичного виробу)
9019 20 00 00Апарат штучної вентиляції легень
9019 20 00 00Неінвазивна система вентиляції (BIPAP / CPAP)
8414Компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури
9018Система моніторингу фізіологічних показників (ЕКГ, ЧД, ЧСС, пульсоксиметрія)
9018Електровідсмоктувач (трахеальна система всмоктування)
8413,
9018 90 84 00
Дозатор лікувальних речовин
8414,
9018 90 84 00
Настінний дозатор кисню із зволожувачами
9018Фіброоптичний інтубаційний стилет
9018Набір для конікотомії
9018Ларингоскоп (в тому числі з набором клинків)
8413, 9018 90 84 00Інфузомат
9018Відеоларингоскоп
9027Капнограф/капнометр
9018Спірометр
9018Пульсоксиметр
9019 20 00 00Кисневий концентратор
9018 20 00 00Бактерицидний опромінювач
9019Протипролежневий матрац
9402 90 00 00,
9403
Функціональне ліжко
9402 90 00 00Каталка
9018 90 20 00Фібробронхоскоп
9019 20 00 00Мішок ручної вентиляції легень (типу Амбу)
9022Апарат рентгенівський діагностичний пересувний
9027Газоаналізатор крові з можливістю визначення електролітів, глюкози та лактату
8421 19Центрифуга
3920, 3921, 3926Термоковдра
9018 90 84 00Помпа для безперервного зондового годування
9022 12 00 00        Томографи комп’ютернi
9018 90 20 00Відеобронхоскоп
9022Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний
9018 11 00 00Електрокардіограф портативний
9018 90 84 00Дефібрилятор
9018 12 00 00Апарат УЗД з набором датчиків
8414,
9018 90 84 00
Зволожувач дихальних сумішей без підігріву

Засоби індивідуального захисту

6307 90 98 00Медична (хірургічна) маска*
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Одяг захисний від інфекційних агентів для багаторазового та обмеженого використання**
3926 20 00 00,
4203 29 10 00,
4015
Рукавички медичні та спеціальні захисні
3926 90 97 90,
9020 00 00 00
Повнолицьова маска
3926 90 97 90,
9004 90 90 00
Засоби індивідуального захисту очей
9020 00 00 00Респіратор
4015 90 00 00,
3926 20 00 00
Фартух
4015 90 00 00Гумові чоботи
8421 39 20 00Фільтри для повнолицьових та півмасок
9402 90 00 00Ноші закритого типу для перевезення хворого

___________

* До зазначеної позиції товарів додається документ про відповідність ДСТУ EN 14683:2014 та/або EN 14683:2005.

** До зазначеної позиції товарів додається документ про відповідність ДСТУ EN 14126:2008 та/або EN 14126:2003.

Медичні вироби для скринінгу хворих

9025Пірометр (інфрачервоний термометр)
9018 19 10 00Портативна медична діагностична система для збору інформації про фізіологічні параметри організму пацієнта (температура, спірометрія, АТ, пульсоксиметрія, ЕКГ), її зберігання та передачі до хмарного сервісу для аналізу та використання у тому числі у телемедичних консультаціях
9022 14 00 00Цифровий плоскопанельний детектор та відцифровувач рентген знімків

Розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичні вироби для вакцинації від COVID-19

9018Набори /комплекти для катетеризації центральної вени
9018Обладнання для контролю центрального венозного тиску
3926, 9018Набір для дренування плевральної порожнини
9020 00 00 00Маска дихальна
9019 20 00 00,
9020 00 00 00
Маска киснева з резервуаром нереверсивна
3926, 9018, 9019Контур дихальний одноразового використання для апаратів штучної вентеляції легень
9018 39 00 00Катетери аспіраційні з вакуумним контролем (одноразового використання)
3926, 9018, 9019Повітропровід ротовий та носоглотковий (одноразового використання)
3926, 9018, 9019Трубки ендотрахеальні
3926, 9018, 9019Трубки ларингеальні
3926, 9018, 9019Фіксатор дихальної трубки з протизакусувачем
3926, 9018, 9019З’єднувач подовжувальний інтубаційної трубки та дихального контуру одноразового використання
8421 39 20 00Фільтр дихальний з тепло-вологообмінником одноразового використання
3926,
9018 39 00 00
Назальні канюлі одноразового використання
3926, 9018Назо-гастральний/дуоденальний зонд
9018Венозний катетер периферичний
9018Набір для катетеризації сечового міхура
3923, 3926, 7010Ємності стерильні для відбору біологічного матеріалу
9018 31Шприци 0,3 мл, 0,5 мл, 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл, 100 мл (одноразові, стерильні)
9018 90 50 00Системи для переливання інфузійних розчинів (тип ПР/ПК)
2804 40 00 00Кисень газоподібний, в балонах для кисневої підтримки пацієнтів
2804 40 00 00Кисень газоподібний для кисневої підтримки пацієнтів
3926 90 97 90Сечоприймач одноразовий
3926, 9018Подовжувач до інфузійних насосів
2804 40 00 00Кисень рідкий для кисневої підтримки пацієнтів
3926, 9018, 9019Конектор швидкого з’єднання з медичними газами
9019 20 00 00Мішок для дихального контуру, одноразового застосування (мішок дихальний одноразовий)
3923, 3926, 7010Контейнер для збору (утилізації) медичних відходів
9018 31Шприци ін’єкційні стерильні

Медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, реагенти для лабораторних досліджень

3002, 3006,
3822 00 00 00
Швидкі (експрес) тести для діагностики коронавірусної хвороби (COVID-19)
3002, 3006,
3822 00 00 00
Швидкі (експрес) тести для діагностики грипу А та В та інших респіраторних інфекцій
3002, 3006,
3822 00 00 00
Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19
3002, 3006,
3822 00 00 00
Картридж Xpert® SARS-CoV-2 (або еквівалент)
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для екстракції загальної РНК із зразків клітин та тканин
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для екстракції РНК із зразків клітин та тканин за допомогою автоматичної системи очищення нуклеїнових кислот
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для виявлення РНК коронавірусу 2019-nCoV методом ПЛР
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для екстракції загальної РНК / ДНК з клітин периферичної крові, ліквору, амніотичної рідини, мазків з носа, зіву, слини, для подальшого аналізу методом зворотної транскрипції та ПЛР
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для екстракції РНК / ДНК методом афінної сорбції на частинках силикагеля з біологічних матеріалів, мазків і змивів з респіраторного тракту, кон’юнктиви, мокрот, БАЛу, тканинного матеріалу, сечі, фекалій, слини, блювотних мас, кліщів, комарів, культури мікроорганізмів, зразків води
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для виявлення збудників ГРВІ людини (зокрема РНК респіраторносінцітіального вірусу, метапневмовірусу, вірусів парагрипу 1, 2, 3 і 4 типів, коронавірусів, риновірусів, ДНК аденовірусів груп B, C і E і бокавірусу) методом ПЛР з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для одностадійної зворотної транскрипції зразків РНК з подальшою ампліфікацією отриманої кДНК із специфічними праймерами та зондами для виявлення дослідних РНК-послідовностей
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для проведення двоетапної зворотної транскрипції кількісної ПЛР у режимі реального часу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір допоміжних реагентів для проведення ПЛР у режимі реального часу, що містить хот-старт iTaq ДНК-полімеразу, dNTP та буфер оптимальної концентрації
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для виявлення РНК вірусу грипу A/H1 (pdm09), А(Н3) методом ПЛР із гібридизаційно-флуоресцентною детекцією
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для виявлення РНК вірусів грипу А (Influenza virus A) та грипу В (Influenza virus В) методом ПЛР із гібридизаційно-флуоресцентною детекцією
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для отримання кДНК на матриці РНК
3926Накінечники 0,1-10 мкл, 100 мкл, 20-200 мкл, 1000 мкл (з фільтром)
3926Накінечники стерильні для ПЛР для автоматичних піпеток (дозаторів) з фільтром в штативах
3923Пробірки типу “еппендорф” із застібкою для ПЛР
3923Прозорі пробірки для ПЛР 0,2 мл з плоскою кришкою
3923Кріопробірки 2 мл, стерильні
3923, 4819Пакет для автоклавування
3923Пакети пластикові із застібкою для упаковки
3926Планшет полістироловий для ПЛР
3919Клейка плівка для планшетів ПЛР
3821 00 00,
9018
Набір для відбору матеріалу: тампон дакроновий, пробірка з транспортним середовищем
3923 10 00 00,
4202
Термоконтейнер з термоелементами
3926Контейнер-штатив для зберігання проб (пробірки на 1,5-2 мл, 4,8-5 мл)
Медичні вироби
9018, 8413Відсмоктувач хірургічний (аспіратор)
8413,
9018 90 84 00
Дозатор одноканальний
8413,
9018 90 84 00
Дозатор багатоканальний
3926Штатив – робоче місце для мікропробірок на 0,2 мл для пробірок типу “еппендорф”
Лабораторне обладнання
8414, 9403Шафа (або бокс) біобезпеки (І, ІІ, ІІІ клас біобезпеки)
8414, 9403ПЛР-бокс
8419Ампліфікатор у реальному часі
8421Центрифуга з охолодженням (ультрашвидкісна)
8479Вортекс
8419Термостат лабораторний
8419Автоклав
8418Низькотемпературна морозильна камера (- 80° С)
8418Холодильник лабораторний з морозильною камерою
8419Аквадистилятор
8419Термостат типу Dry-block
8479Термошейкер
3822 00 00 00,
9027
Комплект обладнання для проведення досліджень методом ІФА
8418Морозильна камера (- 20° С)
9027500000Аналізатори полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення РНК вірусу COVID-19
9027500000, 8419Автоматизовані портативні системи виявлення нуклеїнових кислот
3002109900Діагностичні набори для визначення РНК вірусу COVID-19 для систем ПЛР
3002109900, 3822000000Діагностичні набори для виявлення нуклеїнової кислоти нового коронавірусу (2019-nCOV) (флуоресцентний ПЛР-аналіз)
8419 20 00 00Стерилізатор паровий спеціалізований для знезараження біологічно небезпечних медичних відходів (тиск насиченої пари не менше 4 бар з температурою не менше 145°C)
3002, 3006,
3822 00 00 00
Реагенти (набори реагентів) для визначення рівня прокальцитоніну
3002, 3006,
3822 00 00 00
Реагенти (набори реагентів) для визначення рівня Д-димеру
902780Станція автоматична для екстракції рибонуклеінової кислоти
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якісного виявлення IgA антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якісного виявлення сумарного IgM та IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якісного виявлення сумарного IgM та IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для визначення антигена до SARS-CoV-2 у біологічному матеріалі з порожнини носа людини
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набір реагентів для проведення ПЛР для одночасного виявлення збудників респіраторних інфекцій (SARS-CoV-2, грип A (H1, H3), B та респіраторні віруси)
9027Флуоресцентний імунохроматографічний аналізатор
9018 90 84 00Набір для аферезу (витратні матеріали для плазмаферезу)
8419Секвенатор нуклеїнових кислот

Медичні вироби (розхідні матеріали) для патологоанатомічних відділень

9018Секційний набір інструментів
3923Одноразові стерильні поліпропіленові кріофлакони з гвинтовими кришками
8421Портативні рециркулятори з НЕРА-фільтром (об’єм повітря, що проходить через прилад, не менше 300 м3/год)
3923Непромокальний герметичний пакет-мішок
3923, 4819Пакети для утилізації медичних відходів
3923Мішки біобезпеки

Транспортні засоби для закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги та санітарної авіації (авіаційної медицини)

Код згідно з УКТЗЕДНазва товару (медичного виробу)
8703 32 19 00Спеціалізований санітарний автомобіль екстреної (швидкої) медичної допомоги
8705 90 80 90Транспортні засоби для проведення санітарної обробки території, споруд і будівель (поливо-мийні машини, обприскувачі)

Системи постачання медичних газів

Код згідно з УКТЗЕДНазва товару
8414, 9019 20 00 00,
9020 00 00 00
система киснепостачання
8414, 9019 20 00 00,
9020 00 00 00
киснева станція
8414, 9019 20 00 00,
9020 00 00 00
кисневий генератор та/або компресор
8414, 9019 20 00 00,
9020 00 00 00
рампа киснева
8414, 9019 20 00 00,
9020 00 00 00
редуктор кисневий
7311 00Ємності для стиснених або скраплених газів

Інше

Специфічні праймери для виявлення дослідних РНК-послідовностей

Код згідно з УКТЗЕДНазва товару

8501, 8502система безперебійного електроживлення

Роботи та послуги

Кейтерингові послуги (послуги з надання харчування пацієнтам, хворим на COVID-19, та медичним працівникам)

Нерегулярні пасажирські перевезення (організація перевезення пацієнтів, хворих на COVID-19, та медичних працівників)

Нерегулярні пасажирські перевезення персоналу (організація перевезення персоналу)

Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень

Виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання

Проведення робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання

Придбання розхідних матеріалів для монтажу (реконструкції) системи киснепостачання

Послуги з перевезення майна (вантажів), отриманого як благодійна чи гуманітарна допомога для запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у тому числі послуги приймання вантажу, завантажувально-розвантажувальні роботи, послуги пакування вантажу, послуги додаткової обробки вантажу

Послуги документального та митно-брокерського супроводу майна (вантажів), що надходить на територію України як благодійна чи гуманітарна допомога для запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Послуги відповідального зберігання майна (вантажів), отриманого як благодійна чи гуманітарна допомога для запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Послуги з проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції

Поточний ремонт приміщень та споруд закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

Послуги з контрактного виробництва імуноглобуліну із специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2, відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2, для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 965

Ремонт приміщень для розташування мікробіологічної лабораторії з проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції

Капітальний ремонт системи киснепостачання

Ремонт та технічне обслуговування медичних виробів та обладнання, що використовується для надання допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19, зазначені в цьому переліку

Послуги із поводження з медичними відходами (збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізації (тих, що можуть підлягати утилізації), видалення, знезараження, знищення медичних відходів)

Реконструкція, реставрація, капітальний ремонт приміщень та споруд закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

Постачання (продаж) електричної енергії постачальниками універсальних послуг бюджетним установам за ціною, що не перевищує ціну універсальної послуги для малих непобутових споживачів (з урахуванням послуг з передачі та розподілу) на відповідній території

{Перелік в редакції Постанови КМ № 248 від 29.03.2020 ; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 269 від 08.04.2020 , № 376 від 13.05.2020 , № 509 від 19.06.2020 , № 817 від 09.09.2020 , № 922 від 09.10.2020 , № 961 від 09.10.2020 , № 965 від 09.10.2020 , № 1033 від 28.10.2020 , № 1112 від 16.11.2020 , № 1178 від 02.12.2020 , № 1201 від 25.11.2020 , № 54 від 27.01.2021 , № 118 від 15.02.2021 , № 272 від 31.03.2021 – діє протягом 60 календарних днів з дня опублікування, № 343 від 14.04.2021 , № 440 від 28.04.2021 , № 640 від 23.06.2021 }